← Terug

Verjaring Wmo-regres

Wmo-regres

Standaard verjaringstermijn: 5 jaar

Wanneer verjaart de regreszaak? In de wet is een termijn opgenomen waarbinnen de gemeente actie moet ondernemen. Voor de meeste regreszaken geldt de standaard verjaringstermijn van 5 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag ná de dag waarop u bekend bent geworden met:

  • de schade en
  • de veroorzaker daarvan.

Nadat u dus met beide aspecten bekend bent geworden, moet u binnen 5 jaar uw vordering bij de schuldige partij indienen. Doet u dit niet? Dan verjaart uw claim. U kunt dan geen aanspraak meer maken op een vergoeding.


Stuiten

Het is mogelijk om de verjaringstermijn ‘op te schuiven’. Dit wordt stuiten genoemd. Stuiten moet plaatsvinden vóór het einde van de 5 jaars termijn. Doet u dat juist, dan gaat er vanaf dat moment een nieuwe verjaringstermijn lopen die gelijk is aan de oorspronkelijke termijn van 5 jaar.