← Terug

Arbeidsrecht advocaat werkgever

Arbeidsrecht werkgever

Beter vooraf investeren dan achteraf repareren…

Het is een misverstand dat ondernemers alleen een advocaat nodig hebben als de figuurlijke poppen aan het dansen zijn. Natuurlijk, dan ook. Maar in onze ogen ben je dan eigenlijk al te laat.

Wanneer je als ondernemer van tevoren advies inwint over juridische zaken, kun je vaak juist problemen voorkomen. Of dat nu is bij het in dienst nemen van een werknemer, bij het opstellen van een contract met een klant of opdrachtgever of bij het onderhandelen met een andere ondernemer.

Wilt u advies? Wilt u een gerechtelijke procedure starten? Wilt u dat wij een probleem voor u oplossen? Neem dan contact met een advocaat arbeidsrecht op via tel: 0172 – 42 71 94 of via een contactformulier.

 

Onderwerpen arbeidsrecht

Hieronder vindt u een niet-limitatieve opsomming van de onderwerpen waarvoor u bij onze arbeidsrecht advocaten terecht kunt:

 • Arbeidscontracten
 • Arbeidsvoorwaarden / CAO
 • Arbeidsconflicten
 • Ontslag
 • Reorganisatie
 • Transitievergoeding
 • Concurrentiebeding
 • Relatiebeding
 • Privacy op de werkvloer
 • Arbeidsomstandigheden
 • Vast- of flexwerk
 • Arbeidsongeschiktheid / re-integratieconflicten
 • Ziektewet
 • Werkeloosheidswet
 • WIA
 • Wet Arbeidsmarkt in Balans
 • Bijstand
 • NOW-regeling
 • Minimumloon, minimumvakantiebijslag
 • Overheid

Waar kunnen wij u bij helpen?

Werkgevers staan dikwijls voor grote arbeidsrechtelijke opgaven. Het is voor een werkgever daarom vaak verstandig om even om de tafel te gaan met een arbeidsrecht advocaat. Bijvoorbeeld bij:

Ontslag

Wanneer het beter is de samenwerking met een werknemer te verbreken, is het zaak om een goede strategie te bedenken. Er zijn namelijk meerdere denkbare vormen van ontslag en deze kennen ieder afzonderlijke regels. Begrijpelijke vragen vanuit een werkgever zijn onder andere:

Kunt u de werknemer op staande voet ontslaan? In feite kunt u het dienstverband beeindigen als u van mening bent dat er een dringende reden is. Dit moet echter allemaal wel verlopen in lijn met de wet. Als dit niet gebeurt, riskeert u een zitting voor de kantonrechter en misschien wel een boete. Denkt u aan ontslag op staande voet? Onze advocaten denken graag met u mee.

Zijn er manieren om een hele ontslagprocedure te voorkomen? Ontslag is ingrijpend. Niet alleen wegens beëindiging van het dienstverband, maar ook wegens het procederen dat er vaak bij komt kijken. Vaak dient een ontslag via de kantonrechter te verlopen.

Hoe veel ontslagvergoeding moet ik betalen? Een begrijpelijke vraag. De hoogte van de wettelijke ontslagvergoeding is grofweg één derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

Onze arbeidsrecht advocaten kennen de regels waaraan een ontslag moet voldoen op hun broekzak en weten hoe zij iedere specifieke situatie aan moeten pakken, of het nu gaat om een ontslag in lijn met de relevante wetgeving, of onderhandelingen naar het op wederzijds goedvinden beëindigen van het dienstverband van de werknemer.

Vaststellingsovereenkomst

Eén van de vormen van ontslag, is een ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Werkgever en werknemer tekenen een overeenkomst met de voorwaarden van uitdiensttreding van de werknemer en gaan zo met wederzijds goedvinden uit elkaar. Het is van belang dat er een kloppend document op tafel ligt, zodat u als werkgever problemen over de vaststellingsovereenkomst in de toekomst zou kunnen voorkomen. Het naar behoren (expliciet) benoemen van (post)contractuele afspraken in de vaststellingsovereenkomst zorgt ervoor dat de kans op discussie na het tekenen verkleint. De advocaten van Berntsen Mulder Advocaten zijn expert op het gebied van het opstellen van een vaststellingsovereenkomst en het voeren van onderhandelingen.

