Wat is shockschade?

Letselschade
Blog
28 oktober 2021

In mijn eerdere blog ‘Partners niet meer in de kou‘ van 9 april 2019 heb ik het recht op affectieschade uitgelegd. Zoals ik in die blog opmerkte, is affectieschade iets anders dan shockschade. In deze blog leg ik uit wat shockschade (artikel 6:106 lid 1 sub b BW) inhoudt.

De Hoge Raad heeft in het bekende Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240) aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op vergoeding van ‘shockschade’. Bij shockschade is iemand getuige geweest van een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan.

Voorwaarden shockschade

Het Taxibusarrest gaat om een vijfjarig meisje dat werd aangereden door een taxibus die op een woonerf achteruit reed en het fietsende meisje over het hoofd zag. Het busje reed over hoofdje van het meisje en haar schedel raakte ernstig beschadigd. De moeder van het meisje werd vlak na het ongeval geconfronteerd met haar dochter en haar ernstige letsel.

Er moet aan enkele vereisten zijn voldaan om shockschade te kunnen claimen:

  1. Er moet sprake zijn van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval of een waarneming van het ongeval zelf.
  2. De confrontatie of waarneming moet een heftige emotionele shock tot gevolg hebben gehad.
  3. Deze heftige shock moet een psychiatrisch erkend ziektebeeld tot gevolg hebben.

Directe confrontatie

Bij directe confrontatie geldt niet de eis dat jij het ongeval zelf moet hebben zien gebeuren. Jij voldoet al aan deze eis, als jij de klap van de aanrijding hoort of als jij het slachtoffer met ernstig letsel ziet liggen vlak na het ongeval.

Zelfs in sommige gevallen waarin jij pas in het ziekenhuis of in het mortuarium wordt geconfronteerd met het ernstig letsel of overlijden van een slachtoffer, is er volgens de rechtspraak voldaan aan de directe confrontatie eis.

Heftige emotionele shock en in de psychiatrie erkend ziektebeeld

Niet ieder psychisch letsel is voldoende om te voldoen aan deze eis. Ben jij alleen onder de indruk van een heftig ongeval of heb je nachtmerries, dan is dat niet voldoende. Het moet gaan om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, bijvoorbeeld PTSS. Bij het claimen van shockschade is het van belang om een verklaring van een psycholoog of psychiater te overleggen, om dit aan te kunnen tonen.

Heb jij aangetoond dat jij voldoet aan de vereisten en kan jij shockschade claimen, dan krijg jij alle geleden en nog te lijden schade vergoed, zowel materieel als immaterieel.

Shockschade niet alleen immaterieel

De term shockschade is wellicht wat misleidend en doet vermoeden dat jij dan alleen recht zou hebben op immateriële schadevergoeding (smartengeld), maar dat is niet juist. Toewijzing van shockschade is allesomvattend. Het verlies aan arbeidsvermogen kan geclaimd worden als jij niet meer kan werken. De kosten van de medische behandelingen en de reiskosten kunnen ook geclaimd worden. Is de vordering tot shockschade toewijsbaar, dan wordt de zaak dus verder behandeld als ieder andere letselzaak en wordt in kaart gebracht welke materiële en immateriële schade jij lijdt en nog zal lijden als gevolg van de shockschade.

Dit is een duidelijk verschil met affectieschade, waar jij alleen een vast bedrag (smartengeld) krijgt als tegemoetkoming van het verlies van een dierbare of zeer ernstig blijvend letsel van een dierbare.

Gerelateerde blogs

Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

22 mei 2024

Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

Een nieuwe update over shockschade / schokschade In haar vorige blog over shockschade legde letselschadeadvocaat […]


Lees meer ›
Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

23 april 2024

Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

Kun je inkomsten uit zwart werken verhalen bij letselschade? Op vrijdag 12 april 2024 heeft […]


Lees meer ›
Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

15 april 2024

Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

Hogere vergoedingen voor slachtoffers bijgestaan door belangenbehartiger De Vrije Universiteit (VU) heeft in 2022 onderzoek […]


Lees meer ›