Verzekeraars mogen slachtoffers niet naar Wmo doorsturen

Wmo-regres
Blog
29 juni 2021

Sturen verzekeraars slachtoffers van letselschade onterecht naar het Wmo-loket van gemeenten, als het gaat om het aanvragen van hulpmiddelen? Ja, zegt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) in reactie op kamervragen van SP-kamerlid Michiel van Nispen.

Van Nispen stelde de kamervragen naar aanleiding van het onderzoek van RTL Nieuws, waaruit duidelijk bleek dat gemeenten en verzekeraars het oneens zijn over wie kosten voor hulpmiddelen moet vergoeden. Van het kastje naar de muur, noemde RTL Nieuws het.

Minister De Jonge:

“Het is mij bekend dat verzekeraars slachtoffers met letselschade soms dwingend doorverwijzen naar gemeenten. Deze handelwijze is niet in overeenstemming met het recht. De verzekeraar van de aansprakelijke partij dient de door aansprakelijke partij veroorzaakte schade te vergoeden, indien hij daarvoor wordt aangesproken. Een verzekeraar van de aansprakelijke partij mag niet van een slachtoffer verlangen dat hij zich eerst tot de gemeente wendt voor een beroep op ondersteuning via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De aansprakelijkheidsverzekeraar is geen partij waartoe een slachtoffer zich pas kan wenden nadat andere wegen zijn uitgeput. Het slachtoffer heeft daarentegen de vrije keuze tussen gemeente en verzekeraar.”

De Jonge antwoordt verder:

“Het belang van slachtoffers met letselschade moet centraal blijven staan. In de praktijk heeft het slachtoffer de vrijheid om te kiezen tussen gemeente en verzekeraar. Het slachtoffer kan zo zelf beoordelen welke ondersteuning voor hem het beste is. Als het voor een slachtoffer beter is zich eerst te wenden tot publieke voorzieningen, mag hij deze mogelijkheid benutten.”

“De gemeente kan een slachtoffer dat zich tot de gemeente wendt in het kader van de Wmo 2015 niet weigeren en doorverwijzen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Verzekeraars mogen niet standaard verwijzen naar de Wmo 2015, dat is niet in overeenstemming met het recht. In de praktijk zal de verzekeraar soms wel wijzen op specifieke mogelijkheden bij de gemeente. Gedacht kan worden aan bepaalde voorzieningen die alleen een gemeente kan bieden zoals een invalidenkaart of een urgentieverklaring voor een andere woning.”

“Gemeenten kunnen voor iemand die een Wmo-voorziening aanvraagt, mits deze persoon vanaf 2019 een ongeval heeft gehad waarvoor een derde aansprakelijk is, de kosten declareren bij de aansprakelijkheidsverzekeraar.

Reactie van Berntsen Mulder Advocaten Wmo-regres:

“Het regresrecht is vaak een gecompliceerd verhaal. Juist om die reden ondersteunen en adviseren wij Nederlandse gemeenten bij dit ingewikkelde onderwerp.”

Gerelateerde blogs

Wmo-voorzieningen bij letselschade: Spanning op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht

16 januari 2024

Wmo-voorzieningen bij letselschade: Spanning op het snijvlak van bestuursrecht en privaatrecht

Het slachtoffer mag niet tussen wal en schip vallen Spanning op het snijvlak van bestuursrecht […]


Lees meer ›
Verzekeraars mogen slachtoffers niet naar Wmo doorsturen

29 juni 2021

Verzekeraars mogen slachtoffers niet naar Wmo doorsturen

Sturen verzekeraars slachtoffers van letselschade onterecht naar het Wmo-loket van gemeenten, als het gaat om […]


Lees meer ›
RTL Nieuws: gemeenten en verzekeraars oneens over WMO-kosten na letselschade

9 april 2021

RTL Nieuws: gemeenten en verzekeraars oneens over WMO-kosten na letselschade

Nederlandse gemeenten en verzekeraars verschillen van mening over wie de kosten van WMO-hulpmiddelen moet betalen […]


Lees meer ›