Failliet, of toch niet?

Arbeidsrecht werkgever
Blog
6 januari 2021

Onvoorziene situaties, gesloten locaties en veel beperkende maatregelen. Voor veel ondernemers een horrorscenario. Vóór februari 2020 een florerende onderneming. Daarna terug lopende inkomsten en mogelijk ook schulden. Reden om failliet verklaard te worden, of toch niet?

Aanvraag faillissement

Een faillissement kan door een schuldeiser* worden aangevraagd. Daarvoor is vereist dat:
a. de onderneming in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen;
b. er meer dan één schuldeiser is, dit wordt ook wel een steunvordering genoemd.

*) Ook door de onderneming zelf, maar in dat geval is de rest van deze tekst niet van belang.

Voorbeeld

In recente rechtspraak speelde de volgende situatie. Een glazenwasser heeft in 2019 een geschil met een grote opdrachtgever. De opdrachtgever betaalt de factuur niet (volledig). Als gevolg van de Covid-19 pandemie lopen de inkomsten verder terug.

De glazenwasser betaalt de verplichte afdrachten aan het Bedrijfstakpensioenfonds niet en laat ook een kleine schuld ontstaan bij de Raad voor de Arbeidsverhoudingen. De glazenwasser stelt een redelijke betalingsregeling voor aan in ieder geval het Bedrijfstakpensioenfonds en betaalt ook de eerste twee termijnen van die regeling. De schuldeisers stemmen met die regeling echter niet in en dienen een faillissementsverzoek in.

Oordeel rechter

Aan de voorwaarden voor een faillissement lijkt te zijn voldaan, er zijn immers twee schuldeisers en de vorderingen kunnen niet worden voldaan. Desondanks verklaart de rechtbank de glazenwasser niet failliet. Reden: de terugloop in inkomsten is te wijten aan omstandigheden die niet aan de glazenwasser kunnen worden toegerekend. In die omstandigheden mag van de schuldeisers worden verwacht dat zij een betalingsregeling zullen treffen die passend is bij de economische omstandigheden. Lees de complete uitspraak op rechtspraak.nl.

Terecht?

Gevoelsmatig lijkt het in ieder geval een rechtvaardige uitkomst. De vraag is echter of alle rechtbanken hetzelfde zouden hebben geoordeeld. Er is geen rechtsregel die een schuldeiser verplicht een betalingsregeling te treffen. Ook een rechter kan geen betalingsregeling opleggen.

Oplossing?

Ook de wetgever heeft onderkend dat als gevolg van de Covid-19 pandemie sprake is van een bijzondere situatie en dat enige speelruimte gewenst is. Sinds 17 december 2020 is de Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV in werking getreden. Indien nu een faillissementsverzoek wordt gedaan, zoals bij de glazenwasser, kan de glazenwasser verzoeken het faillissementsverzoek twee maanden aan te houden. Zo heeft de glazenwasser meer tijd om alsnog tot overeenstemming te komen met de schuldeisers. Dit geldt niet wanneer de Belastingdienst het faillissement heeft aangevraagd.

Voorwaarden

Aan een verzoek tot aanhouding zijn voorwaarden verbonden. Die voorwaarden houden samengevat in dat voorheen sprake moet zijn geweest van een gezonde onderneming. Als gevolg van de Covid-19 pandemie heeft de ondernemer te kampen gehad met een omzetverlies van ten minste 20%. Het vooruitzicht moet bestaan dat na verloop van de door de rechtbank gestelde termijn schuldeisers weer kunnen worden betaald. Tot slot dient te worden gekeken of de aanhouding de schuldeisers niet onredelijk schaadt.

En dan?

Als het aanhoudingsverzoek wordt toegewezen geldt in principe een aanhouding voor de duur van twee maanden (dit kan worden verlengd). In die periode heeft de schuldenaar uitstel van betaling van de vordering van de schuldeisers die het faillissementsverzoek hebben ingediend. Dit uitstel geldt dus niet ten opzichte van andere schuldeisers en niet ten opzichte van doorlopende verplichtingen.

De glazenwasser kan gelijk met het verzoek om aanhouding vragen om eventueel gelegde beslagen op te heffen. Let op! Opgeheven beslagen herleven weer, op het moment dat de gronden voor opheffing niet meer aanwezig zijn, tenzij de inschrijving van het beslag in de openbare registers is doorgehaald.

Conclusie

Indien op dit moment door de schuldeisers van de glazenwasser een faillissement wordt aangevraagd kan hij dus een aanhoudingsverzoek indienen en daarbij direct verzoeken eventueel gelegde beslagen op te heffen. Let wel, dit dient te worden onderbouwd. Alleen aangeven dat er door het Covid-19 virus sprake is van een teruglopende omzet zal niet genoeg zijn. Je hebt één kans. Gebruik deze goed.

Wordt er een faillissement aangevraagd, schakel deskundige hulp in.


Wilt u hier meer over weten? Bijvoorbeeld hoe dit voor uw situatie van toepassing is? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 49 43 45 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Ontslag op staande voet terecht?

  8 maart 2024

  Ontslag op staande voet terecht?

  Een ontslag op staande voet blijft niet vaak in stand, maar wanneer is dit wel […]


  Lees meer ›
  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  21 september 2023

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


  Lees meer ›