Letselschade Raad publiceert Handreiking Zorgschade

Letselschade
Blog
30 november 2017

De Letselschade Raad heeft in november 2017 de Handreiking Zorgschade gepubliceerd. De handreiking beschrijft de stappen die gezet moeten worden bij de afwikkeling van zorgschadezaken.

De handreiking is als hier te downloaden als PDF.

De handreiking geldt voor letselschadezaken waarin sprake is van een blijvende, intensieve en complexe zorgvraag.

Het biedt een kader voor het vaststellen van de noodzakelijke zorgbehoefte en welke kosten daarmee gemoeid zijn. Verder geeft het concrete handvatten voor het vaststellen en begroten van de schade bij zorgsituaties waarin de zorgvraag veel groter is dan normaal en waarin die zorgvraag alleen deels kan worden betaald vanuit de gewone private en publieke middelen en voor de rest door mantelzorgers wordt verzorgd; het tekort of verschil is dan de bovennormale zorgbehoefte.

Er is een tool ontwikkeld waarmee een zorgschadedeskundige de bovennormale informele zorgbehoefte kan bepalen en de compensatie hiervoor kan vaststellen. De tool houdt rekening met het PGB en eventuele kosten van de formele zorgverlener: Tool-BBIZ-2022.pdf (deletselschaderaad.nl). De informele zorgbehoefte, zoals deze wordt vastgesteld door een zorgschadedeskundige op basis van de Handreiking Zorgschade, is de werkelijke zorgbehoefte. Dit is dus maatwerk.

Een belangrijk onderdeel van de handreiking is de Financiële Paragraaf. Die gaat onder andere over de tarieven die kunnen worden aangehouden wanneer er langdurige en complexe zorg wordt verleend.  Daarbij is aansluiting gezocht bij het netto-equivalent van de bruto uurtarieven voor de formele professionele zorgverleners. Ook wordt een aantal fiscale aspecten besproken, zoals de vraag of een vergoeding voor informele zorg moeten worden beschouwd als belastbaar inkomen.

De tarieven die in de Handreiking worden genoemd, worden overgenomen in de jurisprudentie, zie bijvoorbeeld Rechtbank Limburg 28-06-2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:4336. Het slachtoffer van een aanrijding had zeer ernstig hersenletsel opgelopen en hij had 24 uur zorg in de nabijheid nodig. Hij werd verzorgd door zijn ouders en door andere familie en vrienden. Er was een mantelzorgwoning aangebouwd aan het ouderlijk huis. De rechtbank verwijst expliciet naar de Financiële Paragraaf van de Handreiking (r.o. 5.18) en hanteert de daarin genoemde tarieven (r.o. 5.20).

De Financiële Paragraaf is overigens geactualiseerd in januari 2023: Financiele-paragraaf-2023.pdf (deletselschaderaad.nl)

De informele zorgtarieven zijn:

 • Verpleging (V) € 30,- per uur
 • Persoonlijke Verzorging (PV) € 17,- per uur
 • Begeleiding Individueel (BI) € 22,- per uur
 • Huishoudelijke Hulp (HH) € 11,- per uur
 • Toezicht passief en actief (T) € 11,- per uur

Als u hier vragen over heeft, belt u ons dan gerust via: 0172 42 70 71 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  22 mei 2024

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  Een nieuwe update over shockschade / schokschade In haar vorige blog over shockschade legde letselschadeadvocaat […]


  Lees meer ›
  Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

  23 april 2024

  Nieuwe uitspraak Hoge Raad zwart werk, baanbrekende uitspraak?

  Kun je inkomsten uit zwart werken verhalen bij letselschade? Op vrijdag 12 april 2024 heeft […]


  Lees meer ›
  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  15 april 2024

  Slachtoffers beter geholpen met bijstand door een belangenbehartiger

  Hogere vergoedingen voor slachtoffers bijgestaan door belangenbehartiger De Vrije Universiteit (VU) heeft in 2022 onderzoek […]


  Lees meer ›