Partners niet meer in de kou

Letselschade
Blog
9 april 2019

Het zal je maar overkomen. De politie staat voor de deur. Je partner heeft een zwaar auto-ongeluk gehad en ligt in het ziekenhuis. Dit moment zal je nooit meer vergeten. Er volgt een zware periode voor je partner. Maar ook voor jou en je kinderen. Daar werd voorheen niet of nauwelijks bij stilgestaan in een letselschadezaak.

Alles in de letselschadezaak was gericht op het slachtoffer. Hoe kan het slachtoffer zo goed mogelijk worden teruggebracht in de situatie van vóór het ongeval? De partner en kinderen werden vaak vergeten. Zij waren geen slachtoffer en hadden zelf nauwelijks rechten. Bij overlijden konden nabestaanden beperkt schadevergoeding voor zichzelf vorderen, maar geen smartengeld (immateriële schadevergoeding)(art. 6:108 BW).

Nabestaanden recht op vorm van smartengeld

Dit is sinds 1 januari 2019 anders. Naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel en ook nabestaanden van overleden slachtoffers staan niet langer in de kou. Zij hebben vanaf dit jaar recht op affectieschade. Dit is een vorm van smartengeld (immateriële schadevergoeding) voor naasten of nabestaanden.

Wanneer kunnen naasten of nabestaanden daar aanspraak op maken? Er moet sprake zijn van blijvend ernstig letsel of overlijden. Bij het letsel zal het in de praktijk gaan om medisch objectiveerbaar letsel van het slachtoffer (niet de persoon die vordert). Als er sprake is van een blijvende functiestoornis van 70% of meer zal in de praktijk sprake zijn van ernstig en blijvend letsel.

Nauwe relatie vereist

Er moet ook sprake zijn van een nauwe affectieve relatie tussen het slachtoffer en de persoon die vordert. Dus niet als een vage kennis overlijdt. Het moet gaan om iemand waarvan je begrijpt dat er een enorme impact op de naasten is bij ernstig letsel of overlijden.

Het gaat om een zogenaamde ‘gesloten regeling’. Dat betekent dat er maar een beperkte kring van mensen affectieschade mag vorderen. Denk daarbij aan de partner, kinderen, ouders of mensen uit het gezin van het slachtoffer.

Vaste bedragen

Er worden vaste bedragen toegekend, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen ernstig letsel en overlijden, maar ook tussen een ongeval en een misdrijf. Bij een misdrijf liggen de uitkeringen hoger dan bij een ongeval. In het Besluit affectieschade (zie Staatsblad 20 april 2018) zijn deze bedragen te vinden, die lopen van € 12.500 tot € 20.000.

Het zijn geen hoge bedragen die worden toegekend. De vergoeding zal de pijn die is veroorzaakt, niet wegnemen. Deze regeling moet dan ook vooral gezien worden als een symbolische erkenning van het leed van de naasten.

Deze regeling voor affectieschade is niet van toepassing voor ongevallen van vóór 1 januari 2019. Alleen op ongevallen op of na 1 januari 2019.

Shockschade is geen affectieschade

Tot slot nog een opmerking over shockschade. Dit is niet hetzelfde als affectieschade. De Hoge Raad heeft in het bekende Taxibus-arrest (HR 22 februari 2002, NJ 2002, 240) aanvaard dat nabestaanden van slachtoffers van een verkeersongeval onder omstandigheden recht hebben op vergoeding van ‘shockschade’. Bij shockschade is iemand getuige geweest van een bijzonder ernstig ongeval of de gevolgen daarvan. Wordt shockschade toegewezen, dan krijgt die partij niet alleen de immateriële schade (smartengeld) vergoed, maar ook de materiële schade (denk aan therapiekosten, reiskosten, medische kosten, verlies aan arbeidsvermogen etc.).

Lees meer over shockschade in het artikel Wat is shockschade?


Heeft u vragen of denkt u in aanmerking te kunnen komen voor affectieschade (of shockschade), neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 71 91 of vul onderstaand formulier in.
   

  Gerelateerde blogs

  Letselschade en recht op Wmo

  5 juni 2024

  Letselschade en recht op Wmo

  Let op uw recht op Wmo-ondersteuning Na een vaststellingsovereenkomst in een letselschadezaak kan het recht […]


  Lees meer ›
  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  27 mei 2024

  Als de vrouwen slapen, komen wij tevoorschijn

  Stiekem toch geopereerd door de arts-assistent, ziekenhuis aansprakelijk Patiënte spreekt met haar arts af dat […]


  Lees meer ›
  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  22 mei 2024

  Puntjes op de i bij shockschade of is het schokschade?

  Een nieuwe update over shockschade / schokschade In haar vorige blog over shockschade legde letselschadeadvocaat […]


  Lees meer ›