Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

Ondernemingsrecht
Blog
20 december 2022

Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan verbonden? Wat kan een schuldeiser doen wanneer hij met een turbo-liquidatie wordt geconfronteerd? Daarover gaat dit artikel van advocaat Jeroen Thiele.

In de zomer van dit jaar heb ik samen met mijn collega’s Xander Huijser en Jasper van de Graaf 3 blogs geschreven over de verschillende mogelijkheden om financieel orde op zaken te stellen bij een bedrijf in financieel zwaar weer. In deze blogs is duidelijk gemaakt dat er verschillende mogelijkheden zijn om de crediteurenlast te verlagen en zo de balans van een bedrijf te versterken. Er kan echter een moment komen dat ook dit geen soelaas meer biedt en andere opties moeten worden overwogen.

Op tijd besluiten om te stoppen

Hoewel het in de aard van een ondernemer zit om zo lang mogelijk door te gaan, moet hij daar toch mee oppassen. Als er geen toekomst meer is voor een bedrijf op de lange termijn, moet serieus worden overwogen om de activiteiten te staken. Doorgaan in een kansloze situatie leidt al snel tot bestuurdersaansprakelijkheid. Dat wilt een ondernemer altijd vermijden.

De keuze om te stoppen is niet makkelijk. Ik adviseer ondernemers zich hierover altijd door een deskundige te laten adviseren, omdat verkeerde keuzes grote gevolgen kunnen hebben.

Verschillende mogelijkheden om een bedrijf te beëindigen

In mijn blog : “Hoe heft u uw eigen bedrijf op?” heb ik alle mogelijkheden om een bedrijf te beëindigen op een rij gezet. In het meest gunstige scenario kunnen bij de beëindiging alle schulden worden betaald. Vaak is dat echter niet het geval en moeten er lastige keuzes worden gemaakt. Een faillissement ligt in deze situatie op de loer. Omdat aan een faillissement voor een bestuurder potentieel ook een aantal nadelen kleven, wordt er in de praktijk bij een bedrijfsbeëindiging vaak gebruik gemaakt van de zogenaamde ‘turbo-liquidatie’.

Turbo-liquidatie makkelijke manier van bedrijfsbeëindiging?

Een turbo-liquidatie klinkt misschien een beetje maffia-achtig, maar is legitieme manier om een bedrijf te beëindigen. Bij een turbo-liquidatie wordt een bedrijf ontbonden door een aandeelhouderbesluit en daarna simpelweg door het formulier 17a (PDF) in te vullen op de site van de Kamer van Koophandel. Dit ziet er erg makkelijk uit, en dat is het ook.

Er kleeft wel een aantal risico’s aan. Belangrijk om te weten is dat een turbo-liquidatie alleen kan worden toegepast wanneer het bedrijf in het geheel geen bezittingen meer heeft. Een faillissement zou in deze situatie tot nodeloze kosten leiden, zo is de gedachte.

Wanneer geen turbo-liquidatie?

Een turbo-liquidatie is dus niet mogelijk als er nog wel activa (bezit) binnen het bedrijf aanwezig zijn. Schuldeisers kunnen het bestuur in privé aanspreken als er desondanks een turbo-liquidatie wordt doorgevoerd.

Turbo-liquidatie bij onbehoorlijk bestuur?

Als er sprake is van onbehoorlijk bestuur (bijvoorbeeld door niet tijdig gedeponeerde jaarrekeningen, niet-bijgewerkte administratie, of andere onrechtmatige handelingen van het bestuur) heeft het bedrijf in kwestie een vordering op de bestuurder tot vergoeding van de daardoor ontstane schulden/schade. Deze vordering van het bedrijf uit onbehoorlijk bestuur geldt ook als een vorm van activa (bezit) en dan is een turbo-liquidatie niet toegestaan.

Risico’s turbo-liquidatie voor bestuurders

Omdat een bestuurder (als vertegenwoordiger van het bedrijf) zichzelf (als privépersoon) normaal gesproken niet aansprakelijk zal stellen, en er geen toezicht wordt uitgeoefend op turbo-liquidaties, staat in de praktijk niets een turbo-liquidatie in de weg. Er is in deze situatie wel een aantal risico’s voor bestuurders:

 • een schuldeiser kan de rechter verzoeken na een doorgevoerde turbo-liquidatie alsnog het faillissement uit te spreken;
 • een schuldeiser kan de bestuurder ‘in privé’ aansprakelijk stellen voor zijn schade

Een schuldeiser moet dan wel hard kunnen maken dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur. In de praktijk kan dat erg lastig zijn.

Risico’s turbo-liquidatie beperken

Bij een juiste aanvliegroute met een goede voorbereiding, en voldoende communicatie met alle stakeholders, kunnen de risico’s voor bestuurders worden beperkt. Ondanks de risico’s blijft de turbo-liquidatie een interessant instrument om een bedrijf te beëindigen.

Nieuwe wetgeving met meer toezicht op komst

Vanwege het ontbreken van toezicht wordt in de praktijk ook veel misbruik gemaakt van de turbo-liquidatie. Voor schuldeisers die hiermee worden geconfronteerd, is het vaak lastig om actie te ondernemen. De politiek is daarom in actie gekomen en er ligt momenteel een wetsvoorstel klaar om meer toezicht op de turbo-liquidatie door te voeren. In dit voorstel zijn de volgende maatregelen opgenomen:

 • Het bestuur van het bedrijf moet een slotbalans opstellen en vast laten leggen, met een verklaring waarom er geen vermogen (meer) op de balans staat.
 • Het bestuur moet er voor zorgen dat de turboliquidatie algemeen bekendgemaakt wordt.
 • In de bekendmaking moet staan dat de slotbalans met de jaarrekening van het bedrijf ter inzage liggen bij de Kamer van Koophandel.
 • Als bestuurders misbruik maken van de turboliquidatie, kan de rechter aan deze bestuurders een civielrechtelijk bestuursverbod opleggen.

Het is nog onduidelijk wanneer deze maatregelen zullen worden doorgevoerd.

Goed laten adviseren

Vanwege de risico’s is het voor bestuurders belangrijk zich in deze situatie goed te laten adviseren door iemand met ervaring op dit gebied. Fouten die worden gemaakt, zijn later moeilijk te corrigeren. Als u vragen heeft kunt u mij altijd even bellen om vrijblijvend van gedachten te wisselen.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  11 april 2023

  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met […]


  Lees meer ›
  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  20 december 2022

  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan […]


  Lees meer ›