← Terug

Ontslag

Arbeidsrecht werkgever

Ontslag arbeidsrecht werkgever

Als werkgever wilt u soms een werknemer ontslaan omdat u simpelweg geen andere uitweg ziet. Maar mag en kan u deze werknemer wel al ontslaan? U kunt immers als werkgever niet zomaar een arbeidsovereenkomst opzeggen. Als werkgever heeft u te maken met diverse wet- en regelgeving. Het is van belang dat u weet wat de mogelijkheden zijn als werkgever en welke routes u kunt dan wel moet bewandelen. Wij helpen u hier graag mee.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 71 94

Wanneer kan de werkgever een werknemer ontslaan?

Wanneer kunt u als werkgever een werknemer ontslaan? Er zijn diverse ontslaggronden in de wet opgenomen:

 1. Reorganisatie;
 2. Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 3. Frequent ziekteverzuim;
 4. Disfunctioneren;
 5. Verwijtbaar gedrag werknemer;
 6. Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar;
 7. Verstoorde arbeidsverhouding;
 8. Overige omstandigheden;
 9. Ontslag op staande voet.

Heeft u als werkgever een reden om een werknemer te ontslaan? Wat zijn dan de mogelijkheden? Stel vrijblijvend uw vragen en bel ons via 0172 – 42 71 94

Vaststellingsovereenkomst

In elk van de bovengenoemde situaties kunt u de werknemer eerst ook een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is een manier om met wederzijds goedvinden een arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder dat toestemming vereist is van het UWV of de kantonrechter. De enige persoon die ermee moet instemmen is de werknemer zelf. De werknemer is niet verplicht hieraan mee te werken. Het aanbieden van een beëindigingsvergoeding kan een werknemer over de streep trekken. Een vaststellingsovereenkomst is vormvrij, dus u bent als werkgever niet verplicht om een beëindigingsvergoeding aan te bieden. In de praktijk blijkt vaak wel dat als er geen vergoeding wordt aangeboden, een  werknemer minder snel geneigd is in te stemmen met een vaststellingsovereenkomst. Vaak zien wij dat in onderling overleg veel mogelijk is. Meer informatie over de vaststellingsovereenkomst kunt u vinden op onze pagina vaststellingsovereenkomst werkgever.

Staat een werknemer niet open voor een vaststellingsovereenkomst, dan is het afhankelijk van de ontslaggrond of toestemming nodig is van het UWV of van de kantonrechter, of dat u de werknemer per direct op staande voet mag ontslaan. Wilt u hierover meer informatie om een gedegen besluit te kunnen nemen? Dan helpen wij u hierbij.

Verder praten 0172 – 42 71 94

Ontslagprocedure UWV – ontslaggronden 1 en 2

Als u een werknemer wilt ontslaan omdat zijn of haar arbeidsplaats is komen te vervallen (reorganisatie) of de werknemer is 104 weken ziek, dient u als werkgever toestemming te vragen bij het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Hiervoor moet alle benodigde informatie worden aangeleverd. De werknemer ontvangt een kopie van de ontslagaanvraag en wordt in de gelegenheid gesteld om een verweerschrift in te dienen.

Uiteindelijk is het aan het UWV om te beslissen of u als werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Heeft u  toestemming gekregen van het UWV? Dan mag u de arbeidsovereenkomst opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De duur van de procedure bij het UWV mag u van de geldende opzegtermijn aftrekken, zolang er maar minimaal een maand opzegtermijn overblijft.

Ontbindingsprocedure kantonrechter – ontslaggronden 3 t/m 8

Voor de andere genoemde ontslaggronden kunt u als werkgever de kantonrechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De procedure bij de kantonrechter begint met het indienen van een ontbindingsverzoekschrift. De kantonrechter bepaalt vervolgens de datum waarop het verzoek wordt behandeld. De werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om verweer in te dienen.

Ontslag op staande voet – ontslaggrond 9

Maakt een werknemer zich schuldig aan diefstal, mishandeling of andere vormen van gedrag waardoor u als werkgever echt geen vertrouwen meer hebt in de werknemer, dan kunt u hem of haar per direct op staande voet ontslaan. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming nodig van het UWV of van de kantonrechter.

Let wel op dat u als werkgever niet te voortvarend handelt en dat er wel aan alle vereisten van ontslag op staande voet is voldaan. Die vereisten zijn streng en de risico’s voor de werkgever zijn groot. Voldoet het ontslag op staande voet niet aan de vereisten, dan loopt u namelijk het risico dat het ontslag door de kantonrechter wordt vernietigd en de werknemer dus nog altijd in dienst is. Of u moet als werkgever een vergoeding betalen vanwege de onrechtmatige opzegging van het dienstverband met daarbij tevens een (hoge) billijke vergoeding, naast de gebruikelijke afrekening bij een einde dienstverband. Het is van belang dat dit proces zorgvuldig wordt afgewogen en alle risico’s in kaart worden gebracht. Wij staan u graag bij tijdens dit proces.

Meer weten?

Weten of u recht heeft om uw werknemer te ontslaan? Neem dan gerust contact met ons op.
Bel onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
  Laat onze specialisten u helpen