Hoe om te gaan met zakelijke schulden bij bedrijven?

Ondernemingsrecht
Blog
14 juni 2022

Afkoop van zakelijke schulden

Elke ondernemer kan op een gegeven moment in de financiële problemen komen. Maar wat is daarvoor de beste oplossing? Hoe kom je financieel weerbaar uit een crisis? Het primaire doel is om alle zakelijke schulden bij de schuldeisers af te kopen. Dan kan de ondernemer met een schone lei verder met zijn bedrijf.

Uitleg belangrijk

Het is belangrijk om goed aan de schuldeisers uit te leggen waarom de schulden worden afgekocht. De financiële problemen van de ondernemer moeten worden uitgewerkt en toegelicht. In dat kader is het van groot belang om aan de schuldeiser uit te leggen dat, als hij of zij niet akkoord gaat met afkoop, een faillissement dreigt en in dat geval zal hij of zij niets betaald krijgen. Dat zorgt voor druk in de onderhandelingen met de schuldeisers over afkoop.

Schuldeisers werken vaak mee

Meestal willen schuldeisers wel meegaan in een gedeeltelijke betaling van hun claim. Dat scheelt hen immers ook tijd en geld die door hen anders aan de incasso van hun claim moet worden besteed. Er kan worden voorgesteld om het afkoopbedrag ineens te betalen of in meerdere termijnen.

Voordelen afkoop

Het grote voordeel van afkoop is dat niet alle schuldeisers akkoord hoeven te gaan. Stel dat het lukt om bijvoorbeeld 8 van de 10 grote schuldeisers af te kopen, dan is het ook mogelijk dat de onderneming op een gezonde manier verder kan gaan.

Daarnaast is een voordeel dat u een afkooptraject zelf (buiten de rechter om) kunt doen.

Crediteurenakkoord

Als een bedrijf in financiële moeilijkheden verkeert, dan denkt men vaak aan een doorstart na faillissement (zie hierna). Maar dat is soms niet noodzakelijk. Een crediteurenakkoord kan soms ook goede oplossing bieden. Bij een crediteurenakkoord worden alle schulden afgekocht tegen finale kwijting.

Berntsen Mulder Advocaten kan bedrijven helpen bij het bereiken van een crediteurenakkoord. Hierbij zullen wij in eerste instantie de mogelijkheden van een saneringsvoorstel onderzoeken. Tijdens dit onderzoek verzoeken wij uw schuldeisers een pas op de plaats te maken en de uitkomst van het onderzoek af te wachten.

Beschikbaar bedrag

Uit ons onderzoek zal naar voren moeten komen welk bedrag u beschikbaar heeft voor het crediteurenakkoord. Aan de hand van de financiële gegevens maken wij een voorstel voor de crediteuren. In de praktijk betreft dit een betaling van een percentage van de schuld tegen finale kwijting (meestal minder dan 30% van het uitstaande bedrag).

Wel of geen dwang?

Een schuldeiser kan niet worden gedwongen akkoord te gaan met het aangeboden bedrag. Heel soms kan de weigering van een schuldeiser onredelijk zijn en kan die schuldeiser via de rechter worden gedwongen om akkoord te gaan. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als één ‘kleine’ schuldeiser niet instemt met het crediteurenakkoord en daardoor het hele akkoord niet zal slagen en een faillissement onafwendbaar is. Maar zo’n situatie doet zich niet snel voor.

Voordeel crediteurenakkoord

Als het crediteurenakkoord slaagt, dan krijgt de ondernemer niet met een faillissementscurator te maken. De onderneming kan op een gezonde manier voortbestaan. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat: de ondernemer zelf, zijn of haar werknemers en de leveranciers en klanten van de onderneming.

Aanvraag van eigen faillissement en doorstart

Als een onderneming in financiële moeilijkheden verkeert en het tij niet meer te keren is, dan wordt soms geprobeerd om de activiteiten te redden via de aanvraag van het eigen faillissement en een doorstart. De onderneming wordt dan eerst, op verzoek van de aandeelhouders, door de rechtbank failliet verklaard. De rechter stelt hierbij een curator aan die de boedel gaat afwikkelen.

De eigenaren die een doorstart willen realiseren, proberen vervolgens de benodigde activa van de onderneming van de curator te kopen. Denk bijvoorbeeld aan lopende contracten, de intellectuele eigendomsrechten, de voorraad en de goodwill. De zakelijke schulden blijven achter in de failliete onderneming en zijn daarmee gesaneerd.

Na een doorstart wordt de onderneming door de eigenaren voortgezet vanuit een andere rechtspersoon (zoals een nieuwe BV).

Snelheid van groot belang

Voor een succesvolle doorstart is snelheid van groot belang. Klanten en leveranciers zullen de onderneming verlaten als er niet snel duidelijkheid komt over voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. De curator weet dat natuurlijk ook en kan hier snel in schakelen.

Een bijkomend voordeel van sanering van schulden door middel van een doorstart is dat het personeel niet hoeft te worden overgenomen. Het doorstartende bedrijf kan er voor kiezen om enkele werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden, maar dat hoeft niet.

Wilt u hier nu al meer over weten? Bel mij gerust op tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.
  Gerelateerde blogs

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  11 april 2023

  Overname na pre-pack procedure? Arbeidsovereenkomsten blijven bestaan

  Wanneer een onderneming in andere handen overgaat, is het de vraag wat er gebeurt met […]


  Lees meer ›
  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  20 december 2022

  Bedrijf stoppen via turbo-liquidatie is makkelijk, maar kent risico’s

  Welke kansen biedt het instrument turbo-liquidatie bij een bedrijfsbeëindiging, en welke risico’s zijn er aan […]


  Lees meer ›