← Terug

Vaststellingsovereenkomst werkgever

Arbeidsrecht werkgever

Vaststellingsovereenkomst opstellen werkgever

Het kan voorkomen dat zowel werkgever als werknemer van mening zijn dat het voor werknemer tijd is om een nieuwe baan te zoeken. Werkgever en werknemer kunnen er samen voor kiezen om middels een vaststellingsovereenkomst zakelijk uit elkaar te gaan, een manier om met wederzijds goedvinden het dienstverband te beëindigen.

Waar moet of kunt u als werkgever op letten? Aan welke vereisten moet een vaststellingsovereenkomst zakelijk voldoen? Wij helpen u hier graag mee.

Lees meer over de situatie die op u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 71 94

Waarom kiezen voor een vaststellingsovereenkomst?

U heeft als werkgever geen toestemming nodig van het UWV of de kantonrechter. Het beëindigen van een arbeidsovereenkomst middels een vaststellingsovereenkomst is dan ook een handige manier om een ontslagprocedure via de kantonrechter of het UWV te voorkomen.

Als werkgever kunt u diverse redenen hebben om het dienstverband met de werknemer te willen beëindigen, bijvoorbeeld:

Herkent u een van de bovenstaande situaties? Bij Berntsen Mulder Advocaten staan wij voor u klaar. Neem gerust contact met ons op via 0172 – 42 71 94, het contactformulier of stuur ons een WhatsApp berichtje.

104 weken ziekte

Na een periode van 104 weken ziekte kunt u als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Om deze procedure te voorkomen, kunt u een vaststellingsovereenkomst zakelijk aanbieden aan de werknemer met daarin onder meer de wettelijke transitievergoeding. U bent als werkgever niet verplicht om een transitievergoeding in een vaststellingsovereenkomst op te nemen. Wij adviseren in deze situatie wel een transitievergoeding op te nemen. De reden daarvoor is dat u als werkgever bij het UWV compensatie kunt vragen voor het (grootste deel) van de uitbetaalde transitievergoeding. Komt u er zelf niet uit bij de aanvraag? Wij helpen u hier graag mee.

Bedrijfseconomische redenen

Ook bij bedrijfseconomische redenen kunt u als werkgever een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Als werkgever moet u dan wel kunnen onderbouwen dat het niet goed gaat met uw bedrijf, hetgeen wellicht (nog) niet kan en/of de nodige tijd in beslag neemt. Een dergelijke procedure kunt u als werkgever voorkomen door de werknemer een vaststellingsovereenkomst aan te bieden.

Verschil van inzicht / verstoorde arbeidsverhouding

Ligt u als werkgever niet meer op één lijn met uw werknemer en komt u er niet uit, dan zult u als werkgever in beginsel de kantonrechter moeten verzoeken de arbeidsovereenkomst te ontbinden vanwege bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding. U moet dit als werkgever goed kunnen onderbouwen. Het is dan ook vaak raadzaam om eerst met werknemer de mogelijkheid van een vaststellingsovereenkomst te bespreken. Vaak zit een werknemer ook niet te wachten op een procedure. Wanneer er om de tafel wordt gezeten met de werknemer voor een vaststellingsovereenkomst is de uitkomst vaak positief. Wij raden het u daarom ook zeker aan.

Bij vragen hierover kunt u ons altijd een berichtje sturen via WhatsApp.

Voorwaarden vaststellingsovereenkomst

Partijen hebben de vrijheid om zelf te bepalen wat de voorwaarden zijn voor het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het is van belang en gebruikelijk dat er in ieder geval over onderstaande onderwerpen schriftelijke afspraken worden gemaakt:

Einddatum van de arbeidsovereenkomst

Partijen kunnen zelf bepalen wanneer het dienstverband eindigt. Vaak wordt de voor de werkgever geldende opzegtermijn in acht genomen om er zo voor te zorgen dat werknemer aansluitend aan het einde dienstverband in aanmerking kan komen voor een WW-uitkering (mits de werknemer uiteraard aan de vereisten voor een WW-uitkering voldoet).

Wilt u als werkgever het dienstverband eerder beëindigen? Dat kan. Vaak zien wij in de praktijk dat in onderling overleg veel mogelijk is.

Ontslagvergoeding

Als werkgever bent u niet verplicht om een ontslagvergoeding of transitievergoeding in een vaststellingsovereenkomst aan te bieden. Het is echter wel gebruikelijk. Voor een werknemer is het anders niet aantrekkelijk om met een vaststellingsovereenkomst akkoord te gaan. Vaak wordt er qua hoogte aangesloten bij de wettelijke transitievergoeding. Het kan echter soms zo zijn dat een werknemer het nodige te verwijten valt waardoor u als werkgever een lagere vergoeding kan aanbieden. Dit werkt ook de andere kant op. Als u als werkgever geen wettelijke grondslag heeft om het dienstverband te beëindigen, kan een werknemer een hogere vergoeding vragen en anders niet akkoord gaan met een vaststellingsovereenkomst. In een vaststellingsovereenkomst is er ruimte om hier met elkaar over te gaan onderhandelen.

Bent u als werkgever benieuwd naar wat een redelijke ontslagvergoeding is? Wij helpen u hier graag mee.

Verder praten 0172 – 42 71 94

Eindafrekening

De eindafrekening bestaat vaak uit het resterende loon, de niet-genoten vakantiedagen, het vakantiegeld en overige vergoedingen. Als werkgever bent u verplicht om na einde dienstverband een eindafrekening op te stellen. Stelt u een werknemer vrij van werkzaamheden is het gebruikelijk en aan te raden dat werknemer dan wel wordt geacht zijn of haar vakantiedagen te hebben opgenomen. Deze hoeft u dan als werkgever bij einde dienstverband niet meer uit te betalen aan de werknemer.

Beperkende bedingen

Bent u met de werknemer beperkende bedingen overeengekomen zoals een concurrentie- en relatiebeding en wilt u dat deze van kracht blijven na het einde van het dienstverband, dan is het van belang om dat als voorwaarde in de vaststellingsovereenkomst zakelijk te laten opnemen.

Wettelijke bedenktermijn

Een werknemer heeft recht op een wettelijke bedenktermijn van twee weken. Als werkgever moet u deze bepaling in de vaststellingsovereenkomst opnemen. Ontbreekt een dergelijke bepaling dan heeft de werknemer drie weken om zich te bedenken.

Meer weten?

Wilt u als werkgever van een werknemer af middels een vaststellingsovereenkomst? Wij stellen hem graag voor u op.

Wilt u nog meer lezen wat belangrijk is voor een werknemer? Bekijk dan ook onze werknemer pagina hierover. Klik hier.
    Laat onze specialisten u helpen