Wie geschoren wordt door Idols, moet stil blijven zitten, Mostafa’

Arbeidsrecht werkgever
Blog
19 april 2016

Het feit dat een rechter zich deze week met de auditie van ene Mostafa bij Idols ging bemoeien, was voor advocaat Jeroen Thiele reden om zich eens flink in de materie in te lezen. Het leverde soms hilarisch leesvoer op. Mostafa zet op bepaalde punten terecht vraagtekens, stelt Thiele, maar op de keper beschouwd geldt in dit geval ‘wie geschoren wordt, moet stil blijven zitten’.

Ondanks dat hij 6 uur (!) te laat op zijn auditie verscheen, hoopte Mostafa dat zijn auditie bij Idols het begin is van een glanzende carrière. Het liep anders. Mostafa druipt af (filmpje) nadat hij voor joker is gezet. Hij laat het er niet bij zitten en stapt naar de rechter. Maar ook de rechter is uiteindelijk snoeihard en oordeelt: ‘(…) kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de auditie van [eiser] ronduit slecht was.

Zeer geschikt’

Mostafa – naar eigen zeggen actief als singer/songwriter en producer – doet op 27 november 2015 mee met een zogenoemde pre-auditie voor de talentenjacht Idols. Na deze auditie wordt Mostafa uitgenodigd voor het ‘open auditie weekend’ op 16 januari en uiteindelijk voor de televisie-audities op 1 februari 2016.

Ondanks dat Mostafa voorstelt bij deze auditie het nummer ‘Beauty and the Beat’ van Justin Bieber te zingen, stelt Blue Circle (de producer van Idols) het volgende voor: “Hartelijk dank voor je bericht. Tijdens jouw pre-auditie heb jij het nummer van de Backstreet Boys gedaan – I want it that way. Dit vonden wij een zeer geschikt auditienummer.”

Video verwijderen

Aldus geschiedde, met de inmiddels bekende uitkomst. Mostafa ziet zijn carrière na deze auditie op de klippen lopen, volgens hem door onnodig hard commentaar van de jury. Hij wil actie ondernemen. Mostafa besluit een brief te sturen aan de producer van Idols, Blue Circle (letterlijk, inclusief spel- en stijlfouten):

“Ik heb auditie gedaan op 1 februari, het is niet verlopen zoals ik het had verwacht. (…) Ik wil hierbij dus dat mijn auditievideo inclusief mijn 2 laatste interviews officieel worden verwijderd vóórdat ze uit de camera gaan, anders ben ik genoodzaakt jullie aan te klagen voor 100.000 euro en neem ik er een advocaat bij. De eerste interview mag uitgezonden worden want daar zit geen negativiteit in en in de rest wel en zo een beeld wil ik absoluut niet presenteren aan Nederland. Dus hierbij wil ik elke vorm van de verwijdering van de gevraagde beelscenés en ik ben bereid om langs te komen om het te zien met eigen ogen maar ik ga ervanuit dat dat niet nodig zal zijn Ik wil de beelden tot max 15 februari verwijderd hebben, jullie mogen mij telefonisch benaderen om de verwijdering te bevestigen anders ben ik genoodzaakt om het volgend te doen in de eerste bericht.”

Toestemming

Blue Circle laat direct weten hier niets voor te voelen omdat hij als kandidaat zelf toestemming heeft gegeven het gemaakte beeldmateriaal uit te zenden. Mostafa besluit in kort-geding, onder verbeurte van een dwangsom, bij de rechtbank – kort gezegd – het uitzenden van de beelden te laten verbieden. Ter onderbouwing voert hij het volgende aan:

–    Blue Circle heeft hem opzettelijk misleid door hem te verzoeken een nummer te zingen waarvan zij moest weten hoe slecht dit zou zijn. Hij had dit immers ook al tijdens een pre-auditie gezongen;
–    De beelden zijn dusdanig gemonteerd dat uitsluitend de meest slechte gedeelten van de televisie-auditie in elkaar overlopen;
–    Deze beelden worden vervolgens uitgemolken in een promo in de aanloop naar de uitzending waarin hij als een clown wordt weggezet;
–    Hij is er door Blue Circle toe bewogen om na zijn mislukte televisieoptreden reclame voor zichzelf te maken door zichzelf aan te bieden voor boekingen en samenwerkingen onder vermelding van het e-mail adres waarop hij kon worden bereikt. Door deze handelswijze van Blue Circle en RTL is hij op uiterst negatieve wijze geportretteerd en in de media weergegeven, hetgeen door diverse (massa)media is opgepikt;

