Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

Personen- en familierecht
Blog
14 februari 2023

Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van familierecht. Ten eerste gaat het om een wettelijke verandering bij het krijgen van ouderlijk gezag. Ten tweede is de berekeningsmethodiek voor alimentatie aangepast. In dit artikel geef ik meer uitleg over deze twee veranderingen.

 1. Automatisch gezamenlijk gezag

Vanaf 2023 geldt dat ongehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch gezamenlijk ouderlijk gezag krijgen met de moeder. Dit gebeurt als zij hun kind erkennen. Zij hoeven het gezag niet langer samen met de moeder aan te vragen bij de rechtbank. Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan moeten de ouders het gezamenlijk gezag wel regelen. Ook als het kind na 1 januari 2023 wordt geboren. Een kind erkennen kan in Nederland ook vóór de geboorte.

Gezamenlijk gezag belangrijk

Het is belangrijk dat ouders gezamenlijk het gezag over hun kinderen uitoefenen. En dat beide ouders nauw betrokken zijn bij de verzorging en opvoeding van kinderen.
Gezamenlijk gezag is bijvoorbeeld belangrijk als u:

 • een verhuizing doorgeeft of een reisdocument aanvraagt;
 • met een minderjarige naar het buitenland reist;
 • uw kind inschrijft op school of een kinderdagverblijf;
 • een medische beslissing moet nemen of het medisch dossier van uw kind wil inzien.

Gezamenlijk gezag is ook belangrijk bij de juiste berekening van toeslagen of als één van de ouders die gezag heeft overlijdt. In de laatste situatie zou er zonder gezag niemand meer zijn die belangrijke beslissingen over het kind kan nemen over bijvoorbeeld woonplaats en/of zorg.

Goede ontwikkeling

Veel ouders vinden het aanvragen van gezamenlijk gezag lastig. Daarbij komt dat ouders vaak al ontzettend veel moeten regelen als er een kindje op komst is. Het is dus goed dat deze wetswijziging nu er door heen is. Heeft u hulp of advies nodig bij het aanvragen van gezamenlijk gezag? Neem gerust contact met mij op.

 2. Wijziging berekeningsmethodiek alimentatie op gebied woonlasten

Een tweede verandering van het familierecht die met ingang van 1 januari 2023 is ingegaan, is dat de partneralimentatie anders wordt berekend voor wat betreft de woonlasten.

Voorheen hanteerden rechtbanken en advocaten bij de berekening altijd de werkelijke woonlasten van beide partijen. Met ingang van 1 januari 2023 wordt er met een vast bedrag gerekend: het zogeheten woonbudget. Dit budget bedraagt 30 procent van het netto-inkomen.

Bij de berekening van kinderalimentatie werd er al rekening gehouden met een vast (forfaitair) bedrag aan woonlasten, dat op dezelfde wijze werd berekend; 30% van het netto besteedbaar inkomen.

Kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk gelijk

Met deze wijziging in de berekening van de partneralimentatie wil de rechtspraak de berekening voor kinder- en partneralimentatie zoveel mogelijk gelijktrekken.
Ook voor partneralimentatie zal voortaan 30% van het netto-inkomen als woonbudget kunnen worden opgevoerd.

Uitzonderingen mogelijk

Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen mogelijk, maar dan zal een advocaat hiervoor goede argumenten moeten aandragen. Bijvoorbeeld als de alimentatieplichtige geen andere keuze heeft dan het uitgeven van die hogere woonlasten. Ook bij de alimentatiegerechtigde kan er sprake zijn van een uitzondering, namelijk als die woonlasten heeft die duurzaam aanmerkelijk lager zijn dan het woonbudget. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij samenwonen, omdat de lasten dan in de regel bij helften gedeeld kunnen worden.

Jusvergelijking

Er gaat nog meer veranderen. Op dit moment wordt nog de zogenaamde ‘jusvergelijking’ gehanteerd. Bij de alimentatieberekening wordt gekeken naar wat beide partners overhouden aan vrije bestedingsruimte, nadat in de eerste levensbehoeften is voorzien. Daarbij mag de ene partner niet meer ‘jus’ (vet) overhouden dan de andere. Ook na 1 januari 2023 blijft het uitgangspunt dat degene die alimentatie ontvangt niet meer te besteden mag hebben dan degene die alimentatie betaalt. Maar de rechter zal daarbij vergelijken wat beide partijen feitelijk te besteden hebben nadat de alimentatie is betaald. Dit bedrag moet dan gelijk zijn. In deze berekening worden alleen bijzondere kosten meegenomen die niet verwijtbaar en ook niet vermijdbaar zijn.

De Expertgroep alimentatie van de Rechtspraak (die deze nieuwe berekeningen heeft geïntroduceerd) heeft geadviseerd deze wijzigingen toe te passen in zaken die na 1 januari 2023 op zitting worden behandeld en waarbij de ingangsdatum van de (gewijzigde) alimentatie op of na 1 januari 2023 ligt.

Let op

Deze wijziging geldt overigens niet als een wijziging van omstandigheden die volgens de wet reden kan zijn om een herberekening te vragen. Maar als er een andere relevante wijziging in uw situatie is, zal deze nieuwe berekeningsmethode worden toegepast. Als dat dan in uw voordeel is, kunt u dus een herberekening vragen en zo nodig een verzoek daartoe bij de rechtbank (laten) indienen.


Heeft u hulp of advies nodig bij één van deze onderwerpen? Neem dan gerust contact met mij op. Ik sta u graag te woord. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 95 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Stappenplan echtscheiding

  13 september 2023

  Stappenplan echtscheiding

  We begrijpen dat een echtscheiding voor onze cliënten een onzekere situatie is waarin zij met […]


  Lees meer ›
  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  14 februari 2023

  Verandering gezamenlijk gezag ouders en berekening alimentatie van kracht

  Met ingang van dit jaar is een tweetal belangrijke wijzigingen doorgevoerd op het gebied van […]


  Lees meer ›
  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  9 september 2022

  Ouderverstoting – wat als een kind denkt te moeten kiezen voor één ouder?

  Ouderverstoting is de situatie dat een kind zich in een echtscheidingsproces gedwongen voelt voor één […]


  Lees meer ›