Is de (nieuwe) partner van mijn ex ook onderhoudsplichtig voor onze kinderen?

Personen- en familierecht
Blog
29 augustus 2022

In Nederland is één op de tien gezinnen een samengesteld gezin. Dit jaar wordt er daarom op de landelijke Dag van de Scheiding op vrijdag 9 september extra aandacht besteed aan het samengestelde gezin. Welke juridische vragen komen er zoal naar voren bij het samengestelde gezin? Waar kun je als samengesteld gezin tegen aan lopen of waar moet je rekening mee houden?

Bijvoorbeeld als het gaat om de rechtspositie van de (nieuwe) partner bij de vastlegging of wijziging van kinderalimentatie zijn er een aantal zaken om mee rekening te houden. In dit artikel vertel ik hier graag wat meer over.

Onderhoudsplicht nieuwe partner

De (nieuwe) partner is onderhoudsplichtig voor de kinderen wanneer:

 1. er sprake is van een huwelijk of van een geregistreerd partnerschap;
 2. de kinderen tot het gezin behoren.

Wanneer is er volgens de wet of rechtspraak sprake van ‘tot het gezin behoren’? Is hier bijvoorbeeld ook sprake van in geval van co-ouderschap? En hoe wordt de kinderalimentatie in dit geval berekend?

Tot het gezin behoren

De vraag of een kind tot het gezin behoort, wordt beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval en kan per geval verschillen. Het begrip ‘tot het gezin behoren’ wordt in de rechtspraak ruim uitgelegd. Enkele voorbeelden uit de praktijk.

 • Een kind dat in verband met zijn of haar studie niet meer thuis woont en op kamers woont, behoort tot het gezin, zo heeft de Hoge Raad eerder al geoordeeld.
 • Ook wanneer een kind uit huis is geplaatst en feitelijk niet bij het gezin woont, maar wel de hoofdverblijfplaats heeft bij het gezin, behoort het kind tot dit gezin.
 • En wanneer er sprake is van co-ouderschap kan een kind tot twee gezinnen behoren.

Hoe wordt de onderhoudsplicht van de (nieuwe) partner berekend?

De hoogte van de onderhoudsplicht wordt onder meer bepaald aan de hand van ieders inkomen. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de onderhoudsverplichtingen van gelijke rang zijn. Toch wordt in de rechtspraak van dit uitgangspunt regelmatig afgeweken en hangt de beoordeling van de omvang van de onderhoudsplicht van de (nieuwe) partner ook weer af van de omstandigheden van het geval.

Verwantschap

Er spelen bij deze beoordeling ook andere factoren een rol, zoals het gegeven dat tussen de ouder en het kind een nauwere verwantschap bestaat dan tussen de (nieuwe) partner van de ouder en het kind. Ook de feitelijke verhouding tussen het kind en ieder van de onderhoudsplichtigen speelt mee.

Geen contact

Zo oordeelde het Hof Den Bosch in 2018 dat de partner van de ouder van het kind 1/3 deel in de kosten van het kind voor zijn rekening moest nemen en de ouders van het kind ook ieder 1/3 deel. Hierbij speelde naast ieders inkomen, ook een rol dat het kind al jaren geen contact meer had met zijn vader, in tegenstelling tot de partner van de moeder die sinds een aantal jaren een gezin vormde met de moeder en het kind. Hierdoor had hij inmiddels een nauwere band met het kind. Onder meer op basis van deze omstandigheden achtte het Hof deze verdeling redelijk.

Kinderen vorige relatie

De Rechtbank Zeeland-West Brabant oordeelde in 2022 dat het aandeel van de partner van de ouder in de kosten van het kind nihil moest zijn. Hier speelde mee dat de partner van de ouder van het kind zelf ook nog twee kinderen had uit een vorige relatie en een veel hoger inkomen had dan de ouders van het kind. Dit had tot gevolg dat zijn aandeel in de kosten van zijn eigen kinderen zou dalen. De Rechtbank achtte dit niet redelijk en wenselijk. Daarom werd in dit geval aanleiding gezien om voor de berekening van de bijdrage voor het kind geen rekening te houden met enig aandeel van de partner van de ouder in de kosten van diens kind.

Maatwerk

Kortom, de berekening van de kinderalimentatie is maatwerk en kan bij een samengesteld gezin ingewikkeld zijn. Daarom is het van belang om u goed te laten adviseren.


Wilt u hier meer over weten of heeft u andere vragen, neem gerust contact met mij op via tel. 0172 – 42 71 95.


Lees ook:
► 
Je ex wil met jullie kinderen ver weg verhuizen naar een nieuwe liefde – mag dat?
► De nieuwe liefde van je ex – welke afspraken kun je daar over maken?

Dag van de Scheiding

In 2010 is door de vFAS, de Vereniging van Familierechtspecialisten, de landelijke Dag van de Scheiding in het leven geroepen om extra aandacht te geven aan het belang van goede en deskundige begeleiding bij een scheiding op zowel juridisch, financieel en emotioneel gebied. Omdat er zoveel aspecten komen kijken bij een scheiding is het van belang dat deze begeleiding plaatsvindt door een ervaren jurist die verstand van zaken heeft, maar die daarnaast ook op financieel, fiscaal en emotioneel gebied zo optimaal mogelijke begeleiding en ondersteuning kan bieden.

Onze familierechtspecialisten hebben ieder hiervoor een meerjarige opleiding gevolgd en zijn allen verbonden aan de vFAS.

Gratis en vrijblijvende adviesgesprekken

Op de Dag van de Scheiding worden er door onze familierechtspecialisten gratis en vrijblijvende adviesgesprekken aangeboden. U kunt terecht met al uw vragen over alle aspecten rondom scheiden. Zoals mediation, het ouderschapsplan, over de verdeling van de zorg voor de kinderen, over gelijkwaardig ouderschap en co-ouderschap of over de vaststelling of wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie.

Ook kunt u terecht met al uw vragen over de afwikkeling van alle financiële gevolgen van een scheiding. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met een onderneming en de hierin gegenereerde winsten, hoe om te gaan met de gezamenlijke woning, de uitleg van de huwelijkse voorwaarden, de verdeling en afwikkeling van de (huwelijks-)gemeenschap en de gevolgen voor het pensioen.

Overige familierechtelijke zaken

Verder kunt u op deze dag ook bij ons terecht voor andere familierechtelijke zaken, zoals o.m. over wijziging van het (eenhoofdig of gezamenlijk) gezag, adoptie, vaststelling van het vaderschap, naamswijziging, bewindvoering of onder curatele stelling.

De Dag van de Scheiding vindt plaats op vrijdag 9 september. Wij vragen u een afspraak te maken via tel. 0172 – 42 71 95 of het formulier hierboven in te vullen. Wij nemen dan contact op om een afspraak in te plannen. Omdat de ervaring leert dat de agenda op de Dag van de Scheiding snel volloopt, en een ander moment voor bezoekers ook soms beter uitkomt, hebben wij als kantoor besloten om afspraken in het kader van de Dag van de Scheiding ook op andere dagen mogelijk te maken.
  Gerelateerde blogs

  Stappenplan echtscheiding

  13 september 2023

  Stappenplan echtscheiding

  We begrijpen dat een echtscheiding voor onze cliënten een onzekere situatie is waarin zij met […]


  Lees meer ›
  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  14 februari 2023

  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van […]


  Lees meer ›
  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  9 september 2022

  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één […]


  Lees meer ›