← Terug

Wat kost WMO-regres

Tarief

Advocaten mogen niet zomaar op basis van ‘no cure-no pay’ werken. De Verordening op de advocatuur verbiedt dat. Maar als het gaat om de inning van een geldvordering mag het onder omstandigheden wel.
Berntsen Mulder Advocaten mag de gemeente in Wmo-zaken een ‘no cure- no pay-afspraak’ aanbieden voor de werkzaamheden om tot verhaal van het Wmo-regres te komen.

U betaalt maximaal het  genoemde percentage, maar vaak minder

Verhalen wij niets voor de gemeente, dan betaalt de gemeente ook niets. Verhalen wij uw Wmo-kosten, dan houden wij het afgesproken percentage in + btw.
Het gaat om de volgende percentages:

 • 15,8% over de eerste € 3.000 exclusief btw
 • 10,6% over het meerdere tot € 6.000 exclusief btw
 • 8,5% over het meerdere tot € 20.000 exclusief btw
 • 5,3% over het meerdere tot € 60.000 exclusief btw
 • 3,2% over het meerdere exclusief btw

(*)Het percentage is inclusief kantoorkosten, dus naast btw, wordt het niet meer verhoogd.

Vaak krijgt u van dit percentage ook weer een deel terug. Hieronder leest u waarom.

Opties

Er zijn dan verschillende opties:

 1. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid en er is geen juridisch inhoudelijke discussie. In dat geval bent u maximaal het genoemde percentage verschuldigd. Maar het kan ook (veel) minder zijn (zie hieronder).
 2. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid niet en er ontstaat een juridisch inhoudelijke discussie. Wij overleggen dan met u over de voortgang. Wij kunnen dan of stoppen met de zaak. Dan zijn er geen kosten voor u aan verbonden. Of wij gaan door met de discussie en dan betaalt u ons een afgesproken tarief.
 3. De verzekeraar erkent de aansprakelijkheid en er ontstaat een juridische discussie. In dat geval zullen wij ons honorarium voor de juridische discussie bij de verzekeraar in rekening brengen. Dat kan omdat de wet bepaalt dat de aansprakelijke partij ook uw advocaatkosten moet betalen. In dit geval kunnen wij dan tijd voor het voeren van die extra discussie, rechtstreeks op de verzekeraar verhalen.

Externe kosten

Externe kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van een medisch adviseur, zullen wel apart in rekening gebracht worden. Over het inschakelen van een externe, voeren wij van te voren overleg met u.

Geld terug krijgen

Wij verhalen uw kosten zoveel mogelijk op de verzekeraar. Daarom betaalt u feitelijk vaak (veel) minder dan het genoemde percentage.

Kortom, de gemeente loopt geen risico: verhalen wij niets, dan kost het u niets. En als wij wel wat voor u verhalen, dan verhalen we ook die kosten zo veel mogelijk op de verzekeraar en krijgt u vaak een deel terug.
  Laat onze expertise u helpen

  Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
  kunnen helpen en bespreken graag alle opties.