Wanneer heb ik een advocaat nodig op het gebied van het erfrecht?

Erfrecht
Blog
8 november 2021

Een vraag die veel mensen stellen wanneer het gaat om erfrecht: wanneer heb ik een erfrechtadvocaat nodig? En wanneer een notaris? Die vraag beantwoord ik graag in dit artikel.

Een naaste van u overlijdt en u bent eveneens erfgenaam van zijn of haar nalatenschap. U komt terecht in een emotionele achtbaan. De nalatenschap moet worden afgewikkeld, maar doet u er nu verstandig aan om naar een advocaat te gaan?

Verschil tussen een notaris en een advocaat

Een notaris kan u helpen bij de afwikkeling, als de neuzen van de erfgenamen dezelfde kant op staan. De notaris is neutraal en onpartijdig en kan de erfgenamen helpen om afspraken over de verdeling van de nalatenschap te maken.

Een notaris kan niets meer doen als de erfgenamen niet op dezelfde lijn zitten of behoefte hebben aan persoonlijk advies; de onpartijdigheid van de notaris komt dan in het gedrang. Een advocaat kan u wél van persoonlijk advies voorzien en kan voor u optreden om de nalatenschap af te wikkelen.

Opvragen informatie bij de executeur

Van belang is daarnaast dat u alle informatie krijgt, zodat er goed kan worden nagegaan wat uw erfdeel is. Een advocaat weet precies welke informatie moet worden opgevraagd en kan deze informatie voor u opvragen bij de executeur. Vervolgens kan de advocaat deze informatie gebruiken om uw erfdeel te berekenen.

Onterving

Als een kind onterfd is en het kind maakt aanspraak op zijn of haar legitieme portie dan is het vaak lastig om hier onderling uit te komen. Ook is de berekeningswijze van de legitieme portie vaak lastig te doorgronden. In dit geval is het uitermate van belang om een advocaat erbij te betrekken. Dit is zowel verstandig voor het onterfde kind als voor de erfgenamen. Een advocaat kan berekenen waarop het onterfde kind recht heeft.

Samengestelde gezinnen

Tenzij er een andere bepaling in het testament staat opgenomen, gaat het vermogen van de overleden echtgenoot naar diens echtgenoot of geregistreerd partner. In dat geval krijgen de kinderen een vordering op de langstlevende partner; deze vordering wordt in principe pas uitbetaald bij het overlijden van de langstlevende partner. Maar wat nu als de langstlevende niet uw eigen moeder of vader is? In dat geval kunnen er problemen ontstaan op het moment dat de geldvorderingen van de kinderen moeten worden uitbetaald. Als de hoogte van deze geldvorderingen niet vast zijn gelegd, is het op een later moment vaak lastig om deze geldvorderingen nog vast te stellen. Het is dan ook verstandig om na het overlijden van de ouder naar een advocaat te gaan die voor u kan berekenen op welk geldbedrag u later recht heeft.

Legaten

In een testament staat soms een legaat opgenomen. Bijvoorbeeld de woning komt toe aan een van de kinderen. Ook al staat er een legaat opgenomen in een testament dan betekent dit nog niet dat het legaat ook kan worden afgegeven. Daarnaast kan het zo zijn dat de overige erfgenamen door de afgifte van een legaat een stuk minder ontvangen. Een advocaat kan voor u nagaan of het legaat afgegeven kan worden en of u niet te weinig ontvangt.

Naast bovengenoemde punten zijn er tal van onderwerpen waarmee een advocaat u kan helpen op het gebied van het erfrecht. Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan dekt uw verzekering vaak de kosten die u maakt aan een advocaat op het gebied van het erfrecht.

Gerelateerde blogs

Verdachte pinopnames voor overlijden

16 oktober 2023

Verdachte pinopnames voor overlijden

Het komt ontzettend vaak voor: een van de erfgenamen beschikt over een bankpas van de […]


Lees meer ›
Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

2 februari 2023

Heeft Rachel Hazes wel recht op erfenis André Hazes sr.?

UPDATE 23 februari 2023: de voorzieningenrechter heeft in kort geding aangegeven dat de weduwe van […]


Lees meer ›
Advocaatkosten bij conflict over erfenis

14 juni 2022

Advocaatkosten bij conflict over erfenis

Geschil over de erfenis? Als u verzekerd bent worden de advocaatkosten mogelijk vergoed. Wanneer er […]


Lees meer ›