← Terug

Moet of mag ik gebruik maken van de Wmo?

Wmo-regres

Vraag: “MOET of MAG ik een beroep doen op de Wmo?”

Casus: Mevrouw Jansen is aangereden door een auto. Mevrouw Jansen regelt, samen met haar advocaat, schadevergoeding met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de automobilist. Mevrouw Jansen heeft hulp in de huishouding nodig. De aansprakelijkheidsverzekeraar weigert de huishoudelijke hulp te betalen en verwijst mevrouw Jansen naar de Wmo.

Mevrouw Jansen mág altijd een beroep op de Wmo doen. Maar móet zij dat ook?
Zij heeft geen zin in de administratieve rompslomp van de Wmo; geen zin om weken te wachten tot de aanvraag wordt goedgekeurd en ze wil zelf bepalen hoeveel en welke hulp zij nodig heeft. Ook wil mevrouw Jansen de hulp in de huishouding zo inplannen dat ze zelf niet thuis is. Met een hulp via de Wmo kan dat niet. Dan moet zij altijd thuis zijn als haar hulp er is.

De verzekeraar stelt dat mevrouw Jansen haar hulp via de Wmo moet regelen, want:

(1) De aansprakelijkheidsverzekeraar heeft met de gemeente een convenant gesloten. Daarmee betaalde de aansprakelijkheidsverzekeraar aan de gemeente een vergoeding voor letselschadezaken. Als een slachtoffer zich bij de gemeente meldt voor een Wmo-indicatie, kan de gemeente geen schadevergoeding meer vorderen van de verzekeraar. Dus het slachtoffer kan dat ook niet.
(2) Het slachtoffer heeft een schadebeperkingsplicht.

Hieronder zal ik uitleggen waarom deze argumenten niet kloppen.

Mevrouw Jansen is niet gebonden aan een contract tussen 2 andere partijen

Een overeenkomst geldt alleen tussen de partijen die die overeenkomst sluiten. Leuk voor de verzekeraar dat een convenant gesloten is met de gemeente, maar daar heeft mevrouw Jansen niets mee te maken en dat kan haar dus ook niet tegengeworpen worden.

Mevrouw Jansen heeft een schadebeperkingsplicht

Het klopt dat mevrouw Jansen een schadebeperkingsplicht heeft. Zij koopt de huishoudelijke hulp in die zij nodig heeft. Daar betaalt zij dan ongeveer € 12,50 tot € 15,- per uur voor. Een hulp via de Wmo kost rond de € 17,50 per uur. Als je het per uur bekijkt, betaalt mevrouw Jansen dus zelfs minder voor dezelfde werkzaamheden. Het argument dat de verzekeraar dubbel geld moet uitgeven is ook niet juist. Mevrouw Jansen heeft de plicht om haar eigen schade te beperken. Zij heeft niet de plicht om de kosten van de verzekeraar zo laag mogelijk te houden.

Maar zelfs als de gekozen oplossing duurder is, mag dat. Een slachtoffer heeft recht op volledige vergoeding van de schade, ook als een duurdere voorziening nodig is dan wat de Wmo zou betalen. Het slachtoffer moet namelijk in de situatie gebracht worden alsof het ongeval niet zou zijn gebeurd. Het slachtoffer hoeft niet een goedkoper en in haar situatie minder goed passend alternatief te accepteren.

Antwoord

Vraag: “MOET of MAG ik een beroep doen op de Wmo?”
Antwoord: U mag altijd een beroep op de Wmo doen. Maar de keuze is aan u. De verzekeraar kan u niet verplichten om een beroep op de Wmo te doen. Het staat u vrij om uw schadeclaim rechtstreeks in te dienen bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.