Faillissementen: van lege boedel tot succesvolle afwikkeling

Faillissementsrecht
Blog
8 juli 2024

Een faillissement is wat je er zelf van maakt

Advocaat en faillissementscurator Jeroen Thiele beschrijft in dit artikel hoe de curator een beslissende invloed heeft op de afwikkeling van een faillissement. Door proactief en doortastend op te treden kan je als curator van een leeg faillissement – zonder vooruitzichten op een uitkering aan de crediteuren – alsnog bij een uitkering aan de crediteuren komen. “Daar doe je het toch uiteindelijk voor!”

Een kijkje in de keuken bij de faillissementscurator

In deze blog geef ik u een kijkje in de keuken bij de faillissementscurator. Onlangs heb ik een faillissement afgewikkeld waarbij ik de bestuurders en de advocaat van de bestuurders heb aangesproken. Door de inzet van de bijzondere bevoegdheden van de curator kan er nu toch een uitkering aan de crediteuren worden gedaan.

Dat het werk als faillissementscurator uitdagend en veelzijdig is, lijdt voor mij geen twijfel. De beginfase van een faillissement is dynamisch. Een curator staat plotsklaps aan het roer van een voor hem/haar meestal onbekende onderneming waar veel botsende belangen spelen. Leveranciers willen de door hen geleverde goederen terug, klanten willen de bestelde producten ontvangen en dit terwijl de werknemers vaak al even geen salaris meer hebben ontvangen. Aan de curator de schone taak om – rekening houdende met al deze belangen – zijn eigen koers te bepalen. Het doel? De schade voor de gezamenlijke schuldeisers beperken. Door het realiseren van een doorstart, of door de activiteiten van de onderneming na het faillissement nog enige tijd voort te zetten kan geld worden verdiend. Geld waarmee de schuldeisers zoveel mogelijk betaald kunnen worden.

Dit klinkt mooi, maar de praktijk is helaas anders. Vaak ontvangen de schuldeisers namelijk geen cent. Sterker nog, er is meestal niet eens genoeg geld om de schulden die tijdens het faillissement ontstaan volledig te betalen. Deze zogenaamde lege boedel problematiek is zo groot dat ook de curator (die uit de boedel moet worden voldaan) vaak niet helemaal kan worden betaald. Maar er zijn uitzonderingen. Met de juiste aanpak kan een faillissement toch waarde opleveren voor de schuldeisers. Daarom is het belangrijk dat een curator proactief te werk gaat en alle mogelijkheden benut om waarde te creëren.

Een faillissement is wat je er van maakt

Hier komt het uitdagende aspect van het werk van faillissementscurator om de hoek kijken. “Een faillissement is wat je er van maakt” zei mijn patroon altijd. Doe je niks, wordt het ook niks. Onlangs heb ik een faillissement afgewikkeld wat dit principe duidelijk illustreert. Uit het verloop van dit faillissement blijkt de unieke positie van een faillissementscurator. Een curator heeft veel bijzondere bevoegdheden die tot een mooi resultaat kunnen leiden.

Het gaat hier om het faillissement van Heibedrijf De Waard. De heer Hoekstra is de bestuurder van Heibedrijf De Waard. In de praktijk blijkt dat de heer De Waard aan de touwtjes trekt (dit zijn niet de daadwerkelijke namen). De heer De Waard ontkent dit echter en weigert ook – bij monde van zijn advocaat – om de administratie van de vennootschap aan de curator ter beschikking te stellen. Omdat de administratie nodig is voor de afwikkeling van het faillissement heb ik – na de nodige aanmaningen – de rechtbank verzocht om de heer De Waard als feitelijk bestuurder te laten gijzelen. Concreet betekent dit dat hij wordt vastgezet in een huis van bewaring tot de benodigde medewerking wel wordt verleend. De rechtbank heeft dit verzoek ook ingewilligd:

Dit zware drukmiddel heeft ook direct resultaat gehad. Onder druk van deze gijzeling heeft de heer De Waard alsnog de administratie aan mij ter beschikking gesteld.

