← Terug

Loondoorbetalingsplicht

Loonschade

Loondoorbetalingsplicht

De loondoorbetalingsplicht of loondoorbetalingsverplichting is de plicht van een werkgever om het loon (of een deel van het loon) van een werknemer door te betalen als de werknemer ziek is of arbeidsongeschikt raakt. Die wettelijke plicht heeft elke werkgever. Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer ook vaak inkomensschade. U leest hier wat deze twee onderwerpen met elkaar te maken hebben.

Lees hieronder meer over de situatie die bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 41 72

Loondoorbetaling werknemer

Wanneer een werknemer ziek gemeld is, en de loondoorbetalingsplicht dus geldt, maar de oorzaak van de ziekmelding is een ongeval waarvoor de werknemer (of een collega) níet zelf aansprakelijk is, dan kan een werkgever (een deel van) het nettoloon verhalen op de aansprakelijke persoon. In de praktijk is dat vrijwel altijd de verzekeraar van de aansprakelijke persoon. Ook al betaalt de werkgever maar een deel van het netto loon uit, dan is dat dus te verhalen.

Inkomensschade

Wanneer een werknemer een ongeval heeft gekregen en (tijdelijk) arbeidsongeschikt is, heeft de werkgever kosten waar geen arbeid tegenover staat. Wanneer een ander aansprakelijk is, is dat geld dus te verhalen. Tegelijkertijd kan de werknemer wel degelijk inkomensschade hebben. Want de kans is groot dat zijn werkgever maar 70% van zijn loon doorbetaalt bij ziekte. Een werknemer kan de inkomensschade terugvorderen door een letselschadezaak te starten.

Overigens verschilt het per werkgever welk deel van het loon of salaris wordt doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid. Bij de ene werkgever is dat 70%, bij de ander 80% of mogelijk is het 100%. Het moet hoe dan ook boven het minimumloon zijn. Afwijken mag alleen ten gunste van de werknemer.

Sommige werkgevers betalen de eerste dagen wel 100% uit, maar gaan dan over op een bepaald percentage. Een werkgever kan afwijken als dat in de CAO is vastgelegd. Wanneer een werkgever 70% doorbetaalt bij arbeidsongeschiktheid, heeft de werknemer dus 30% inkomensschade. Bel ons bij vragen via 0172 – 42 41 72 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.

Schade

Ons kantoor is gespecialiseerd in hulp bij dit soort situaties. Wij noemen de schade die een werkgever lijdt als gevolg van een door een ongeval arbeidsongeschikte werknemer ‘loonschade‘. Wij helpen bedrijven bij het verhalen van deze loonschade. Maar het gaat niet alleen om het netto loon dat wij kunnen verhalen op de aansprakelijke persoon. Het gaat ook om bijvoorbeeld kosten voor re-integratie, aanpassing van de werkplek als de werknemer weer aan het werk gaat, redelijke vervoerskosten van en naar het werk als de werknemer dat zelf (tijdelijk) niet kan en allerlei andere kosten.

Prettig idee

Zo heeft de werkgever dus wel een loondoorbetalingsplicht, maar is de schade die de werkgever lijdt door het ongeval van de werknemer iets minder groot. Een prettig idee, want een werknemer moeten missen door zo’n situatie is op zichzelf al vervelend genoeg. Bel ons via 0172 – 42 41 72 of neem contact op via het onderstaande contactformulier.
    Laat onze specialisten u helpen