← Terug

Historie

Wmo-regres

Wmo-regres
Sinds 2015 geldt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo. Hulpbehoevenden kunnen een Wmo-voorziening aanvragen bij de gemeente. Ook na een ongeluk kunnen slachtoffers een Wmo-voorziening aanvragen. De gemeente kan vervolgens de kosten verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar van de veroorzaker van de schade.

Convenant
Om het verhalen van de schade op de verzekeraar te vereenvoudigen is in de Wmo de mogelijkheid opgenomen om het regresrecht voor een heel jaar af te kopen. De VNG en het Verbond van Verzekeraars hebben voor 2015 tot en met 2016 een convenant gesloten voor de afkoop van het regresrecht. Het convenant is vervolgens verlengd voor de jaren 2017 en 2018.

Convenant van de baan
De verzekeraars hebben besloten het convenant niet te verlengen. Het convenant loopt ten einde op 31 december 2018. De verzekeraars beëindigen het convenant omdat zij het risico lopen voor dezelfde schade dubbel te betalen. Het convenant is gesloten tussen de gemeentes en de verzekeraars. Slachtoffers zijn geen partij bij het convenant en zijn daar dus niet aan gebonden. Een slachtoffer kan een Wmo-voorziening aanvragen maar is daartoe niet verplicht. Het slachtoffer kan ook een schadeclaim indienen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar. De verzekeraars betaalden de jaarlijkse vergoeding voor afkoop van het regresrecht terwijl zij vervolgens ook nog een schadeclaim van het slachtoffer konden ontvangen.

Welke gevolgen heeft de beëindiging van het convenant?
De verzekeraars hebben het regresrecht van de jaren 2015 tot en met 2018 afgekocht. De gemeentes ontvingen jaarlijks een afkoopsom. Gemeentes moeten de regreskosten vanaf 1 januari 2019 zelf verhalen op de aansprakelijkheidsverzekeraar. Als gevolg komt er een grote hoeveelheid werk bij de gemeentes te liggen. Daar zitten gemeentes niet op te wachten. Gemeentes moeten in discussie met de verzekeraar over onder andere de aansprakelijkheid van de veroorzaker, het causaal verband en de omvang van de schade. Daar is Berntsen Mulder Advocaten in gespecialiseerd. We nemen deze werkzaamheden graag van u over.