Na de dynamische eerste fase van het faillissement, ziet de 2e fase meer op het uitzoeken en de administratieve afwikkeling. Bij het voorvlooien van het van de heer De Waard ontvangen e-mailarchief heb ik de nodige interessante e-mails aangetroffen. Met name een e-mail van de heer De Waard aan zijn advocaat trok mijn aandacht. In deze mail legt de heer De Waard aan zijn advocaat uit dat hij de inkomsten uit een opdracht van Heibedrijf De Waard via de derdenrekening van zijn advocaat naar zijn persoonlijke holding wil sluizen. Het moge duidelijk zijn op dit moment alle alarmbellen bij mij afgaan. In de financiële administratie constateer ik vervolgens dat:

 1. deze inkomsten (€ 150.000) inderdaad niet bij Heibedrijf De Waard terecht zijn gekomen;
 2. kort voor het faillissement, terwijl de overige crediteuren niet meer betaald kregen, de heer De Waard nog wel snel zijn eigen facturen voldoet;
 3. kort voor het faillissement alle activiteiten Van Heibedrijf De Waard – zonder dat daar een vergoeding voor werd betaald – aan een nieuwe vennootschap van de heer De Waard zijn overgedragen;
 4. De administratie bovendien geen correct beeld geeft van de rechten en verplichtingen van de onderneming;
 5. De jaarstukken van Heibedrijf De Waard niet, of niet tijdig, zijn gedeponeerd;

Ik heb de heer De Waard (en ook de heer Hoekstra als formeel verantwoordelijke) geconfronteerd met mijn bevindingen. Beiden waren echter van mening dat zij geen steken hadden laten vallen. Dit gold overigens ook voor de advocaat van de heer De Waard die zijn derdenrekening had laten gebruiken om de € 150.000 aan de boedel van Heibedrijf De Waard te onttrekken. Niemand is bereid een regeling te treffen

Na 1,5 jaar procederen blijkt dat een vergissing: zowel De Waard als Hoekstra worden veroordeeld om het volledige faillissementstekort (dat zijn dus alle schulden in het faillissement) te betalen:

De volledige uitspraak kunt u hier nalezen.

Ook de advocaat van de heer De Waard komt er niet zonder kleerscheuren vanaf. Een door mij tegen hem ingediende klacht wordt gegrond verklaard door zowel de Raad van Discipline als het Hof van Discipline. Het Hof van Discipline oordeelt dat deze advocaat de kernwaarde financiële integriteit heeft geschonden. Met zijn handelen heeft hij het vertrouwen in de advocatuur geschaad. Hij krijgt een voorwaardelijke schorsing.

Een faillissement is niet per definitie een verloren zaak

“Een faillissement is wat je er zelf van maakt”. Ik heb hier 4 jaar geleden aanvankelijk een lege boedel aangetroffen, maar inmiddels kunnen we uitkering aan de crediteuren gaan doen. Dit soort resultaten laten zien dat een faillissement niet per definitie een verloren zaak is en dat curatoren een cruciale rol spelen bij het beschermen van de belangen van schuldeisers. Als dat zoals in dit geval lukt, is dat toch de kers op de taart.

Heeft u vragen over dit artikel, bent u betrokken bij een faillissement en heeft u daar vragen over? Belt of mailt u mij dan gerust. Dat kan via telefoonnummer 0172 – 49 43 45, e-mail j.thiele@berntsenmulder.nl of vul het contactformulier in.

Wij zijn als ervaren curatoren gespecialiseerd in alle aspecten die aan de orde komen bij de afhandeling van een faillissement.
  Gerelateerde blogs

  Faillissementen: van lege boedel tot succesvolle afwikkeling

  8 juli 2024

  Faillissementen: van lege boedel tot succesvolle afwikkeling

  Een faillissement is wat je er zelf van maakt Advocaat en faillissementscurator Jeroen Thiele beschrijft […]


  Lees meer ›
  Curatoren laten bestuursverbod als nieuw wapen liggen omdat wetten nog niet op elkaar zijn afgestemd

  13 mei 2022

  Curatoren laten bestuursverbod als nieuw wapen liggen omdat wetten nog niet op elkaar zijn afgestemd

  Als curator houdt Jeroen Thiele zich dagelijks bezig met het afwikkelen van faillissementen. Recent besloot […]


  Lees meer ›
  Extra uitleg over faillissementen

  21 december 2021

  Extra uitleg over faillissementen

  Een faillissement is voor alle betrokkenen ingrijpend. Voor de schuldeiser die zijn geld niet krijgt, […]


  Lees meer ›