Wat is shockschade?

Letselschade
Blog
28 oktober 2021

In mijn eerdere blog ‘Partners niet meer in de kou‘ van 9 april 2019 heb ik het recht op affectieschade uitgelegd. Zoals ik in die blog opmerkte, is affectieschade iets anders dan shockschade. In deze blog leg ik uit wat shockschade (artikel 6:106 lid 1 sub b BW) inhoudt.

De Hoge Raad heeft in het bekende Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240) aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op vergoeding van ‘shockschade’. Bij shockschade is iemand getuige geweest van een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan.

Voorwaarden shockschade

Het Taxibusarrest gaat om een vijfjarig meisje dat werd aangereden door een taxibus die op een woonerf achteruit reed en het fietsende meisje over het hoofd zag. Het busje reed over hoofdje van het meisje en haar schedel raakte ernstig beschadigd. De moeder van het meisje werd vlak na het ongeval geconfronteerd met haar dochter en haar ernstige letsel.

Er moet aan enkele vereisten zijn voldaan om shockschade te kunnen claimen:

  1. Er moet sprake zijn van een directe confrontatie met de ernstige gevolgen van het ongeval of een waarneming van het ongeval zelf.
  2. De confrontatie of waarneming moet een heftige emotionele shock tot gevolg hebben gehad.
  3. Deze heftige shock moet een psychiatrisch erkend ziektebeeld tot gevolg hebben.

Directe confrontatie

Bij directe confrontatie geldt niet de eis dat jij het ongeval zelf moet hebben zien gebeuren. Jij voldoet al aan deze eis, als jij de klap van de aanrijding hoort of als jij het slachtoffer met ernstig letsel ziet liggen vlak na het ongeval.

Zelfs in sommige gevallen waarin jij pas in het ziekenhuis of in het mortuarium wordt geconfronteerd met het ernstig letsel of overlijden van een slachtoffer, is er volgens de rechtspraak voldaan aan de directe confrontatie eis.

Heftige emotionele shock en in de psychiatrie erkend ziektebeeld

Niet ieder psychisch letsel is voldoende om te voldoen aan deze eis. Ben jij alleen onder de indruk van een heftig ongeval of heb je nachtmerries, dan is dat niet voldoende. Het moet gaan om een in de psychiatrie erkend ziektebeeld, bijvoorbeeld PTSS. Bij het claimen van shockschade is het van belang om een verklaring van een psycholoog of psychiater te overleggen, om dit aan te kunnen tonen.

Heb jij aangetoond dat jij voldoet aan de vereisten en kan jij shockschade claimen, dan krijg jij alle geleden en nog te lijden schade vergoed, zowel materieel als immaterieel.

Shockschade niet alleen immaterieel

De term shockschade is wellicht wat misleidend en doet vermoeden dat jij dan alleen recht zou hebben op immateriële schadevergoeding (smartengeld), maar dat is niet juist. Toewijzing van shockschade is allesomvattend. Het verlies aan arbeidsvermogen kan geclaimd worden als jij niet meer kan werken. De kosten van de medische behandelingen en de reiskosten kunnen ook geclaimd worden. Is de vordering tot shockschade toewijsbaar, dan wordt de zaak dus verder behandeld als ieder andere letselzaak en wordt in kaart gebracht welke materiële en immateriële schade jij lijdt en nog zal lijden als gevolg van de shockschade.

Dit is een duidelijk verschil met affectieschade, waar jij alleen een vast bedrag (smartengeld) krijgt als tegemoetkoming van het verlies van een dierbare of zeer ernstig blijvend letsel van een dierbare.

Gerelateerde blogs

Heb je een dwarslaesie door duiken in ondiep water?

20 april 2023

Heb je een dwarslaesie door duiken in ondiep water?

Dan heeft Meindert een vraag voor je Duiken in ondiep water is gevaarlijk en helaas […]


Lees meer ›
De veiligheid van uw kind op de fiets – een vijfluik

24 januari 2023

De veiligheid van uw kind op de fiets – een vijfluik

Als letselschade-advocaat zie ik veel leed. Het ergst zijn de zaken met jonge kinderen. Als […]


Lees meer ›
Helm per 2023 verplicht op snorfiets – waar moet u juridisch op letten

20 januari 2023

Helm per 2023 verplicht op snorfiets – waar moet u juridisch op letten

Nederland was tot voor kort het enige land in Europa waar snorfietsers géén helmplicht hadden. […]


Lees meer ›