Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

Ondernemingsrecht
Blog
11 april 2023

Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. Het hangt af van de manier waarop een bedrijf van eigenaar wisselt. Bij een faillissement gelden andere regels dan bij een zogeheten ‘pre-pack’-procedure. Hierover heeft advocaat-generaal Drijber recent een advies uitgebracht aan de Hoge Raad. In dit artikel ga ik in op deze belangrijke uitspraak.

Wanneer sprake is van een overgang van een onderneming, is het uitgangspunt dat alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst overgaan van de oude op de nieuwe eigenaar. Juridisch gesproken: van de vervreemder op de verkrijger. Daarvoor zijn dan dus geen nieuwe afspraken vereist.

Situatie anders bij faillissement

De rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst gaan niet automatisch over naar de nieuwe eigenaar als sprake is van een faillissementsprocedure. Wanneer is sprake van een faillissementsprocedure? Dat is het geval als voldaan is aan de volgende drie cumulatieve vereisten:

 1. de vervreemder moet verwikkeld zijn in een faillissementsprocedure of soortgelijke procedure,
 2. deze procedure moet zijn ingeleid met het oog op de liquidatie van het vermogen van de vervreemder, én
 3. deze procedure moet onder toezicht van een bevoegde overheidsinstantie staan (bijvoorbeeld een rechter-commissaris).

Arbeidsovereenkomsten bij pre-pack

In de praktijk wordt een faillissement soms voorafgegaan door een pre-pack. Die regeling is niet in de wet opgenomen. Een pre-pack heeft als doel een zo hoog mogelijke verkoopopbrengst van de onderneming te realiseren. Daarom wordt dan al vóór het uitspreken van het faillissement gesproken met overnamekandidaten.

En daaruit is de vraag ontstaan waar dit artikel over gaat, namelijk of bij een pre-pack ook alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst overgaan of dat sprake is van de faillissementsuitzondering.

Wat zegt het Europees Hof van Justitie?

Hierover heeft de Hoge Raad vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU). De beantwoording van die vragen komt erop neer dat aan al die voorwaarden kan zijn voldaan, mits de pre-packprocedure is geregeld in wettelijke of bestuurlijke bepalingen.

Op 4 april 2023 heeft advocaat-generaal Drijber in een geschil over dit onderwerp een advies gegeven aan de Hoge Raad. Het advies komt erop neer dat na de beantwoording van de prejudiciële vragen door het HvJEU niet is voldaan aan alle voorwaarden. De pre-pack procedure is immers niet vastgelegd in een wettelijke regeling. Als de Hoge Raad dit advies volgt, dan behouden de werknemers dus alle rechten en plichten uit de arbeidsovereenkomst. Het arrest over dit onderwerp wordt in november 2023 verwacht.

Het wachten is op de (Europese)wetgever. Er liggen al verschillende wetsvoorstellen op de plank, terwijl ook de Europese wetgever een richtlijn heeft voorgesteld. Hopelijk komt er snel duidelijkheid.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u weten op welke manier u uw bedrijf kunt laten overgaan? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 49 43 45 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  11 april 2023

  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met […]


  Lees meer ›
  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  20 december 2022

  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan […]


  Lees meer ›