← Terug

Surseance van betaling

Faillissementsrecht

Surseance van betaling, een nuttig instrument?

Surseance van betaling (letterlijk ‘uitstel van betaling’) is een procedure die een bedrijf de tijd geeft om tot een regeling te komen met haar schuldeisers. Het wordt echter vaak gezien als het voorportaal van een faillissement. Terecht of onterecht?

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat is surseance van betaling?

De surseance van betaling is juist bedoeld om een faillissement te voorkomen. Bij de rechtbank kan om toepassing van dit ‘uitstel van betaling’ worden verzocht. Als het verzoek wordt toegewezen kunnen schuldeisers hun schulden (tijdelijk) niet meer opeisen. Het bedrijf krijgt zo de tijd om tot een akkoord met de schuldeisers te komen. Meestal houdt dit een afkoop tegen een bepaald percentage in. Door de rechtbank wordt ook een bewindvoerder aangewezen. Anders dan bij een faillissement (een curator) neemt een bewindvoerder niet de controle over het bedrijf over, maar blijft de bestuurder van het bedrijf bevoegd, echter nu samen met de bewindvoerder. Voorwaarde voor de surseance van betaling is wel dat – nu de oude schulden even zijn geparkeerd – het bedrijf aan zijn lopende verplichtingen kan voldoen. Als dat niet het geval is, is de bewindvoerder verplicht de rechtbank te verzoeken de surseance om te zetten in een faillissement.

Waarom is een surseance van betaling vaak niet succesvol?

De surseance van betaling is alleen bedoeld om tijdelijk problemen op te lossen. Als de financiële problemen al te diep zijn geworteld in het bedrijf, zal een surseance niet slagen. Daarom is het belangrijk om een surseance tijdig in te zetten. Als u te lang wacht, kan het misschien al te laat zijn. Een ander probleem is dat in veel overeenkomsten beëindigingsbepalingen zijn opgenomen. Op basis van deze bepaling wordt een overeenkomst bij een surseance van betaling direct beëindigd. Als dit gebeurt met een voor uw bedrijf cruciale partner (of partners) kan dat gevolgen hebben voor de continuïteit. Ten slotte geldt de surseance (het uitstel van betaling) niet voor alle crediteuren. De belastingdienst (als preferente crediteur) en de bank (als zekerheidsgerechtigde) hoeven zich hier niets van aan te trekken.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45 het contactformulier of stuur ons een WhatsApp.</a bericht.
.

Surseance biedt juist veel kansen

Hoewel de surseance van betaling wellicht een slecht imago heeft (en bijvoorbeeld de WHOA op dit moment heel hip is), biedt de surseance ook veel kansen. De geschetste problemen zijn met de juiste voorbereiding goed op te lossen.

  • Tijdens surseance kunnen arbeidsovereenkomsten (met toestemming van het UWV) met een opzegtermijn van 6 weken worden beëindigd;
  • Een werknemer heeft geen recht op een transitievergoeding;
  • Huurovereenkomsten kunnen met een termijn van 3 maanden worden beëindigd.

Dwangakkoord

Het belangrijkste voordeel van een surseance is dat er een dwangakkoord aan de schuldeisers kan worden voorgelegd. Bij een akkoord worden de schulden tegen een bepaald percentage afgekocht. Normaal moeten alle schuldeisers hiermee instemmen. Als tijdens een surseance de helft van het aantal schuldeisers, die ook minimaal de helft van de schuldenlast vertegenwoordigen, instemmen, gaan de tegenstemmers gedwongen mee.

Surseance van betaling, een nuttig instrument

Indien de surseance van betaling, goed (en dus tijdig) wordt ingezet is het een nuttig instrument. Bedrijven in moeilijkheden kunnen hier gebruik van maken. Belangrijk is echter wel dat dit goed wordt voorbereid. Zonder deze voorbereiding zal het vooroordeel (dat de surseance een voorportaal is van het faillissement) vaak alsnog bewaarheid worden.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45 het contactformulier of stuur ons een WhatsApp.</a bericht.
.
    Laat onze specialisten u helpen