Letsel na val in supermarkt. Wie moet de schade betalen?

Letselschade
Blog
10 juli 2017

Snel naar de supermarkt, nog even een boodschap halen. Druk, druk, druk en plotseling ligt u zomaar op de grond, met een gebroken heup. Uitgegleden over een blaadje sla. Wie is aansprakelijk? De supermarkt, omdat u als klant niet hoeft te verwachten dat u zomaar uitglijdt en valt? Of uzelf, omdat u beter had moeten opletten?

Ongelukken in supermarkten komen regelmatig voor. Meerdere slachtoffers stapten naar de rechter. Zij  stelden de supermarkt aansprakelijk op grond van artikel 162 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).

Waar let een rechter op?

Als iemand een gevaarlijke situatie in het leven roept waardoor een ander letsel oploopt, is hij dan altijd aansprakelijk? Nee, niet altijd.
Wanneer levert een bepaalde gevaarlijke situatie ook aansprakelijkheid op? De Hoge Raad heeft hiervoor in 1965 vier criteria geformuleerd. Deze uitspraak van de Hoge Raad staat bekend als het ‘Kelderluik arrest’ (HR 05-11-1965, NJ 1966, 136, ECLI:NL:HR:1965:AB7079).

In deze uitspraak geeft de Hoge Raad vier criteria waarnaar gekeken moet worden:

 1. Hoe waarschijnlijk is het dat iemand niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt?
 2. Hoe groot is de kans dat daardoor ongevallen ontstaan?
 3. Hoe ernstig kunnen de gevolgen van die ongevallen zijn?
 4. Hoe bezwaarlijk is het om maatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen?

De ‘Kelderluikcriteria’ zijn beroemd geworden in de Nederlandse letselschadewereld. Hoe pakken deze criteria uit?

Slablaadjes en druiven

In één zaak gleed een slachtoffer uit over een slablaadje op de groenteafdeling van Albert Heijn (Hof Leeuwarden 21-08-2002, ECLI:NL:GHLEE:2002:AE6799). In een andere zaak ging een klant van Albert Heijn onderuit over een stel druiven op de vloer (Hof Arnhem 10-03-09, ECLI:NL:GHARN:2009:BH7777).

Zowel in het geval van het slablaadje als in het geval van de druiven oordeelde de rechter dat de supermarkt niet aansprakelijk was. Volgens de rechter was Albert Heijn zich er al van bewust dat de groenteafdeling gemakkelijker vies wordt dan andere afdelingen doordat (restanten van) groente of fruit op de vloer vallen en dat er hierdoor een groter risico op uitglijden bestaat. Om die reden gaf Albert Heijn zijn personeel al instructies om de groenteafdeling vaak schoon te maken en moesten de managers dit ook controleren. Volgens de rechter had Albert Heijn hiermee voldoende adequate veiligheidsmaatregelen genomen om het vallen van klanten te voorkomen.

Gevaarlijke bloemblaadjes

Albert Heijn kwam niet zo gemakkelijk weg in een zaak over bloemblaadjes bij de servicebalie. Een klant gleed op een drukke dag uit over een hoopje bloemblaadjes en een natte vloer, bij een onbeheerde bloemenstand voor Albert Heijn.
De rechtbank vond in die zaak dat Albert Heijn gevaarzettend had gehandeld. Winkelend publiek zal niet steeds rekening houden met een gladde vloer. Het is duidelijk dat uitglijden op een natte tegelvloer ernstige gevolgen kan hebben. Door de gevallen bloemblaadjes niet op te ruimen en de natte vloer niet droog te maken, heeft Albert Heijn haar klanten (en ander winkelend publiek) blootgesteld aan het gevaar van uitglijden. Albert Heijn had veiligheidsmaatregelen kunnen nemen, zoals het plaatsen van een  waarschuwingsbord. Omdat Albert Heijn dit niet had gedaan, moet Albert Heijn de schade van de klant vergoeden.

Vallen over pallet of vlonder

Maar niet alleen de groenteafdeling kan gevaarlijk zijn. In Aldi struikelde een klant over een (nagenoeg) lege pallet die in één van de looppaden van de winkel lag. In deze zaak vond de rechter dat Aldi een gevaarlijke situatie in het leven geroepen (Rb Gelderland 03-06-2013, ECLI:NL:RBGEL:2013:4727). Klanten die langs de schappen lopen, op zoek naar boodschappen, zullen niet steeds bedacht zijn op lage en dus onopvallende obstakels in het looppad, zoals een (nagenoeg) lege pallet. Aldi moest daarom de schade van de klant vergoeden.

Nog een gevaarlijke vlonder

Iets soortgelijks deed zich voor in de Jumbo. Daar struikelde een klant over de uitstekende punt van een lage kubus/vlonder van een bloemenopstelling. De klant liep hierdoor ernstig letsel aan haar schouder op. Ook hier was volgens de rechter sprake van een gevaarlijke situatie. Een supermarkt moet er rekening mee houden dat klanten niet altijd voldoende voorzichtig en oplettend zullen zijn omdat zij hun aandacht vooral gericht hebben op de winkelschappen of op het afrekenen bij de kassa’s (Rb Breda 160112, ECLI:NL:RBBRE:2012:BV1481).

Al letsel nog voor het betreden van de supermarkt

Maar ook vóór de supermarkt kan het al fout gaan. Een klant die op een regenachtige dag de Albert Heijn binnenliep, kwam ten val toen de losse ‘droogloopmat’ bij de ingang weggleed. Die mat was namelijk in de loop van de dag doornat geworden. De rechter oordeelde dat Albert Heijn er rekening mee had moeten houden dat de anitsliponderkant van de mat door de regen niet meer goed zou functioneren en daardoor een gevaarlijke situatie voor klanten kon opleveren. Albert Heijn had gemakkelijk veiligheidsmaatregelen kunnen nemen. Zo had de supermarkt bijvoorbeeld de mat verdiept in de vloer kunnen leggen of aan de vloer kunnen vastmaken. Nog simpeler was het geweest om die dag een waarschuwingsbordje bij de ingang te plaatsen. Ook hier moest Albert Heijn de schade van de klant vergoeden (Rb Oost-Brabant 08-01-2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:341).

Kortom

Moeten we dan voortaan met helm op en kniebeschermers aan boodschappen gaan doen? Het is een idee. Maar in ieder geval raden we u aan om bij uw boodschappenrondje goed op te letten op rondslingerende slablaadjes, plassen water of struikel-vlonders. Als u dan toch nog gewond raakt, weet u ons te vinden.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  15 april 2024

  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  Hogere vergoedingen voor slachtoffers bijgestaan door belangenbehartiger De Vrije Universiteit (VU) heeft in 2022 onderzoek […]


  Lees meer ›
  Klimaatrechten zijn mensenrechten

  9 april 2024

  Klimaatrechten zijn mensenrechten

  Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt dat klimaatrechten mensenrechten zijn Op […]


  Lees meer ›
  Vervolg blog: wat is shockschade anno nu?

  22 maart 2024

  Vervolg blog: wat is shockschade anno nu?

  Shockschade makkelijker te claimen? In mijn blog van 21 oktober 2021 heb ik uitgelegd wat […]


  Lees meer ›