Misleiding en bedrog

Mostafa stelt dat er sprake is van misleiding en bedrog (artikel. 3:44 BW). De ondertekende overeenkomst – waarin hij toestemming geeft het beeldmateriaal uit te zenden – is tot stand gekomen door misbruik van omstandigheden door Blue Circle en RTL. Dit komt met name doordat hij, ondanks zijn onervarenheid en de druk van de audities, een overeenkomst moest tekenen zonder dat hij daarover kon nadenken of advies kon vragen.
Ook zou het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid (artikel 6:248 BW) onaanvaardbaar zijn dat hij wordt gehouden aan de contractuele bepalingen waarin hij onverkort toestemming geeft om de beelden uit te zenden.

Vraagtekens

Hoewel je bij een aantal aspecten wellicht vraagtekens kan plaatsen, maakt de rechtbank korte metten met het verhaal van Mostafa. Hij heeft met zijn volle verstand getekend voor uitzending van de beelden en uit niets blijkt dat hij hiertoe gedwongen is. Verder overweegt de rechtbank:

“Uit alles blijkt dat hij op zoek was naar publiciteit. Hij wist dat Idols een landelijk goed bekeken TV-talentenjacht is. Ook moet het hem duidelijk zijn geweest dat Idols erop gericht is het aanbod van Nederlands zangtalent ‘in de breedte’ te laten zien. Idols onderscheidt zich hierin niet van andere TV-talentenjachtprogramma’s. [eiser] heeft eerder ook aan soortgelijke programma’s meegedaan zoals X-factor en Hollands Got Talent. Niet alleen de goede zangers, maar ook de slechte zijn een gebruikelijk onderdeel van dergelijke programma’s. In de Overeenkomst staat ook dat [eiser] op de hoogte is van de aard van het programma. De conclusie is dat [eiser] moet hebben begrepen dat zijn toestemming en medewerking aan Idols ertoe zou kunnen leiden dat niet alleen zijn goede, maar ook zijn slechte prestaties in de publiciteit zouden kunnen komen.”

Met andere woorden: als je meedoet terwijl je niet kan zingen, weet je dat dat kan (en zal) worden uitgemolken.

Volgens de rechtbank is er geen sprake van misleiding en/of bedrog. Niet omdat hij negatief op tv kwam, niet doordat de twee slechtste fragmenten achter elkaar zijn geplakt en niet door het onnodig harde commentaar van de jury. Sterker nog: de rechtbank doet het oordeel van de Idols-jury nog even dunnetjes over.

‘Ronduit slecht’

“De voorzieningenrechter heeft voor de zitting de op televisie en internet vertoonde ‘promo’ voor het programma Idols op verzoek van partijen bekeken. Op basis van deze beelden kan geen andere conclusie worden getrokken dan dat de auditie van [eiser] ronduit slecht was. De reacties van de jury op zijn optreden waren hard, maar niet oneerlijk of onjuist.(…) Dat de juryleden eerst dachten dat het om een grap ging is gelet op de slechte prestaties van [eiser] begrijpelijk.”

Nu ook de overige argumenten als onvoldoende onderbouwd opzij worden geschoven, wijst de voorzieningenrechter het beroep op een wilsgebrek af en blijft de overeenkomst volledig van kracht.

Redelijkheid en billijkheid

Tenslotte kan ook het beroep van Mostafa op de redelijkheid en billijkheid hem niet helpen. De rechtbank overweegt dat uitsluitend bijzondere zwaarwegende omstandigheden er voor zouden kunnen zorgen dat de programmamaker zich in redelijkheid niet mag beroepen op de door de deelnemer gegeven toestemming. Het feit dat de uitzending van de opnamen de toekomstige carrièrekansen van Mostafa binnen de muziek- en filmindustrie negatief zullen beïnvloeden, is hiervoor niet voldoende. Hier had hij rekening mee moeten houden voordat hij besloot om deel te nemen.

Of het in deze zaak in het belang van Mostafa was om een procedure te beginnen, waag ik ernstig te betwijfelen. De zaak is inmiddels door alle grote media opgepakt. Zie bijvoorbeeld het AD, NOS en de Telegraaf. In deze gevallen geldt wat mij betreft het aloude adagium ‘Wie geschoren wordt, moet stil blijven zitten’.

De hele uitspraak kunt u hier nalezen.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Ontslag op staande voet terecht?

  8 maart 2024

  Ontslag op staande voet terecht?

  Een ontslag op staande voet blijft niet vaak in stand, maar wanneer is dit wel […]


  Lees meer ›
  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  21 september 2023

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


  Lees meer ›