← Terug

Welke soorten verlof zijn er?

Arbeidsrecht werkgever

Soorten verlof

Welke soorten verlof zijn er mogelijk voor werknemers in Nederland? Veel. Of bepaalde verlofregelingen van toepassing zijn, hangt af van allerlei omstandigheden. Per werkgever, per branche of per beroepsgroep kan het verschillen.

Verder praten 0172 – 42 71 94

Op deze pagina geven wij een overzicht van bekende en wellicht onbekende verlofregelingen.

 • Vakantieverlof
 • Zwangerschapsverlof
 • Ouderschapsverlof
 • Calamiteitenverlof
 • Zorgverlof
 • Bijzonder verlof

Vakantieverlof

Een werknemer kan vakantieverlof aanvragen en krijgen. Het zijn de vrije dagen waar de meeste werknemers recht op hebben. Hoeveel vrije dagen per jaar een werknemer heeft, hangt af van cao’s, of regels die een bedrijf zelf hanteert, of individuele afspraken.

Zwangerschapsverlof

Zwangerschapsverlof is wellicht de meest bekende vorm van verlof waar een werknemer recht op heeft. Doorgaans is de duur van het verlof vier tot vijf maanden.

Ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een vorm van verlof waarbij ouders (zowel vaders als moeders) een afgesproken aantal dagen betaald thuis kan zijn voor het zorgen voor kinderen. Het verlof kan aaneengesloten of bijvoorbeeld een dag(deel) per week voor een langere periode worden opgenomen.

Calamiteitenverlof

Als de werknemer vrij moet nemen om een dringend privéprobleem op te lossen, dan heeft hij recht op calamiteitenverlof (art. 4:1 WAZO). Het dient hierbij te gaan om bijzondere persoonlijke of onvoorziene omstandigheden, zoals:

 • een kind van school halen dat opeens ziek is geworden;
 • de partner staat op het punt om te bevallen;
 • de waterleiding is gesprongen en er moet meteen een loodgieter worden geregeld;
 • een direct familielid overlijdt. Het familielid is een bloedverwant van de werknemer, zijn of haar echtgenoot of geregistreerd partner in de rechte lijn of in de tweede graad van de zijlijn;
 • de werknemer moet naar de dokter en dit kan alleen onder werktijd. Of de werknemer moet iemand uit de naaste omgeving naar de dokter begeleiden.

De werknemer kan het calamiteitenverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof per jaar. De werknemer heeft gedurende het calamiteitenverlof recht op 100% doorbetaling van zijn loon (art. 4:1 lid 1 WAZO).

Zorgverlof

Een werknemer kan een beroep doen op zorgverlof als iemand in eigen omgeving ziek is geworden of hulpbehoevend is (art. 5:1 WAZO). Het gaat hierbij om:

 • kinderen, partner, ouders, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen;
 • anderen die deel uitmaken van uw huishouden (bijv. een inwonende tante);
 • bekenden (deze sociale relatie moet wel zo zijn dat het aannemelijk is dat u de zorg moet verlenen). Voorwaarde is dat u de enige bent die de zieke zorg kan geven.

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in kortdurend en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof geldt voor de verzorging van een zieke in de naaste omgeving. Voor de verzorging van iemand in de omgeving die levensbedreigend ziek is, heeft de werknemer recht op langdurend zorgverlof.

De werknemer heeft jaarlijks recht op maximaal twee weken kortdurend zorgverlof (art. 5:2 WAZO) en zes weken langdurend zorgverlof (art. 5:10 WAZO). Tijdens kortdurend verlof krijgt de werknemer tenminste 70% van zijn loon (art. 5:6 WAZO). Tijdens langdurend verlof heeft de werknemer geen recht op loon.

Bijzonder verlof

Bij bijzonder verlof gaat het om een vorm van verlof die niet wettelijk is geregeld. In de cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer de werknemer recht heeft op bijzonder verlof. Hierin is opgenomen wanneer dit verlof mogelijk is, hoe lang het duurt en of het verlof betaald of onbetaald is. Voorbeelden van bijzonder verlof zijn:

 • de begrafenis van een familielid;
 • een huwelijk van een familielid;
 • een ambtsjubileum;
 • een verhuizing;
 • zwangerschapsonderzoek;
 • een examen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht. Even sparren kan tenslotte nooit kwaad.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 42 71 94.

of vul onderstaand formulier in.
  Laat onze specialisten u helpen