← Terug

Saneren van belastingschulden

Ondernemingsrecht

Saneren van belastingschulden

Gefaciliteerd door ruime uitstelregelingen tijdens de coronaperiode hebben veel ondernemers belastingschulden opgebouwd. Welke mogelijkheden zijn er om deze schulden te saneren zodat de onderneming weer met een gezonde basis naar de toekomst kan kijken?

De eerder geplaatste blog over het saneren van belastingschulden van mr. J. Thiele is hieronder uitgewerkt.

Lees meer over de situatie die voor u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 49 43 45

 

Saneren van belastingschulden vóór de Coronacrisis

Het is een bekend gegeven dat de belastingdienst voor de coronacrisis niet een van de makkelijkste partijen was om mee tot overeenstemming te komen over een sanering van belastingschulden. Het beleid van de belastingdienst hierover is vastgelegd in de Leidraad Invordering 2008. In de relevante afdeling van de leidraad is eerst een uitgebreid artikel opgenomen in welke gevallen de belastingdienst niet meewerkt aan een sanering. Kort samengevat staat de belastingdienst wel open voor een regeling als:

 • er een regeling is getroffen waar alle schuldeisers mee hebben ingestemd;
 • de belastingdienst in deze regeling ten minste het dubbele percentage van wat de normale schuldeisers ontvangen krijgt;
 • het te ontvangen bedrag niet door uitwinning van zekerheden of beslagleggingen kan worden verkregen;
 • de belastingdienst niet wordt achtergesteld bij andere bevoorrechte schuldeisers;
 • alle lopende fiscale verplichtingen tijdig en volledig worden nagekomen;
 • er geen derde is die aansprakelijk gesteld kan worden voor de belastingschulden;
 • na uitvoering van de regeling het bedrijf reële vooruitzichten heeft om zijn bedrijf op een gezonde manier te kunnen continueren.

In de praktijk blijkt dat zelfs wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan, de belastingdienst nog steeds moeilijk over de streep is te trekken.

Saneren van belastingschulden ná de Coronacrisis

De Minister van Economische zaken en Klimaat heeft in zijn brief van 21 januari 2021 aangekondigd dat de belastingdienst saneringsverzoeken van bedrijven met ‘coronaschulden’ met een welwillende blik zal beoordelen. Dat beleid is in maart 2022 vastgelegd in de Tijdelijke instructie saneringen. De aanhef van deze regeling luidt als volgt:

“De ontvanger neemt bij de behandeling van verzoeken om sanering die door ondernemers zijn ingediend tijdelijk een soepele houding aan vanwege de coronacrisis. Ofwel: bij twijfel toekennen, indachtig het doel van deze instructie.”

Deze regeling is dus een tijdelijke oplossing voor de financiële problemen die door de coronacrisis bij bedrijven zijn ontstaan. De regeling wordt ingetrokken wanneer er volgens de belastingdienst geen noodzaak meer is om een soepele houding aan te nemen vanwege de coronacrisis. Vooralsnog is dat moment bepaald op 1 oktober 2023. Dat alle problemen dan zijn opgelost lijkt mij echter een illusie.

Wat is er nu precies veranderd door deze tijdelijke instructie? De belangrijkste veranderingen op een rij:

 • bij het verzoek moet nu een positieve externe beoordeling over de levensvatbaarheid van de onderneming worden gevoegd. Deze beoordeling kan worden afgegeven door een accountant (RA of AA), een bank of een herstructureringsdeskundige in een Whoa procedure. Overigens wordt het verzoek niet afgewezen wanneer deze verklaring ontbreekt, maar zal de belastingdienst de levensvatbaarheid dan zelf onderzoeken;
 • bij het verzoek moet een liquiditeitsprognose voor de komende 24 maanden worden gevoegd waaruit de aflossingscapaciteit voor die periode blijkt;
 • in beginsel moet aan de belastingdienst nog steeds het dubbele percentage worden aangeboden van wat aan de normale crediteuren wordt aangeboden. Het kabinet heeft echter aangekondigd dat voor verzoeken die tussen 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023 worden ingediend, de eis van het dubbele percentage niet geldt.

De belastingdienst kan onder de tijdelijke regeling ook instemmen met een voorgestelde sanering die is gericht op beëindiging van de onderneming. Dat was voorheen niet mogelijk. Het voorgestelde bedrag moet in beginsel ineens worden voldaan, of wanneer blijkt dat dit niet mogelijk is, in maximaal 12 gelijke maandelijkse termijnen. De regeling is ook van toepassing op ‘niet-coronaschulden’.

De regeling kan door de belastingdienst altijd worden ingetrokken wanneer de ondernemer onjuiste informatie heeft verstrekt waarvan hij wist, of had moeten weten dat deze informatie niet juist was, een betaling heeft gemist, of zich niet aan de overige voorwaarden houdt.

Conclusie

De belastingdienst voert nu tijdelijk een soepeler beleid met betrekking tot saneringsverzoeken. De belangrijkste versoepeling is verwoord door de zinssnede: “Bij twijfel instemmen”. In aanvulling op deze tijdelijke versoepeling vervalt de eis van het dubbele percentage bovendien voor verzoeken die worden ingediend in de periode 1 augustus 2022 en 1 oktober 2023. Dit laatste maakt in veel gevallen een groot verschil uit. Door alle uitstelregelingen is de belastingschuld enorm opgelopen waardoor de belastingdienst in deze situatie vaak de grootste crediteur is. Voor de financiering van een sanering kan dit veel verschil uitmaken.

De conclusie is: Dit is het moment om na te denken over een sanering van (belasting)schulden. Hoe langer u wacht, des te meer de coronacrisis uit ons collectieve geheugen is verdwenen. De belastingdienst hanteert nu nog soepele voorwaarden voor deze verzoeken. Als u twijfelt of uw onderneming in aanmerking komt voor een sanering, of als u wilt weten wat daarvoor nodig is, neem dan contact met ons op via 0172 – 49 43 45.

Ons advies

Ons advies: ook als uw bedrijf goed draait, maak wel van tijd tot tijd een afspraak met uw boekhouder. Loop samen de cijfers door en bespreek eventuele knelpunten. Dit kan vaak al veel (toekomstige) problemen verhelpen. Mocht het toch slechter gaan, ga dan bij een specialist langs die ervaring heeft met bedrijven in moeilijkheden.

Ons team staat uiteraard voor u klaar. Kom langs voor een kop koffie. Wij helpen u graag verder.
Liever bellen? Neem contact op via: 0172 – 49 43 45. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
  Laat onze specialisten u helpen