Verregaande bescherming van pizzakoerier die viel door gladde banden

Letselschade
Blog
5 februari 2020

Pizzakoeriers onder druk

Pizzakoeriers staan onder grote druk om een pizza snel af te leveren. Dus rijden ze vaak te hard, tegen de richting in, door het rode licht of dwars over een kruising. Soms gaat het mis en raakt de pizzakoerier gewond bij een verkeersongeval. Met langdurige gevolgen, als het slachtoffer pech heeft. Kan een pizzakoerier de werkgever aansprakelijk stellen? Uiteraard. Maar wat is de kans van slagen?

De rechter heeft daar in december 2019 een bijzondere uitspraak (ECLI:NL:RBMNE:2019:5923) over gedaan. Het ging om een pizzakoerier die in december 2014 bij een valpartij letsel opliep aan haar knie en hoofd. Zij stelde haar werkgever in januari 2018 aansprakelijk. Waarom zo lang gewacht? Omdat zij pas later klachten kreeg en geopereerd moest worden. Volgens haar werkgever kwamen de klachten doordat de koerier op hoog niveau voetbalt.

Deze uitspraak gaat niet over de vraag of het letsel door het ongeval komt. Deze uitspraak gaat alleen over de vraag wie aansprakelijk is. De causaliteit, zoals dat zo mooi heet, laat ik hier dus buiten beschouwing.
Deze uitspraak toont aan hoe ver de bescherming van werknemers gaat, ook al is de gang van zaken rond een ongeval nauwelijks meer te achterhalen.

Zorgplicht werkgever, wat zegt de wet?

De rechter keek in deze zaak naar de ‘zorgplicht’ van de werkgever. Artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een werkgever alle maatregelen moet treffen die nodig zijn om ongevallen te voorkomen. Dit is de zorgplicht van de werkgever. Deze zorgplicht gaat heel ver. Werknemers worden verregaand beschermd en werkgevers moeten van goeden huize komen te bewijzen dat aan de zorgplicht is voldaan.

Als vaststaat dat de werknemer schade heeft geleden tijdens het werk, is de werkgever in principe aansprakelijk. De werknemer hoeft niet te bewijzen hoe het ongeval precies is gebeurd en wat de oorzaak was. Een werkgever moet wel bewijzen dat hij aan de zorgplicht heeft voldaan. En dat is best moeilijk. Er is één uitzondering: als de werkgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit nemen rechters niet vaak aan.

Toedracht onduidelijk

In deze zaak is er discussie over de toedracht van het ongeval. De pizzakoerier stelt dat zij viel doordat zij moest rijden op een scooter met gladde banden en dat het wegdek nat was. Maar volgens de werkgever viel zij waarschijnlijk doordat zij tegen een paaltje reed. Er waren geen getuigen.

Veilige scooters of niet?

De werkgever is ervan overtuigd dat de scooters veilig waren. Hij huurde de scooters bij een leasebedrijf dat de scooters wekelijks controleerde en onderhield. Ook zei de werkgever dat hij duidelijke instructies gaf dat de koeriers hun scooter moesten controleren. Elke maandag maakte de werkgever een lijst op met mankementen. Elke dag werden de scooters aan het begin en eind van de dag nagekeken. Bij slecht weer werd het restaurant gesloten of kregen bezorgers een auto mee voor het bezorgen van pizza’s.

Geen speciale aandacht voor profiel van banden

Nergens blijkt volgens de rechter dat de werkgever bij de controles en instructies speciaal aandacht heeft geschonken aan de profielen van de banden. Het probleem was dat de werkgever volgens de rechter niet kon aantonen dat hij aan zijn zorgplicht had voldaan. In de rapporten van het leasebedrijf stond bijvoorbeeld niet dat het checken van het bandenprofiel vast onderdeel van de controle was. Weliswaar liet de werkgever de bestuurder zelf voor de rit de scooters ook nakijken, maar dat was niet voldoende.

Werkgever verwachtte te veel van pizzakoerier

Pizzakoeriers zijn meestal jongeren die een zakcentje verdienen. Een duidelijk mankement als een kapotte bel of rem zullen zij wel opmerken, maar een werkgever mag niet van zijn pizzakoeriers verwachten dat zij ook het profiel van de banden controleren én dat zij vervolgens beslissen of het verantwoord is om met die scooter de weg op te gaan. Juist het feit dat de werkgever zo’n belangrijke beslissing aan het oordeel van zijn jonge werknemers zelf overliet, maakte duidelijk dat hij niet voldoende besefte dat hij als werkgever hier een belangrijke taak had om de veiligheid van zijn werknemers te waarborgen.

Conclusie

De rechter komt daarom tot de conclusie, dat de werkgever niet heeft aangetoond dat hij alle maatregelen heeft genomen die nodig waren om het ongeval te voorkomen. Daarbij maakt het niet uit dat na 3 jaar niet meer valt na te gaan of de banden glad waren en wat de weersomstandigheden waren. Het gaat erom dat de werkgever niet heeft aangetoond dat hij zich voldoende heeft ingespannen om het gevaar van gladde banden te voorkomen.

De werkgever is dus aansprakelijk voor het ongeval.

Deze uitspraak geeft eens te meer aan hoe ver de verplichtingen van werkgevers gaan in het kader van de zorgplicht.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  22 mei 2024

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  Een nieuwe update over shockschade / schokschade In haar vorige blog over shockschade legde letselschadeadvocaat […]


  Lees meer ›
  Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

  23 april 2024

  Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

  Kun je inkomsten uit zwart werken verhalen bij letselschade? Op vrijdag 12 april 2024 heeft […]


  Lees meer ›
  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  15 april 2024

  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  Hogere vergoedingen voor slachtoffers bijgestaan door belangenbehartiger De Vrije Universiteit (VU) heeft in 2022 onderzoek […]


  Lees meer ›