Werkgever incasseert voor werknemer bedoeld verzekeringsgeld… toch niet

Arbeidsrecht werkgever
Blog
14 februari 2022

In het septembernummer van Dwarslaesie Magazine vertelden we over Frits, die door een fietsongeval een dwarslaesie opliep. Zijn werkgever ontving via de collectieve ongevallenverzekering € 60.000 en weigerde dat geld aan Frits uit te keren. Frits kon naar het geld fluiten. Of toch niet?

We legden de zaak voor aan de kantonrechter. Daar betoogde de werkgever dat hijzelf de begunstigde was op de polis en dat de ongevallenverzekering was bedoeld om zijn schade te dekken. Het was nooit zijn bedoeling geweest om Frits als begunstigde aan te wijzen en hij had de verzekering ook niet aangeboden als arbeidsvoorwaarde, betoogde hij. De rechter nam de argumenten keurig door en concludeerde dat de werkgever het geld alsnog aan Frits moest betalen.

Sommenverzekering

De ongevallenverzekering is een sommenverzekering, wat betekent dat er een vast bedrag wordt uitgekeerd bij een ongeval. Als bij zo’n verzekering naast de verzekeringnemer geen ander als begunstigde wordt aangewezen, is de verzekeringnemer de begunstigde. De werkgever stond in dit geval op het polisblad als verzekeringnemer en er waren geen andere afspraken gemaakt. De werkgever was de begunstigde en dit was dus geen grond om het geld aan Frits uit te betalen.

Verzekering was geen arbeidsvoorwaarde

Frits had met zijn werkgever bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst niet gesproken over de collectieve ongevallenverzekering als arbeidsvoorwaarde. Dit was dus evenmin een grond om het geld aan Frits uit te betalen. Het is verder in het algemeen niet zo dat een ongevallenverzekering altijd aan een werknemer moet toekomen. Dus ook dat was geen grond om het geld aan Frits uit te betalen.

Verwachting gewekt

Maar: de werkgever had in de periode na het ongeval wel de verwachting gewekt dat de uitkering ten gunste van Frits zou komen. De werkgever had aan Frits verteld dat hij hem zou helpen bij de claim richting de collectieve ongevallenverzekering. De verzekeraar had na melding door de werkgever op deze ongevallenpolis rechtstreeks met Frits contact opgenomen. In de eerste brief schreef de verzekeraar aan Frits over ‘uw claim’. De werkgever had die brief in kopie ook ontvangen en dit niet gecorrigeerd. Ook had Frits medische informatie rechtstreeks aan de verzekeraar gestuurd. Hij was duidelijk in de verwachting dat hij op grond daarvan een uitkering zou krijgen. De werkgever had in die periode op geen enkele wijze laten blijken dat de uitkering níet voor Frits bedoeld zou zijn.

Gerechtvaardigd vertrouwen

Pas nadat de verzekeraar het bedrag betaald had, na twee jaar, kwam de werkgever voor het eerst met de mededeling dat de uitkering niet voor Frits was. Al die tijd had Frits erop vertrouwd dat hij begunstigde was en de werkgever heeft die indruk laten bestaan. Dan is er, zo oordeelde de kantonrechter, sprake van een gerechtvaardigd vertrouwen en daardoor is voor de werkgever de verplichting ontstaan om de uitkering door te betalen aan Frits.

Waarschuwing

In ons eerdere artikel gaven we aan dat Frits gevoelsmatig het recht aan zijn kant had. Deze uitspraak sluit daarbij aan. Maar het had ook anders kunnen lopen en de waarschuwing blijft daarom overeind staan: als je werkgever een collectieve ongevallenverzekering heeft afgesloten, maak dan afspraken over de vraag wie de begunstigde is. Dat kan onrust, discussie en uiteindelijk een procedure voorkomen.


Heeft u vragen over dit onderwerp, in uw specifieke situatie, neem dan gerust contact met mij op. Telefonisch via tel. 0172 – 42 41 72 of vul het contactformulier in.

  Dit artikel verscheen in de rubriek De Regels in de februari-editie van Dwarslaesie Magazine. Berntsen Mulder Advocaten werkt samen met Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), de organisatie die het magazine uitgeeft.

  Gerelateerde blogs

  Ontslag op staande voet terecht?

  8 maart 2024

  Ontslag op staande voet terecht?

  Een ontslag op staande voet blijft niet vaak in stand, maar wanneer is dit wel […]


  Lees meer ›
  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  25 september 2023

  Redelijke grond vereist voor ontslag statutair bestuurder

  In een recente uitspraak bevestigt de rechtbank Overijssel dat ook voor het ontslag van een […]


  Lees meer ›
  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  21 september 2023

  Heeft een verbod op nevenactiviteiten zin?

  Sinds vorig jaar is er nieuwe wetgeving over nevenactiviteiten. De wetgever heeft de mogelijkheden voor een […]


  Lees meer ›