Arbeidsongeschiktheid / re-integratieconflicten

Als werkgever mag u een werknemer tijdens ziekte niet zomaar ontslaan. Tijdens de eerste twee jaar ziekte geldt er namelijk een zogenaamd ontslagverbod. Een ontslag is vóór het verstrijken van die twee jaar alleen mogelijk op basis van wederzijds goedvinden. Of er speelt een situatie dat de werknemer zich tijdens zijn ziekte misdraagt.

Zowel werkgever als werknemer krijgen te maken met re-integratie verplichtingen. Het doel is om de werknemer zo snel mogelijk de draad weer op te laten pakken. Het komt vaak voor dat werknemers en werkgevers hierover een geschil krijgen. Bijvoorbeeld omdat de werknemer het niet eens is met een plan van aanpak. Bent u werkgever en herkent u zich in deze situatie? Het staat u altijd vrij om contact met onze advocaten op te nemen om de situatie te bespreken.

Arbeidscontracten

Het naar behoren opstellen van een arbeidscontract met bijbehorende arbeidsvoorwaarden en deze laten aansluiten op de wettelijke regels is essentieel om problemen in de toekomst te voorkomen. Vaak is het gebruik van een model arbeidsovereenkomst niet verstandig en dient er een arbeidsovereenkomst op maat te worden opgesteld door een advocaat.

Als werkgever dient u rekening te houden met alle denkbare arbeidsrechtelijke regels. Denk hierbij niet alleen aan de regels uit het Burgerlijk Wetboek, maar ook bijvoorbeeld aan de arbeidstijdenwet, arbeidsomstandighedenwet of wet arbeid en zorg. Daarnaast moeten arbeidsovereenkomsten worden opgesteld in lijn met een eventueel aanwezige collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Zowel bij vragen over het opstellen van een contract, onderhandelingen hierover of bij conflicten over een reeds bestaand contract, kunt u bij onze advocaten terecht.

Reorganisaties

Binnen het arbeidsrecht zijn reorganisaties dikwijls noodzakelijk voor de continuïteit van een bedrijf. Een reorganisatie kan grote gevolgen hebben, daar waar er meerdere ontslagen zouden kunnen vallen of er zelfs een hele afdeling moet worden gesloten. Het bepalen van een juiste strategie is belangrijk. Bij Berntsen Mulder Advocaten kunt u uiteraard terecht om te sparren over een plan van aanpak.

Arbeidsconflicten

Werkgevers willen dat alles op de werkvloer naar behoren functioneert. Werknemers willen op een prettige wijze arbeid kunnen verrichten. Soms botst er iets op de werkvloer. Kwesties met betrekking tot gelijke behandeling, loon, verlofregelingen. Werknemers kunnen zich niet serieus genomen voelen. Werkgevers willen vanzelfsprekend een snelle oplossing. Vaak is dit onderling mogelijk, eventueel met behulp van een vertrouwenspersoon of mediator. Als de situatie dermate verslechterd is, zou een ontslagprocedure een mogelijkheid kunnen zijn.

Hulp en advies – arbeidsrecht advocaat werkgever

Onze arbeidsrecht advocaten hebben al talloze werkgevers met succes bijgestaan. De specialisten arbeidsrecht kunnen u adviseren over onder andere bovengenoemde onderwerpen, of procederen voor een rechter als dat nodig is. In sommige gevallen is het beter om te bemiddelen tussen twee partijen. In die gevallen is het een mogelijkheid om begeleiding van gecertificeerde mediators van Berntsen Mulder Advocaten in te schakelen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor advies op maat, een strategisch plan van aanpak of een oplossing voor uw specifieke probleem. Bel ons via tel: 0172 – 42 71 94 of het onderstaande contactformulier.
  Laat onze specialisten u helpen