Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

Loonschade
Blog
25 augustus 2022

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt.

De HR-deskundige ziet een berg werk op zich afkomen: begeleiding, gesprekken, verslagen, bedrijfsarts, re-integratiedeskundige, UWV, deskundigenoordeel, spoor I, spoor II, WIA-aanvraag. Staat de premievrije pensioenopbouw ook op uw lijstje?

Wat is premievrijstelling en welke verplichting heeft u?

Premievrije pensioenopbouw

In de meeste pensioenregelingen en pensioenverzekeringen is opgenomen dat de pensioenopbouw door blijft lopen als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, zonder dat deze werknemer premie hoeft te betalen. Dit wordt ‘premievrijstelling’ genoemd.

De mate van arbeidsongeschiktheid is vaak gekoppeld aan de mate van premievrijstelling: hoe hoger het percentage arbeidsongeschiktheid, hoe meer premievrijstelling. In de meeste reglementen staat dat de werknemer de premievrijstelling binnen een aantal maanden of een jaar moet aanvragen. Zo niet, dan vervalt dit recht. ‘Niet mijn probleem’ kan een werkgever dan denken. Maar nog vaker denkt niemand ergens aan. Dat kan duur uitpakken.

De rechter beslist

In de uitspraak ECLI:NL:GHDH:2020:888 besliste het gerechtshof in hoger beroep over de zaak van een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer. Waar ging deze zaak over?
De werknemer ontving al sinds 2003 een WAO-uitkering (45-55%). Het Pensioenfonds Vervoer voorziet in een recht op premievrije pensioenopbouw bij gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Dit recht moet binnen één jaar aangevraagd worden, maar dat gebeurt niet.

Na een paar jaar ontstaan er wat wijzigingen in de pensioenregeling en brengt het bedrijf de pensioenregeling van haar werknemers onder bij Interpolis. Uiteindelijk raakt werknemer 80-100% arbeidsongeschikt en in 2016 gaat werknemer met pensioen. Op dat moment blijkt dat de werknemer door het achterwege laten van premievrije pensioenopbouw schade lijdt. De werknemer vraagt schadevergoeding aan zijn werkgever.

Wie moet verzoek doen?

De werkgever stelt dat in het Pensioenreglement is bepaald dat de werknemer zélf een verzoek moet doen tot premievrijstelling; dus niet de werkgever. Die vlieger gaat niet op. Het is volgens het Pensioenreglement inderdaad de werknemer die de melding moet doen. Maar, zo oordeelt de kantonrechter, dit neemt niet weg dat op grond van goed werkgeverschap (art. 7:611 BW) de werkgever de werknemer hierop had moeten wijzen. De kantonrechter veroordeelt de werkgever tot een schadevergoeding van € 31.429.

Grote en kleine werkgevers: kennis is nodig

De werkgever gaat in hoger beroep. Het gerechtshof oordeelt dat de toekenning van een WAO-uitkering ingrijpende gevolgen heeft voor een werknemer. Een van deze ingrijpende gevolgen betreft de verdere pensioenopbouw. Een goed werkgever moet controleren welke gevolgen dit heeft voor de verdere pensioenopbouw. Pensioenopbouw is namelijk een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor een werknemer. Dat mag niet alleen van een grote werkgever verwacht worden met een HR-afdeling, maar ook van kleine werkgevers. Ook van een kleine werkgever mag kennis van de eigen arbeidsvoorwaarden worden verwacht. Daarbij speelt het ook een rol dat deze werknemer laaggeletterd was en niet meer dan een basisschool-opleiding had genoten.

Als de werknemer gewezen zou zijn op de mogelijkheid van premievrije pensioenopbouw, mag aangenomen worden dat de werknemer een verzoek aan het Pensioenfonds zou hebben gedaan. Dat verzoek zou zijn ingewilligd.

Werkgever tekortgeschoten

Kortom: de werkgever is tekortgeschoten in de verplichting die hij op grond van artikel 7:611 BW (goed werkgeverschap) had ten opzichte van zijn werknemer. De werkgever is aansprakelijk voor het gemis aan premievrije opbouw van het pensioen.

Een schrale troost voor de werkgever was dat de rechter in hoger beroep de schadevergoeding verlaagde van € 31.429 naar € 24.500.

Mw. mr. K.J. (Karin) Nijman-Weninger
Specialist letselschade, loonschade & wmo-regres


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via tel. 0172 – 42 41 72 of vul onderstaand formulier in.
  Gerelateerde blogs

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  25 augustus 2022

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op […]


  Lees meer ›
  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  19 april 2022

  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt […]


  Lees meer ›
  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  10 februari 2022

  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  Dit is het verhaal van een vrouw die een verkeersongeval kreeg én kort daarna van […]


  Lees meer ›