← Terug

Wat is loonschade

Loonschade

Loondoorbetaling bij ziekte

Uw werknemer zit ziek thuis. U mist als werkgever een arbeidskracht, maar u moet wel het loon doorbetalen. Daarnaast maakt u kosten om uw werknemer zo goed en zo snel mogelijk te laten re-integreren. Als werkgever lijdt u dus schade. Deze schade wordt loonschade genoemd.

Op grond van de wet moet de werkgever 104 weken lang het loon van de zieke werknemer doorbetalen. De doorbetaling moet tenminste 70% van het loon van de zieke werknemer bedragen, met een maximum van 70% van het (wettelijk) maximale dagloon. In het eerste ziektejaar moet de werkgever in ieder geval het wettelijk minimumloon aan de werknemer doorbetalen.

In de arbeidsovereenkomst met de zieke werknemer of de toepasselijke CAO kan een ruimere doorbetalingsplicht zijn opgenomen. Bijvoorbeeld dat de werkgever het eerste jaar 100% – en het tweede jaar 90% van het loon moet doorbetalen. In dat geval moet de werkgever aan deze ruimere verplichting voldoen.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 41 72

Re-integratie

Een ziekmelding brengt echter niet alleen loonkosten met zich mee. Zo zal de werkgever zo snel mogelijk bij de arbodienst moeten melden dat de werknemer ziek is. De arbodienst zal dan contact opnemen met de werknemer om in te schatten wat de reden van de ziekmelding is en hoe lang het verzuim zal gaan duren.

Ziet het ernaar uit dat de werknemer langdurig zal uitvallen, dan moet de werkgever de bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts moet binnen 6 weken na de eerste ziektedag een probleemanalyse opstellen. Vervolgens beoordeelt de bedrijfsarts elke 6 weken de medische toestand van de werknemer. Binnen 8 weken na de eerste ziektedag moeten werkgever en werknemer bovendien een re-integratieplan opstellen (‘plan van aanpak’). Dit plan moeten zij uitvoeren en, indien nodig, bijstellen. De werkgever moet de re-integratie van de werknemer monitoren en goed contact met hem houden.

Tijdens de re-integratie moet de werkgever alles in het werk stellen om de werknemer weer aan het werk te krijgen. Kan de werknemer wel werken, maar niet zelfstandig naar de werkplek komen? Uitgangspunt is dat uw werknemer zelf zorg draagt voor het vervoer van en naar de werkplek. Daarop zijn in een aantal cao’s uitzonderingen gemaakt. Kijkt u dus goed welke situatie op u van toepassing is. Ook kan het zo zijn dat u als goed werkgever uw werknemer hierin tegemoet wilt komen. Kan de werkplek zo aangepast worden dat de werknemer zijn werk weer kan hervatten? In dat geval moet de werkgever de nodige aanpassingen uitvoeren. Hierbij kunt u denken aan het aanschaffen van een aangepaste bureaustoel of het inhuren van een werkplekcoach.

Wij zetten ons ervoor in de kosten van re-integratie voor u te verhalen.

Soms is het onzeker of de werknemer zijn eigen werk nog zal kunnen doen. De werkgever zal dan een spoor 2-traject moeten inzetten. Vaak huurt de werkgever een gespecialiseerd bureau in om de werknemer naar een nieuwe werkplek buiten de werkgever te begeleiden.

Na 104 weken

Zijn de 104 weken van doorbetaling verstreken en is de werknemer nog steeds ziek? Dan kan de werknemer in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Sommige werkgevers zijn eigen risico drager voor WGA-uitkeringen. Dit kan betekenen dat de werkgever nog 10 jaar lang de uitkering van de zieke werknemer moet betalen. Wilt u meer weten wat voor u van toepassing is? Neem gerust contact met ons op via 0172 – 42 41 72, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

Ziek uit dienst

Ook kan het zo zijn dat het tijdelijk contract van de werknemer tijdens zijn ziekte afloopt. In dat geval zal de werknemer een ziektewet-uitkering kunnen krijgen. Voor deze uitkering kan de werkgever eigen risico drager zijn. De werkgever betaalt dan de ziektewet-uitkering totdat de werknemer weer hersteld is of 104 weken van ziekte zijn verstreken.


Loonschade verhalen

 Neem gerust contact met ons op via 0172 – 42 41 72, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje. Als de ziekte van uw werknemer de schuld is van een ander, kunt u bovengenoemde loonschade verhalen op die ander of zijn verzekeraar. Wilt u meer informatie over het verhalen van loonschade. Bekijk dan onze loonschade verhalen pagina.
    Laat onze specialisten u helpen