← Terug

Jurisprudentie

Wmo-regres

Jurisprudentie

Sinds 2015 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo biedt mensen hulp, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen wonen. Hulpbehoevenden kunnen een Wmo-voorziening aanvragen bij de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Ook na een ongeluk kunnen slachtoffers een Wmo-voorziening aanvragen.

  1. 04-07-2023: Rechtbank Noord Holland: ECLI:NL:RBNHO:2023:6527
    De rechtbank vindt dat het college de Wmo-aanvraag voor een scootmobiel ten onrechte heeft afgewezen. Uit de wet volgt dat het college bij het onderzoek naar de mogelijkheid om op eigen kracht de beperkingen te compenseren, geen rekening mag houden met de financiële mogelijkheden van de aanvrager. Dit blijkt volgens de rechtbank uit de tekst van de wet en ook uit de wetsgeschiedenis achter de Wmo 2015 en de rechtspraak van de Raad.

  2. 20-06-2023: Rechtbank Rotterdam: ECLI:NL:RBROT:2023:5216
    Wmo-aanvraag terecht afgewezen. Inwoonster had de kosten voor de Wmo-voorziening mee moeten nemen in de onderhandelingen met de verzekeraar waar een schikking mee is getroffen.
    Het convenant (2015-2018) is een privaatrechtelijke aangelegenheid, die de (regres)bedoelingen van de Wmo niet kan doorkruisen.

Vragen over een van deze onderwerpen?  Stuur dan een e-mail naar Karin Nijman-Weninger.