Bakkerij mocht moeder doof kind niet ontslaan na meenemen chocoladeletters

Arbeidsrecht Werknemer
Blog
29 september 2020

Een bakkerijketen had een filiaalleidster in opleiding niet op staande voet mogen ontslaan omdat zij chocoladeletters en koekjes meenam en vergeten was deze af te rekenen. Volgens het Gerechtshof Den Haag had de bakker (het bedrijf) geen oog voor de omstandigheden van de werkneemster. Zij had die dag namelijk gehoord dat haar gehandicapte dochter doof was geworden.

Hoe zit het ook al weer met een ontslag op staande voet?

Een ontslag op staande voet is een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. Een werknemer die op staande voet ontslagen wordt verliest dus per direct zijn baan en inkomen. Als het ontslag terecht is gegeven of niet succesvol wordt aangevochten, heeft deze werknemer geen recht hebben op een WW-uitkering.

Omdat een ontslag op staande voet dus verstrekkende gevolgen heeft, bepaalt de wet dat een ontslag op staande voet aan de volgende eisen moet voldoen:

 1. er moet sprake zijn van een dringende reden;
 2. het ontslag op staande voet moet onverwijld gegeven worden;
 3. de dringende reden moet de werknemer onverwijld meegedeeld worden.

Of sprake is van een dringende reden hangt af van de omstandigheden van het geval

De persoonlijke omstandigheden van de werknemer spelen een rol in de afweging of een gedraging al dan niet een dringende reden oplevert. Daarbij geldt dat een ontslag op staande voet een ‘ultimum remedium’ is. Met andere woorden: een ontslag op staande voet kan alleen worden gegeven als duidelijk is dat de gedragingen van de werknemer zo ernstig zijn dat een minder verstrekkende maatregelen niet passend is.

Persoonlijke omstandigheden

Een werkgever moet daarbij voorafgaand aan een ontslag op staande voet de persoonlijke omstandigheden van een werknemer mee te wegen bij de ontslagbeslissing.

Als de gevolgen van het ontslag te ingrijpend zijn afgezet tegen de gedraging, dan kan het ontslag onterecht gegeven zijn. De werknemer kan de rechter dan verzoeken het ontslag te vernietigen of hem vergoedingen toe te kennen.

In hoger beroep

Toen de kantonrechter in Leiden de bakkerij in juni 2019 gelijk gaf, ging ons kantoor namens de werkneemster in hoger beroep. En met succes, want uit de gepubliceerde uitspraak blijkt dat het Gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat de bakkerketen de omstandigheden van de situatie niet voldoende had meegewogen en de medewerkster niet op staande voet had mogen ontslaan. Volgens het hof is namelijk niet uit te sluiten dat de werkneemster daadwerkelijk was vergeten de artikelen af te rekenen. Zij had die dag immers verschrikkelijk nieuws te horen gekregen. Volgens het hof was het ontslag dan ook een ’te zware sanctie’, en werd de werkneemster daardoor ‘onevenredig zwaar geraakt.’ Haar voormalige werkgever moest haar daarom een ontslagvergoeding betalen.
Het RTL nieuws heeft vervolgens over de zaak bericht.

Conclusie

Als u wordt geconfronteerd met een ontslag op staande voet is het verstandig om contact op te nemen met een advocaat. Als u niets onderneemt, staat het ontslag vast en verliest u uw uitkeringsrechten. Dit terwijl er soms in overleg of via de rechter wel nog iets aan het ontslag te doen is.


Bent u ook geconfronteerd met een ontslag op staande voet? Bel dan gerust met onze afdeling arbeidsrecht. Wij adviseren u graag persoonlijk. Dat kan telefonisch via tel. 0172 – 42 71 94 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  21 september 2023

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


  Lees meer ›
  Maak goede afspraken over relatiebeding als werkzaamheden werknemer veranderen

  4 mei 2023

  Maak goede afspraken over relatiebeding als werkzaamheden werknemer veranderen


  Lees meer ›
  Rechter fluit werkgever terug die uitkering ongevallenverzekering van werknemer opstreek

  1 maart 2023

  Rechter fluit werkgever terug die uitkering ongevallenverzekering van werknemer opstreek

  Uitkering ongevallenverzekering voor werkgever, of toch voor werknemer? Recent heeft de rechter een werkgever teruggefloten, […]


  Lees meer ›