Kwestie The Voice: hoe zit het juridisch met aansprakelijkheid bij grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer?

Letselschade
Blog
1 februari 2022

Aansprakelijkheid opdrachtgever bij misstanden op de werkvloer?

Het hele land is in de ban van het grensoverschrijdend gedrag bij talentenshow The Voice of Holland. Er zou sprake zijn van aanranding, verkrachting en onzedelijk gedrag. Het ene na het andere slachtoffer meldt zich bij de politie en doet aangifte.

In dit soort zedenzaken is het lastig om het bewijs rond te krijgen, omdat het vaak de verklaring van het slachtoffer tegenover de verklaring van de verdachte is. Het is dus afwachten of de verdachten uiteindelijk door een rechter veroordeeld zullen worden.

Werkgever aansprakelijk?

Zou in deze situatie dan eventueel ook de werkgever van de verdachten aansprakelijk gesteld kunnen worden voor het grensoverschrijdende gedrag? Het antwoord op deze vraag is: ja. Een werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De vraag is alleen, net als in de strafzaak tegen de verdachten, of het bewijs rond komt.

Goed werkgeverschap

De werkgever moet ervoor zorgen dat een werknemer geen schade lijdt (artikel 7:658 BW) en hij moet zich als goed werkgever gedragen; het zogenaamde goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW). De werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek met veilige werkomstandigheden. Dat betekent dus ook dat de werkgever seksuele intimidatie of anderszins grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer moet voorkomen en bestrijden. De Arbowet verplicht een werkgever zelfs om een beleid op te stellen om zijn werknemers te beschermen tegen seksuele intimidatie (artikel 3 lid 2 Arbowet).

Als een slachtoffer de werkgever aansprakelijk stelt voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, dan moet hij of zij voldoende aannemelijk te maken dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. De werknemer wordt hierbij geholpen met de regels van bewijslast bij artikel 7:658 BW. Wanneer het vermoeden van dit grensoverschrijdend gedrag komt vast te staan (dus niet het feitelijk plaatsvinden), dan is het vervolgens aan de werkgever om aan te tonen dat het grensoverschrijdend gedrag niet heeft plaatsgevonden of dat hij aan zijn zorgplicht heeft gedaan. De werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht als hij adequate maatregelen heeft genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Kan de werkgever dit niet aantonen, dan is hij aansprakelijk voor de schade die de werknemer heeft geleden en zal lijden.

Deelnemers Voice geen werknemers

Maar deelnemers aan The Voice zijn geen werknemers van RTL of Talpa. Toch zijn in het verleden wel zaken geweest, waarbij een deelnemer van een tv-programma de producent aansprakelijk heeft gesteld, al was dat niet voor grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, maar met name in verband met discussies over financiële kwesties.

Deelnemer vs. Gouden Kooi

In een zaak uit 2006 van een deelnemer van de Gouden Kooi tegen Talpa oordeelde de Hoge Raad uiteindelijk dat er wel degelijk sprake was van een arbeidsovereenkomst, ook al was er in die zaak tussen partijen een overeenkomst van opdracht afgesloten, waarin uitdrukkelijk stond dat het niet de bedoeling was dat partijen een arbeidsovereenkomst met elkaar zouden aangaan (Hoge Raad van 25-3-2011, ECLI:NL:HR:2011:BP3887). Alle omstandigheden werden in deze beoordeling betrokken en de Hoge Raad oordeelde dat de uiterlijke verschijningsvormen van de overeenkomst leken op die van een arbeidsovereenkomst, ook al hadden partijen er een andere kwalificatie aangegeven. Zo kreeg de deelnemer van het tv-programma toch de bescherming van de arbeidsrechtelijke regels. Wellicht biedt deze weg uitkomst voor de slachtoffers van The Voice (en andere programma’s).

Tip voor slachtoffers

Tot slot een tip voor slachtoffers: Bewaar altijd whatsappberichten of sms-berichten en maak er een back-up van.

Gerelateerde blogs

Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

15 april 2024

Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

Hogere vergoedingen voor slachtoffers bijgestaan door belangenbehartiger De Vrije Universiteit (VU) heeft in 2022 onderzoek […]


Lees meer ›
Klimaatrechten zijn mensenrechten

9 april 2024

Klimaatrechten zijn mensenrechten

Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat klimaatrechten mensenrechten zijn Op […]


Lees meer ›
Vervolg blog: wat is shockschade anno nu?

22 maart 2024

Vervolg blog: wat is shockschade anno nu?

Shockschade makkelijker te claimen? In mijn blog van 21 oktober 2021 heb ik uitgelegd wat […]


Lees meer ›