← Terug

Slapend dienstverband

Arbeidsrecht werkgever

Wat is de impact van een slapend dienstverband op uw organisatie?

Meer weten over de impact van slapende dienstverbanden op uw organisatie? Berntsen Mulder Advocaten biedt essentieel advies om uw positie als werkgever te versterken, uw personeelsbestand effectief te beheren en juridische risico’s te minimaliseren. Ontdek samen met ons hoe u ethisch verantwoord kunt handelen in deze snel evoluerende juridische context. Neem contact op met Berntsen Mulder Advocaten voor gericht advies op maat en blijf voorop lopen in het beheer van slapende dienstverbanden.   Lees hieronder meer over welke situatie bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Hoe zit het precies met een slapend dienstverband?

Wanneer een werknemer zich ziek meldt, moet de werkgever in beginsel gedurende de eerste twee jaar van ziekte het salaris gedeeltelijk doorbetalen. Daarnaast moet de werkgever, net als de werknemer, zich verplicht inspannen voor de re-integratie van de werknemer. De werkgever moet bijvoorbeeld een bedrijfsarts inschakelen en de werkgever moet met de werknemer een plan van aanpak opstellen voor de re-integratie. Deze inspanningen leiden niet altijd tot de terugkeer op de werkvloer. Zo komt het regelmatig voor dat de werkgever maar liefst 2 jaar lang het loon van de werknemer voor 70% moet doorbetalen, zonder dat de werknemer zijn werk doet. Na deze 2 jaar hoeft de werkgever het loon in beginsel niet meer door te betalen. Maar… dit betekent niet dat de arbeidsovereenkomst daarmee ook is afgelopen. Juristen noemen dat ‘slapende dienstverbanden’.

Welke werknemers hebben een ‘slapend dienstverband’?

Werknemers met een slapend dienstverband zijn meestal de wat oudere werknemers, die nog maar een aantal jaar moeten werken totdat zij met pensioen kunnen. Zij zijn vanwege arbeidsongeschiktheid niet meer in staat om te werken.

Kan een ‘slapende’ werknemer tegelijkertijd bij een andere werkgever in dienst treden?

Iemand die een arbeidscontract heeft bij werkgever A, kan tegelijkertijd bij werkgever B in dienst zijn. Iemand met een slapend dienstverband met een arbeidscontract bij werkgever A, kan wel bij werkgever B in dienst treden, maar zal vanwege zijn arbeidsongeschiktheid ook bij werkgever B niet kunnen werken. In theorie kan dit dus, maar in de praktijk zal het eigenlijk niet gebeuren.

Wat vinden rechters en juristen van het slapend dienstverband?

In gerechtelijke uitspraken van onder meer kantonrechters blijkt dat rechters verschillend denken over het slapend dienstverband en de vraag of werkgevers verplicht afscheid (mét vergoeding) moeten nemen van de ‘slapende’ werknemer. Daarom is in 2019 een uitspraak gevraagd van de Hoge Raad.

Wat heeft een slapend dienstverband met ‘goed werkgeverschap’ te maken?

In de politiek leeft de discussie of getuigt van ‘goed werkgeverschap’ als een werkgever een dienstverband slapend houdt. Zowel de werkgever als de werknemer hebben er eigenlijk geen baat bij. Echter voor een werkgever zijn er wel degelijk nadelen.

Wat zijn de nadelen van een slapend dienstverband?

Voor een werkgever heeft de constructie van een slapend dienstverband onder meer de volgende nadelen:

  • bij een reorganisatie tellen de arbeidsongeschikte werknemers ook mee in het selectieproces. Dit kan tot gevolg hebben dat een arbeidsgeschikte werknemer eerder in aanmerking komt voor ontslag.
  • een slapend dienstverband kan weer ‘wakker worden’: een werknemer kan zomaar op de stoep staan en komen werken als zijn gezondheidstoestand verbetert. Dan moeten die uren gewoon worden uitbetaald.

Heeft een slapend dienstverband nadelen voor de werknemer?

Jazeker heeft een slapend dienstverband nadelen voor een werknemer.

  • de werknemer krijgt geen transitievergoeding
  • de werknemer krijgt zijn eindafrekening niet
  • de werknemer krijgt zijn openstaande vakantiedagen niet uitbetaald
  • de werknemer krijgt zijn openstaande uren niet uitbetaald
  • de werknemer heeft nog geen recht op het opgebouwde pensioen

Wilt u meer lezen over het slapend dienstverband? Lees dan onderstaande artikelen op onze website

Slapend dienstverband – Vragen en antwoorden

Groot nieuws: Hoge Raad verbiedt slapend dienstverband. Wat is een slapend dienstverband? Een slapend dienstverband is simpel gezegd de situatie dat een werknemer officieel in dienst is bij een bedrijf, maar geen werk meer doet en geen loon meer krijgt. Hoe ontstaat een slapend dienstverband? Een slapend dienstverband ontstaat wanneer een werknemer na een lange periode van ziekte toch niet terugkeert op de werkvloer, maar ook niet uit dienst gaat. Waarom zou een werkgever een werknemer ‘slapend’ in dienst houden? De reden dat werkgevers een werknemer na twee jaar ziekte ‘slapend’ in dienst houden, is dat het voor een werkgever duurder is om hem te ontslaan dan om hem ‘slapend’ in dienst te houden. Bij een ontslag (met een transitievergoeding) kunnen de kosten namelijk behoorlijk oplopen. In de politiek leeft de discussie hierover. Moet de werkgever die ‘slapende’ werknemers in dienst heeft om een transitievergoeding te voorkomen, niet verplicht worden deze werknemer een ontslag mét vergoeding te geven?


Ons advies

Bent u ondernemer of werknemer en wilt u advies hoe u om moet gaan met werknemers die een slapend dienstverband hebben? Neem eerst contact op met een advocaat voordat u stappen zet. Uiteraard zijn onze advocaten arbeidsrecht u graag van dienst om u te adviseren en ondersteunen bij een juridisch traject. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Even sparren kan tenslotte nooit kwaad. Bel ons via tel. 0172 – 42 71 94 of neem contact met ons op via het onderstaande contactformulier.
    Laat onze specialisten u helpen