Letselschade en recht op Wmo

Letselschade
Blog
5 juni 2024

Let op uw recht op Wmo-ondersteuning

Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht om aanspraak te maken op Wmo-voorzieningen vervallen. Dat is iets om rekening mee te houden.

Het verhaal van Miranda

Miranda is als 32-jarige vrouw ernstig gewond geraakt bij een verkeersongeval. Zij is rolstoelafhankelijk en heeft dagelijks zorg nodig. Bij haar gemeente doet ze een beroep op voorzieningen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Haar woning wordt aangepast en haar verzoek om huishoudelijke hulp wordt toegewezen.

In Miranda’s letselschadezaak komt vast te staan dat de wederpartij aansprakelijk is voor het ongeval. De letselschadeadvocaat van Miranda voert onderhandelingen met de verzekeraar en uiteindelijk wordt een aanzienlijke schadevergoeding afgesproken. In die vergoeding zit ook een bedrag van € 200.000 voor toekomstige kosten voor onder meer verzorging, autoaanpassingen en de aanschaf van een rolstoel. Miranda moet dan wel een zogeheten vaststellingsovereenkomst ondertekenen. Daarin staat dat ze finale kwijting verleent, wat betekent dat ze na ontvangst van de schadevergoeding niet meer op de zaak kan terugkomen.

Een tijdje na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst vraagt Miranda een nieuwe Wmo-voorziening aan. Ze beantwoordt de vragen van de gemeente over haar situatie naar waarheid: ja, er heeft een letselschadezaak gelopen. En ja, er is een vaststellingsovereenkomst gesloten. Ze legt nog uit dat de schadevergoeding van
€  200.000 was bedoeld voor de bedragen die níet vanuit de Wmo vergoed zouden worden, dus als aanvulling op de Wmo. De gemeente heeft hier geen boodschap aan en wijst de aanvraag af. De gemeente oordeelt dat Miranda in staat is geweest om de benodigde ondersteuning zelf te bekostigen via de schadevergoeding. Ze krijgt geen Wmo-voorzieningen meer.

De (wettelijke) regels

Hier zien we dat de regels in de – civielrechtelijke – letselschadezaak niet zijn afgestemd op de – bestuursrechtelijke – Wmo-regeling. In de letselschadezaak verwijst de verzekeraar Miranda naar de Wmo, terwijl de bestuursrechter de voorziening afwijst omdat er een letselschadezaak is. Uitspraken van verschillende rechterlijke instanties spreken elkaar op dit punt ook tegen. Zo oordeelde de rechtbank Rotterdam dat een inwoner geen recht heeft op Wmo als hij niet eerst geprobeerd heeft om de schade te verhalen bij de aansprakelijke partij. De rechtbank Noord-Holland oordeelde daarentegen dat iemand tijdens een letselschadeproces juist wel de keuzevrijheid heeft om ook een beroep te doen op de Wmo.

Het gaat er in de verschillende uitspraken steeds meer op lijken dat áls het slachtoffer de mogelijkheid heeft gehad om de schade te verhalen op een aansprakelijke partij, het slachtoffer geen beroep meer kan doen op de Wmo. Zeker weten dat dit in toekomstige gevallen ook zo wordt beoordeeld doen we nog niet. Nog een juridische complicatie: als de gemeente Wmo-ondersteuning weigert en als eerder een vaststellingsovereenkomst is gesloten, wordt het heel lastig om alsnog bij de verzekeraar aan te kloppen. Er is nog geen zaak geweest waarin dit succesvol is gebeurd.

Als de rechters het al niet weten, hoe moet een leek hier dan mee omgaan? Dat is eigenlijk simpel. Bent u verwikkeld in een letselschadezaak? Houd dan rekening met het risico dat dit uw recht op Wmo-ondersteuning kan schaden. Eén mogelijkheid is het ‘open houden’ van de letselschadezaak, waarbij wel voorlopige vergoedingen worden afgesproken maar geen vaststellingsovereenkomst wordt gesloten. Een andere mogelijkheid is dat in de vaststellingsovereenkomst een zogeheten ‘Wmo-voorbehoud’ wordt afgesproken. Dat bepaalt dat áls de Wmo-voorziening ooit komt te vervallen, de verzekeraar een vangnet biedt. Als het goed is kent uw letselschadeadvocaat deze mogelijkheden en weet hoe die geregeld kunnen worden. Vraag dat voor de zekerheid wel na.

Dit artikel is geplaatst in Dwarslaesie Magazine 2-2024.

Heeft u een vraag over dit artikel? Neem dan contact op met Berntsen Mulder Advocaten. Wilt u meer weten over uw specifieke situatie? Belt of mailt u mij dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 42 7075, e-mail t.ridder@berntsenmulder.nl of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Letselschade en recht op Wmo

  5 juni 2024

  Letselschade en recht op Wmo

  Let op uw recht op Wmo-ondersteuning Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht […]


  Lees meer ›
  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  27 mei 2024

  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  Stiekem toch geopereerd door de arts-assistent, ziekenhuis aansprakelijk Patiënte spreekt met haar arts af dat […]


  Lees meer ›
  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  22 mei 2024

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  Een nieuwe update over shockschade / schokschade In haar vorige blog over shockschade legde letselschadeadvocaat […]


  Lees meer ›