← Terug

Sociaal zekerheidsrecht

Arbeidsrecht Werknemer

Voorbeelden sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht is het stelsel van wetten dat ervoor zorgt dat mensen ten tijde van werkloosheid of arbeidsongeschiktheid toch een inkomen hebben via een uitkering. Enkele voorbeelden van zulke uitkeringen zijn de Werkloosheidswet (WW), de Ziektewet (ZW), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) en de Bijstand (Participatiewet). Onze arbeidsrechtadvocaten hebben ruime ervaring in het behandelen van zaken die met deze wetten te maken hebben. Zowel in bezwaar-, beroeps- en hoger beroepsprocedures. Zo kunnen zij u helpen bij de afwijzing of de beëindiging van uw uitkering, dan wel de terugvorderingsbeslissingen of eventueel opgelegde boetes/kortingen door uitkerende instanties.

Lees hier meer over de situatie die bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 71 94

Werkloosheidsuitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet een werknemer in de laatste 36 weken voor de werkloosheid minstens 26 weken hebben gewerkt. Ook moet er sprake zijn van een werkweek van minimaal 10 uur per week en een verlies van 5 uur of meer van het werk per week.

Ziektewetuitkering

Op het moment dat een werknemer ziek is en zijn arbeidsovereenkomst loopt af, dan ontstaat vanaf de einddatum van de arbeidsovereenkomst een recht op een ZW-uitkering. Dat is ook het geval als een werknemer binnen 4 weken na afloop van de arbeidsovereenkomst ziek wordt. Daarnaast bestaat er aanspraak op een ZW-uitkering, als een werknemer door zwangerschap of een bevalling ziek wordt.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten

De Wajong is bedoeld voor personen, die voor hun 18e of tijdens de studie een ziekte of een handicap hebben gekregen, waardoor zij geen duurzaam arbeidsvermogen meer hebben.

Bijstand

In Nederland hebben personen recht op bijstand als zij 18 jaar of ouder zijn en niet genoeg inkomen of vermogen hebben om van te leven. Er is sprake van onvoldoende inkomen als het (gezamenlijk) inkomen lager is dan het sociaal minimum, ook wel de bijstandsnorm genoemd.

De gemeente zal dan gehouden zijn om het (te lage) inkomen aan te vullen tot de toepasselijke bijstandsnorm.

Kosten

Maakt u zich zorgen over de kosten voor rechtsbijstand? Dat is niet nodig. Mensen met een uitkering komen vaak in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand vergoedt dan de advocaatkosten. Afhankelijk van uw inkomen betaalt u wel een eigen bijdrage. Meestal kunt u hiervoor bijzondere bijstand bij de gemeente van uw woonplaats aanvragen. Ook daarbij helpen wij u graag. Daarnaast proberen onze advocaten arbeidsrecht sowieso om uw advocaatkosten neer te leggen bij de uitkeringsinstantie.

Ons advies

Is uw uitkering verlaagd of stop gezet of wilt u weten of u in aanmerking komt voor een uitkering? Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u helpen bij iedere vraag. Neem gerust contact met ons op. Bel onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
    Laat onze specialisten u helpen