Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

Loonschade
Blog
19 april 2022

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt een hersenschudding op en lijdt letselschade. Op wie kan de verpleegkundige haar letselschade verhalen? Op haar werkgever? Of op mevrouw Jansen?
De werkgever lijdt zelf ook schade. De werkgever moet het loon van de verpleegkundige doorbetalen tijdens haar arbeidsongeschiktheid. Kan het verpleeghuis de loonschade verhalen op mevrouw Jansen?

Letselschade: de route via de werkgever (verpleeghuis)

Op grond van artikel 7:658 BW moet de werkgever zorgen voor een veilige werkomgeving. Als de verpleegkundige haar werkgever wil aanspraken op schadevergoeding, moet zij bewijzen dat zij tijdens haar werk schade heeft geleden. Daarvoor zal voldoende zijn dat de verpleegkundige bewijst dat zij gewond is geraakt tijdens het werk. Dan is het verpleeghuis aansprakelijk, tenzij het kan aantonen dat het niet tekort geschoten is in zijn zorgplicht. De werkgever moet alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen genomen hebben om te voorkomen dat schade werd geleden. Wélke maatregelen dat zijn hangt af van het soort werk. De arbeidsomstandighedenwetgeving is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Ook moet de werkgever onderzoek doen naar mogelijke gevaren in het werk of in de werkprocessen. De werkgever moet dus aan strenge eisen voldoen om voor een veilige werkplek te zorgen. Als de werkgever daaraan voldaan heeft, zal de werkgever niet aansprakelijk zijn.

Letselschade: de route via de bewoner (mevrouw Jansen)

Een andere route die de verpleegkundige kan volgen is de aansprakelijkstelling van mevrouw Jansen zelf. Dat klinkt misschien vreemd. Mevrouw Jansen is dement. Hoe zit dit juridisch? Artikel 6:162 lid 2 BW bepaalt dat een onrechtmatige daad aan de dader kan worden toegerekend als de daad komt door:

 1. haar schuld
 2. of door een oorzaak die volgens de wet of volgens algemene opvattingen
  voor haar rekening komen.

Hoewel de mishandeling dus niet de schuld is van mevrouw Jansen, is zij op grond van punt 2 (de wet) wel aansprakelijk. In de wet staat namelijk in artikel 6:165 BW dat bij een geestelijke tekortkoming, de onrechtmatige daad toch aan de dader wordt toegerekend. Kortom: op grond van de wet is mevrouw Jansen aansprakelijk voor haar gedrag, ook al is zij dement.

Juridisch gezien kan de verpleegkundige dus mevrouw Jansen aansprakelijk stellen. Haar aansprakelijkheidsverzekering zal de zaak dan moeten oppakken.

Loonschade

Kan het verpleeghuis de loonschade ook verhalen op mevrouw Jansen?
Dat hangt van de casus af. Als de bewoner een verwijt kan worden gemaakt kan dat wel. Dan gebruiken we dus het ‘schuld-artikel’ dat hierboven onder (1) genoemd werd.
Maar als de werkgever een beroep moet doen op een apart wettelijk artikel, zoals in dit geval artikel 6:165 BW, dan kan de werkgever in de meeste gevallen geen loonschade verhalen. Artikel 6:197 BW steekt daar een stokje voor.

In dit voorbeeld komt de werkgever dus niet verder. Er kan geen loonschade verhaald worden. Maar stel nou dat mevrouw Jansen niet dement is. Stel nou dat mevrouw Jansen ondanks meerdere waarschuwingen haar wandelstok telkens op een gevaarlijke plek bleef neerleggen. Als dan uiteindelijk de verpleegkundige over die wandelstok struikelt, dan zou de werkgever wel loonschade kunnen verhalen. Dan geldt het algemene artikel 6:162 BW en dan kunnen zowel de werknemer als de werkgever zich wenden tot de aansprakelijkheidsverzekeraar van mevrouw Jansen.

Neem gerust contact met mij op

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem gerust contact met mij op. Bel mij via 0172 – 42 70 71 of vul onderstaand formulier in en ik neem contact met u op.
  Gerelateerde blogs

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  25 augustus 2022

  Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

  Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op […]


  Lees meer ›
  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  19 april 2022

  Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

  Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt […]


  Lees meer ›
  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  10 februari 2022

  Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

  Dit is het verhaal van een vrouw die een verkeersongeval kreeg én kort daarna van […]


  Lees meer ›