Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

Erfrecht
Blog
2 februari 2023

UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van André Hazes, Rachel, zich voorlopig erfgenaam mag blijven noemen, omdat dochter Roxeanne Hazes te laat was met het indienen van de vordering. De beoordeling hoort volgens de rechter thuis in een bodemprocedure. (lees meer op de website van De Rechtspraak.)

Begin januari kwam in het nieuws dat Roxeanne Hazes haar moeder voor de rechter sleept in verband met de erfenis van haar vader. Hoe zit dit juridisch?

Volgens de roddelbladen zou Rachel Hazes niet eerlijk zijn geweest over het testament van Andre Hazes sr. In het testament van Andre Hazes sr. zou Rachel Hazes wel als erfgenaam staan genoemd, maar zou zij niets erven als zij gescheiden zijn of als er een echtscheidingsprocedure zou zijn opgestart. Deze passage van het testament zou zij verzwegen hebben. Volgens de roddelbladen zou Rachel Hazes voor het overlijden van Andre Hazes sr een echtscheidingsprocedure hebben opgestart, waardoor zij niets zou erven.

Hoe zit dit juridisch?

Hoe zit dit juridisch? In de wet staat dat wanneer sprake is van een testament, waarbij de echtgenoot als erfgenaam is opgenomen, dit gedeelte van het testament vervalt wanneer partijen gescheiden zijn. Dit betekent dat een ex-echtgenoot niet meer erft van zijn of haar voormalig echtgenoot, ook al stond hij of zij wel nog in het testament van de ander opgenomen. Dit kan anders zijn als uit het testament kan worden afgeleid dat de betreffende persoon hoe dan ook zou erven (ook al was er geen huwelijk meer).

Een echtscheidingsprocedure kan echter lang duren. Vaak is het niet wenselijk dat een toekomstige ex-echtgenoot nog iets erft. Daarom wordt er in veel gevallen een extra passage in het testament opgenomen. In deze passage wordt dan opgenomen dat bepalingen ten gunste van de echtgenoot ook komen te vervallen als er ten tijde van het overlijden een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Wanneer er sprake is van een lopende echtscheidingsprocedure, dan erft de toekomstige ex-echtgenoot in dat geval ook niet meer.

Was echtscheiding wel of niet opgestart?

De vraag is nu of er daadwerkelijk een echtscheidingsprocedure was opgestart door Rachel Hazes én of een bepaling zoals ik hierboven beschreef in het testament stond opgenomen. Als deze passage stond opgenomen in het testament én als vast komt te staan dat er een echtscheidingsprocedure was opgestart, dan zou dit ertoe leiden dat Rachel Hazes geen erfgenaam zou zijn van Andre Hazes sr. In dat geval zouden uitsluitend Roxeanne Hazes en Andre Hazes jr. erven, tenzij er iets anders uit het testament kan worden afgeleid.

Kortom, veel vragen waar een rechter een oordeel over moet vellen. Op 9 februari 2023 dient het kort geding bij de rechtbank. Gezien het karakter van deze procedure zullen de vorderingen van Roxeanne waarschijnlijk gaan over de afgifte van bepaalde stukken. Hoe dan ook… to be continued!


Heeft u vragen over een procedure zoals deze? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 95 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Verdachte pinopnames voor overlijden

  16 oktober 2023

  Verdachte pinopnames voor overlijden

  Het komt ontzettend vaak voor: een van de erfgenamen beschikt over een bankpas van de […]


  Lees meer ›
  Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

  2 februari 2023

  Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van […]


  Lees meer ›
  Advocaatkosten bij conflict over erfenis

  14 juni 2022

  Advocaatkosten bij conflict over erfenis

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er […]


  Lees meer ›