← Terug

Arbeidsrecht advies en procedures

Arbeidsrecht werkgever

Verstandhouding tussen werkgever en werknemer(s)

Een goede verstandhouding tussen werkgever en werknemer(s) is cruciaal. Werknemers vertegenwoordigen een groot deel van de waarde van uw onderneming. Aan het hebben van personeel kleven veel verplichtingen, maar het biedt u ook veel mogelijkheden. Een goede verstandhouding is daarom belangrijk. Dat begint al tijdens de sollicitatieprocedure, maar ook tijdens het dienstverband blijft dat een aandachtspunt.

Verder praten 0172 – 42 71 94

Onderwerpen waarover wij adviseren en/of procederen

Ieder van onze advocaten heeft zijn/haar eigen kennisgebied en specialisatie.  Wij zijn een hecht team en samen zorgen wij dat de juiste specialist betrokken is bij uw vraag. Het arbeidsrecht kent veel verschillende onderdelen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan:

 • Arbeidscontracten;
 • Arbeidsvoorwaarden / CAO;
 • Arbeidsconflicten;
 • Ontslag;
 • Reorganisatie;
 • Transitievergoeding;
 • Concurrentiebeding;
 • Relatiebeding;
 • Privacy op de werkvloer;
 • Arbeidsomstandigheden;
 • Vast- of flexwerk;
 • Arbeidsongeschiktheid / re-integratieconflicten;
 • Ziektewet;
 • Werkeloosheidswet;
 • WIA.

De sollicitatieprocedure

Denkt u bij het aannemen van nieuw personeel na over diversiteit? Op welke wijze richt u uw organisatie en sollicitatieprocedure in? Wij denken hierover graag met u mee.

De arbeidsovereenkomst

Het arbeidsrecht is sterk in ontwikkeling, de regels veranderen voortdurend. Ieder jaar maken wij een overzicht van de ontwikkelingen, zodat u op de hoogte blijft en de arbeidsovereenkomsten binnen uw onderneming voldoen aan alle vereisten.

Zo heeft er in 2022 een grote wijziging plaatsgevonden, als gevolg van een Europese richtlijn: Richtlijn (EU) 2019-1152  van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie.
Veel arbeidsovereenkomsten zijn daarna aangepast. Zo zijn er toen veranderingen doorgevoerd met betrekking tot het studiekostenbeding, het nevenactiviteitenbeding en bijvoorbeeld de informatie die een werkgever dient te verstrekken. Ook dienen de arbeidsvoorwaarden meer voorspelbaar te zijn en zijn er regels voor geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid.

Sommige branches (zoals bijvoorbeeld de horeca) kennen modelovereenkomsten. In andere branches is dat veel minder. Zorg dat uw overeenkomsten voldoen aan de vereisten. Voorkomen dient immers te worden dat uw bedingen uiteindelijk geen stand blijken te houden.

Wij kunnen uw arbeidsovereenkomst voor u beoordelen en indien nodig aanpassen.

Onderneming in ontwikkeling

Een onderneming is geen statisch geheel en altijd in ontwikkeling. Als werkgever wilt u daarop inspelen. U wilt bijvoorbeeld een bonus verstrekken, maar voorkomen dat dit gezien wordt als loon en uw werknemer hierop ook het volgende jaar aanspraak kan maken. Door AI kan het zo zijn dat werkzaamheden komen te vervallen en u overgaat tot reorganiseren (voor meer informatie reorganisatie). Zo zijn er tal van voorbeelden te bedenken. Het arbeidsrecht is weerbarstig, kent strenge normen en kent een hoge werknemersbescherming. Zorg er dus voor dat u goed beslagen ten ijs komt en laat u adviseren voordat u een dergelijke beslissing neemt.

Uitvoering van de arbeidsovereenkomst

Gelukkig wordt een arbeidsovereenkomst in de meeste gevallen op de juiste wijze uitgevoerd en zijn beide partijen tevreden. Dat is echter niet altijd zo, wij krijgen in onze praktijk veel vragen over een werknemer die:

 • Steeds te laat komt;
 • Niet meewerkt aan zijn/haar re-integratie;
 • De kantjes eraf loopt;
 • Zijn functie niet aan kan.

Hoe gaat u daarmee om?
Veel werkgevers bellen ons op het moment dat zij er helemaal klaar mee zijn. Het loont evenwel de moeite om al in een vroeg stadium contact op te nemen met een van onze specialisten. Zo zorgt u ervoor dat het proces zo efficiënt mogelijk wordt ingericht en er geen onnodige tijd verloren gaat.

Procederen

Een regeling verdient de voorkeur boven een procedure. Een regeling geeft immers direct duidelijkheid. Soms is er echter geen andere mogelijkheid en starten wij een procedure. Dat kan zijn om een werknemer te houden aan zijn/haar concurrentiebeding, maar bijvoorbeeld ook om een werknemer te kunnen ontslaan.

Op die momenten staan wij u bij. Wij informeren u over de mogelijkheden, de kosten en de te verwachten tijd. Samen zorgen wij voor het beste resultaat.

Meer weten?

Meer weten over de verstandhouding tussen u en uw werknemer? Onze arbeidsrechtspecialisten kunnen u met elke vraag helpen.
Neem gerust contact met ons op. Bel onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
  Laat onze specialisten u helpen