Mag ik als werkgever zelf het regres voor mijn werknemers oppakken?

Loonschade
Blog
9 september 2021

Volgens de wet is de werkgever verplicht om het loon van een zieke werknemer twee jaar lang door te betalen. Als het verzuim komt door een ongeval waarbij een aansprakelijke derde is betrokken, kan de werkgever op grond van artikel 6:107 a, tweede lid, BW het netto doorbetaalde salaris te verhalen op die aansprakelijke derde. Dit heeft gevolgen voor de privacy van de zieke werknemer, omdat de werkgever bij eventueel regres genoodzaakt is informatie over de oorzaak van het verzuim te verwerken.

Artikel 8, onder f, Wbp biedt een mogelijke grondslag voor de werkgever voor gegevensverwerkingen bij dit regresrecht. Het gerechtvaardigd belang van de werkgever moet dan wel opwegen tegen het privacybelang van de zieke werknemer.
En die afweging verschilt per type ongeval. Bij een verkeersongeval kan een andere afweging gemaakt worden dan bij huiselijk geweld.

Beperkt de werkgever zich tot de vraag of er een regresmogelijkheid is door een verkeersongeval, dan is er in beginsel sprake van een rechtmatige grondslag, zo meldt de Autoriteit Persoonsgegevens (download pdf, zie pagina 22).

Het gerechtvaardigd belang van de werkgever prevaleert dan boven het privacybelang van de werknemer.

Maar als de werknemer vervolgens medische informatie aan de werkgever verstrekt dan mag de werkgever die informatie niet verwerken. Ook vrijwillig verstrekte gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte, mag een werkgever niet in zijn administratie verwerken of doorgeven aan een ander.
Dus ook niet als de gegevens vrijwillig zijn verstrekt.

Kortom, een werkgever kan in de volgende gevallen een regreszaak zelf behandelen:

 • er is sprake van een incident/ongeval waarbij de verwerking daarvan niet in strijd met de gerechtvaardigde belangen van de werknemer is (auto-ongeval bijv.).
 • de werkgever vermeld niet welk letsel de werknemer heeft.

In de praktijk zal dit niet haalbaar zijn. De eerste vraag is immers van de verzekeraar; ‘Hoe gaat het met uw werknemer?’ Dat is een vraag naar de medische situatie van de werknemer waar een werkgever geen antwoord op mag geven. Een discussie over het causaal verband tussen het ongeval/incident en het letsel van een werknemer kan dus ook niet gevoerd worden.

Kortom, als uw juridische afdeling aangeeft zélf met loonregres aan de slag te kunnen gaan, wees dan gewaarschuwd in het kader van de AVG.

Dit is ook precies de reden dat – na uitbesteding van de loonschadezaak aan ons als specialisten – wij niet alle informatie met u kunnen delen.

Ook wij moeten immers die AVG-regels in de gaten houden en mogen de werkgever geen informatie geven over de medische gegevens van de werknemer.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op.




  Gerelateerde blogs

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  25 augustus 2022

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op […]


  Lees meer ›
  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  19 april 2022

  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt […]


  Lees meer ›
  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  10 februari 2022

  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  Dit is het verhaal van een vrouw die een verkeersongeval kreeg én kort daarna van […]


  Lees meer ›