Verdachte pinopnames voor overlijden

Erfrecht
Blog
16 oktober 2023

Het komt ontzettend vaak voor: een van de erfgenamen beschikt over een bankpas van de erflater en heeft voor het overlijden van erflater verschillende pinopnames of overboekingen gedaan. Vaak gaat het om aanzienlijke bedragen. Kunnen de andere erfgenamen hier nog wat tegen doen?

Pinopnames of overboekingen na overlijden

Allereerst onderscheiden we de situatie waarbij het gaat om pinopnames of overboekingen na overlijden. Als de desbetreffende erfgenaam geld opneemt of overboekt na het overlijden, moet dit bedrag in principe terug te worden gestort.

Pinopnames of overboekingen vóór overlijden zonder volmacht

De situatie wanneer er pinopnames of overboekingen hebben plaatsgevonden vóór overlijden is een stuk complexer. Als er bijvoorbeeld geen volmacht is, maar de desbetreffende erfgenaam alleen over een bankpas beschikt van erflater dan wordt het lastig om ervoor te zorgen dat het geld terugkomt. In dat geval wordt er vanuit gegaan dat erflater deze erfgenaam tijdens leven had kunnen aanspreken als er ten onrechte geld werd opgenomen of overgeboekt. Is dat niet het geval dan hoeft het geld niet terug naar de nalatenschap.

Pinopnames of overboeking vóór overlijden met volmacht

Een erfgenaam hoeft pas verantwoording over de gedane opnames dan wel overboekingen af te leggen wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een volmacht.
Daarnaast dient er ook gekeken te worden naar de omstandigheden van het geval. Zo dient er gekeken te worden naar de volgende punten:

 • De reden van het financiële beheer;
 • De verhouding tussen erflater en de gevolmachtigde;
 • Wat was er gebruikelijk;
 • De mate waarin de gevolmachtigde zelfstandig kon handelen;
 • De mate waarin erflater in staat is geweest de handelingen te overzien en voor zijn eigen belangen op te komen.

De aanwezigheid van een volmacht op zichzelf betekent nog niet dat er een verplichting bestaat tot het afleggen van de verantwoording. Het hangt steeds af van de omstandigheden van het geval.

Wanneer er sprake is van een volmacht, waarbij erflater in een verzorgingstehuis verbleef en vast is komen te staan dat hij of zij haar eigen financiën niet meer goed kon beheren en daardoor in een kwetsbare en afhankelijke positie verkeerde, dan zal er eerder verantwoording moeten worden afgelegd over de gedane opnames dan wanneer iemand nog thuis woonde en zijn of haar eigen financiën kon beheren.

In familiesituaties wordt er terughoudendheid betracht bij het aannemen van de verplichting om verantwoording af te leggen, echter is dit anders wanneer bijvoorbeeld een kind deze opnames ten behoeve van zichzelf doet en deze opnames niet gerekend kunnen worden tot het normale uitgavenpatroon van erflater.

Wanneer er niet voldoende verantwoording wordt afgelegd terwijl dit wel had gemoeten dan zullen de bedragen terug moeten naar de nalatenschap. De erfgenamen kunnen de gevolmachtigde hierop aanspreken of indien nodig een gerechtelijke procedure hiervoor opstarten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer weten over uw specifieke situatie? Belt of mailt u mij dan gerust. Dat kan via tel. 0172-494345 of via e-mail l.vanwassenberg@berntsenmulder.nl

Hoe zit het met de kosten?

Wanneer er een conflict ontstaat over een erfenis, kan het zo zijn dat de erfgenamen er onderling niet uitkomen. In dat geval is het goed om een gespecialiseerde erfrechtadvocaat in te schakelen. Hoe het zit met de kosten van een advocaat? Daar vertel ik graag iets over. Mogelijk worden uw kosten namelijk vergoed. Om te beginnen: u kunt altijd vrijblijvend langskomen of bellen om te bespreken wat we voor u kunnen betekenen. Het is het goed om na te gaan of u een rechtsbijstandverzekering heeft. Als u die heeft, is het goed mogelijk dat ook erfrecht daaronder valt. Dat kunt u checken in de polis of even bellen naar uw verzekeraar. Als het erfrecht onder de dekking valt, worden de kosten van een erfrechtadvocaat mogelijk volledig vergoed. Bovendien is het zo dat wanneer sprake is van een juridische of administratieve procedure, u recht heeft op een advocaat die u zelf kiest. U hoeft dus niet in zee te gaan met een advocaat die uw verzekeraar voor u aanwijst. U bepaalt zelf welke advocaat u inschakelt en uw rechtsbijstandsverzekeraar moet de kosten van deze advocaat moet vergoeden. Dit recht is vastgesteld door het Europese Hof van Justitie. Uw verzekeraar is dus verplicht om dit te vergoeden. Mocht daar discussie over ontstaan met uw verzekeraar, neem ook dan gerust contact met mij op. Kortom: het is verstandig om een deskundig advocaat in te schakelen. De kosten van de advocaat worden mogelijk vergoed én u heeft zelf de keuze welke advocaat u kiest om uw belangen te behartigen.

Vragen? Neem gerust contact op!

Heeft u hier vragen over of wilt u een kort gratis advies over uw volgende stap? Neem gerust contact met mij op. U kunt mij altijd bellen (tel. 0172 – 42 71 95) of vul onderstaand contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Verdachte pinopnames voor overlijden

  16 oktober 2023

  Verdachte pinopnames voor overlijden

  Het komt ontzettend vaak voor: een van de erfgenamen beschikt over een bankpas van de […]


  Lees meer ›
  Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

  2 februari 2023

  Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

  UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van […]


  Lees meer ›
  Advocaatkosten bij conflict over erfenis

  14 juni 2022

  Advocaatkosten bij conflict over erfenis

  Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er […]


  Lees meer ›