← Terug

Dreigend faillissement

Faillissementsrecht

Voorkom paniekvoetbal

De meeste ondernemers denken in kansen en niet in problemen. Maar wat als de kansen opdrogen en de problemen zich opstapelen? Een gevolg van problemen is vaak een stijgende schuldenlast. Als er op tijd wordt gehandeld, kan vaak erger (bijvoorbeeld een faillissement) worden voorkomen. Welke (juridische) mogelijkheden hiervoor beschikbaar zijn, heb ik hier voor u uitgelegd. Soms is het helaas toch te laat, en wordt een faillissement ineens een reële optie. De meeste ondernemers zijn hier niet op voorbereid. Wat mag u nog wel, en wat moet u vooral niet meer doen als deze situatie zich voordoet?

Lees hier meer over het voorkomen van faillissement:

Verder praten 0172 – 49 43 45

Wat is een faillissement?

Voordat wij ingaan op de fase vóór een faillissement en hoe u hierbij wel, of juist niet, moet handelen, is het belangrijk om te weten wat een faillissement precies is. Wat is het doel van een faillissement, en wat doet een curator allemaal?

Wat is het doel van een faillissement?

Als er nog geen sprake is van een faillissement, maar het gaat wel slecht met een bedrijf, kunnen alle schuldeisers beslag laten leggen, onbetaalde leveranciers kunnen hun spullen terugeisen en de kredietverstrekker gaat zijn pand- hypotheekrechten uitwinnen. In deze situatie geldt vaak het recht van de sterkste. Degene die het hardste ‘schreeuwt’, krijgt als eerste betaald en de schuldeiser die zich redelijk(er) opstelt niet. Als het duidelijk is dat de schuldeiser niet meer aan zijn verplichtingen kan en zal voldoen is dat geen gewenste situatie. Om orde in deze chaos te brengen, is het faillissement bedacht. 1 partij (de curator) krijgt de regie en behartigt de belangen van alle schuldeisers gezamenlijk.

Wat doet de curator allemaal?

Deze curator krijgt exclusief de controle over het vermogen van de schuldenaar, en individuele schuldeisers kunnen dus zelf geen actie meer ondernemen door bijvoorbeeld beslag te leggen. De curator inventariseert alle bezittingen, en maakt deze te gelde. De curator inventariseert ook alle schuldeisers, en zet deze op een lijst. De opbrengsten van alle bezittingen worden door de curator onder de schuldeisers op deze lijst verdeeld. Alle schuldeisers worden gelijk behandeld. Dit wordt de gelijkheid van schuldeisers genoemd. Bij deze uitdeling houdt de curator wel de wettelijke rangorde aan. Eerst komen de de zogenaamde preferente crediteuren (belastingdienst, UWV) en daarna de concurrente crediteuren (de gewone leveranciers). De curator heeft ook als taak om te onderzoeken of alles vóór het faillissement wel netjes is gegaan.

Wat moet u nog wel, en wat moet u niet meer doen vlak voor een faillissement?

Een faillissement is altijd ingrijpend. Het is belangrijk dat u de rust bewaart en geen ondoordachte beslissingen neemt. In onderstaand overzicht geven wij u enkele tips van wat u beter niet en beter wel kunt doen.

Niet doen:

 1. Wees voorzichtig met transacties met gerelateerde partijen
  De curator zal alle transacties in het jaar voor het faillissement met een vergrootglas bekijken. Zeker transacties met gerelateerde partijen (denk aan bijvoorbeeld familieleden van de bestuurder of aandeelhouders van het bedrijf) zijn bij voorbaat verdacht. Wees hier heel voorzichtig mee.
 2. U heeft geen betalingsautonomie meer
  In een normale situatie heeft een ondernemer de vrijheid om zelf te kiezen wie hij wel, en wie hij niet meer betaalt. Dit wordt anders als een faillissement aanstaande is. Zoals wij hierboven hebben doorgenomen is het faillissement bedacht om ervoor te zorgen dat wanneer een onderneming niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, iedereen toch zijn deel van de beschikbare activa krijgt. Een ondernemer die weet (of behoort te weten) dat een faillissement van zijn bedrijf te verwachten is, moet zelf ook al de hierboven besproken gelijkheid van schuldeisers in acht nemen. Hij mag dus niet meer zelf beslissen wie hij wel, en wie hij niet meer betaalt. Als in deze fase (bijvoorbeeld) een bevriende relatie wel, en de overige crediteuren niet, worden betaald, dan zal de curator de bestuurder hiervoor (in privé) aanspreken.
 3. Wees voorzichtig met nieuwe verplichtingen
  Het is niet toegestaan om verplichtingen aan te gaan waarvan het duidelijk is dat deze niet meer zullen worden nagekomen. Als dat toch wordt gedaan is een bestuurder daarvoor in privé aan te spreken.

Wel doen:

 1. Administratie op orde
  Zorg ervoor dat de boekhouding van uw onderneming is bijgewerkt. Als dat niet het geval is, staat volgens de wet vast dat sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
 2. Deponeer de jaarstukken op tijd
  Zorg ervoor dat de jaarstukken van uw onderneming tijdig worden/zijn gedeponeerd. De exacte termijn kan onder omstandigheden verschillen, maar de jaarstukken moeten in ieder geval binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar gedeponeerd zijn. Als dat niet het geval is, staat volgens de wet vast dat er sprake is van bestuurdersaansprakelijkheid.
 3. Melding betalingsonmacht
  Doe tijdig een melding betalingsonmacht bij de belastingdienst en bedrijfstak pensioenfonds. Als u dit niet tijdig doet, kunt u als bestuurder voor de onbetaalde aanslagen in privé worden aangesproken.
 4. Controleer de rekening courant verhoudingen
  Als u nog geld aan de onderneming moet terugbetalen, zal de curator dit bij een faillissement opeisen. Laat dit niet te ver oplopen. Maar ook in de andere situatie, als u nog geld van de onderneming krijgt. Bij een faillissement bent u dit meestal kwijt.

Wees voorzichtig

De bovenstaande punten zijn voorbeelden van transacties waar u mee moet oppassen. De lijst is niet sluitend. Het handelen van een bestuurder in de periode voor een faillissement luistert heel nauw. Een curator zal hier kritisch naar kijken en u loopt het risico in privé te worden aangesproken als het verkeerd gaat. Het is daarom altijd aan te raden advies in te winnen bij een deskundige partij. De advocaten van het faillissementsrechtteam van Berntsen Mulder Advocaten treden zelf ook regelmatig op als curator, en weten dus precies waar ze op moeten letten. U kunt altijd vrijblijvend bellen om van gedachten te wisselen. Wij kunnen snel schakelen als het moet.

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact op via 0172 – 49 43 45.

Hulp en advies van een advocaat faillissementsrecht

Heeft u te maken met dreiging van een faillissement? Onze ervaren advocaten bieden niet alleen juridisch advies, maar ook de geruststelling die u nodig heeft. Neem gerust contact met ons op via 0172 – 49 43 45, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp.
  Laat onze specialisten u helpen