Onterfd? Denk aan de giften!

Erfrecht
Blog
7 mei 2021

Het lijkt wel steeds vaker voor te komen: kinderen die onterfd worden door hun ouders. Voor sommigen komt dit niet als een verrassing, omdat ze al jaren geen contact meer hebben met hun ouders. Voor anderen komt de onterving als een donderslag bij heldere hemel. Hoe dan ook moet de gebeurtenis worden afgewikkeld. Wie is onterfd, moet goed denken aan giften die zijn gedaan. In dit artikel leg ik uit hoe dat zit.

Als je als kind onterfd bent, kan je alsnog aanspraak maken op je legitieme portie. Voor het berekenen van je legitieme portie zijn niet alleen de bezittingen en schulden van de overledene van belang, maar ook de gedane giften. Als de overledene giften aan anderen hebben gedaan, kan dit er voor zorgen dat het bedrag van jouw legitieme portie hoger wordt.

Wanneer is er sprake van een gift?

Er kan pas sprake zijn van een gift als aan twee voorwaarden is voldaan:

  1. De ene partij is rijker geworden en de andere partij armer;
  2. De ‘schenker’ moet daadwerkelijk de bedoeling hebben gehad om de ander te bevoordelen.

Pas als aan beide voorwaarden is voldaan, kan er van een gift worden gesproken.

Daarnaast tellen gebruikelijke giften, zoals verjaardagscadeaus, niet mee voor de berekening van de legitieme portie.

Welke giften tellen mee?

Als er sprake is van een ongebruikelijke gift, is de hoofdregel dat deze gift meetelt als deze gift is gedaan korter dan vijf jaar voor het overlijden. Daarnaast tellen de volgende giften mee, waaraan geen termijn verbonden is:

  1. Giften die zijn gedaan om het onterfde kind te benadelen;
  2. Giften die de overledene gedurende zijn hele leven had kunnen herroepen of waarvan de overledene bij de gift heeft bepaald dat deze meetelt voor zijn nalatenschap;
  3. Giften die zijn uitgesteld tot het moment van overlijden;
  4. Giften aan de kinderen van de overledene.

Als je als kind onterfd bent, is het dan ook van belang om na te gaan welke giften de overledene heeft gedaan.

Gerelateerde blogs

Verdachte pinopnames voor overlijden

16 oktober 2023

Verdachte pinopnames voor overlijden

Het komt ontzettend vaak voor: een van de erfgenamen beschikt over een bankpas van de […]


Lees meer ›
Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

2 februari 2023

Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van […]


Lees meer ›
Advocaatkosten bij conflict over erfenis

14 juni 2022

Advocaatkosten bij conflict over erfenis

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er […]


Lees meer ›