Mevrouw Dribbel arbeidsongeschikt door hondenbeet – krijgt haar werkgever loonkosten terug?

Loonschade
Blog
15 maart 2018

Mevrouw Dribbel is een grote hondenliefhebber. Al haar vrije tijd besteedt zij aan de verzorging en training van haar, en andermans, honden. Zo maakt zij regelmatig honden van vrienden en bekenden klaar voor grote shows. Op een dag wordt mevrouw Dribbel door een kennis gevraagd haar hond Boris te trimmen. Hoewel Boris niet bekend staat als een zeer vriendelijke hond, besluit mevrouw Dribbel op het verzoek van haar kennis in te gaan. Al na vijf minuten gaat het mis: Boris, die zijn schoonheidsbehandeling duidelijk niet kan waarderen, bijt in de hand van mevrouw Dribbel. Als gevolg daarvan loopt mevrouw Dribbel ernstige schade aan haar duim op. Een aantal operaties zullen volgen. Al die tijd kan mevrouw Dribbel haar werk als bedieningsmedewerkster in een restaurant niet uitvoeren.

Loonschade?

Stel, u bent de werkgever van mevrouw Dribbel. U bent verplicht tijdens haar arbeidsongeschiktheid haar loon door te betalen. Daarnaast moet u zich inspannen om mevrouw Dribbel zo goed mogelijk te laten re-integreren in het arbeidsproces. En dit allemaal over een periode van (maximaal) twee jaar. Uw schade loopt snel op.

Wanneer de arbeidsongeschiktheid de schuld is van een ander, kan de loonschade verhaald worden. Zou u in het geval van bijtende Boris iemand kunnen aanspreken? Moet de kennis van mevrouw Dribbel voor de schade instaan, nu deze door haar hond veroorzaakt is? Had zij haar hond wellicht niet aan mevrouw Dribbel moeten aanbieden? Of had mevrouw Dribbel van het trimmen van de hond moeten afzien? De hond stond immers als onvriendelijk bekend en mevrouw Dribbel was een ervaren trimster.

Wij deden voor de werkgever van mevrouw Dribbel onderzoek en stelden de kennis van mevrouw Dribbel aansprakelijk. Een pittige discussie met de aansprakelijkheidsverzekeraar van de kennis volgde. Uiteindelijk erkende de verzekeraar de aansprakelijkheid.

Schadeposten

Wij konden dus voor de werkgever van mevrouw Dribbel de schade gaan verhalen. Welke schade had de werkgever geleden?

•    Het doorbetaalde nettoloon
•    Vakantiegeld en vaste bonussen
•    Interne administratiekosten (interne kosten die de werkgever maakt door het bijhouden van documentatie en het voeren van gesprekken met de zieke werknemer)
•    Re-integratiekosten (bijvoorbeeld de kosten van de arbodienst en de kosten van een re-integratietraject)
•    Aanpassingskosten (bijvoorbeeld de kosten van een aangepast bureau en de kosten van vervoer)
Schadevergoeding

Mevrouw Dribbel was anderhalf jaar ziek. De totale schade voor haar werkgever bedroeg ruim € 10.000,00. In eerste instantie wilde de aansprakelijkheidsverzekeraar van de kennis van mevrouw Dribbel 25% van deze schade vergoeden. Op basis van de rechtspraak op dit gebied kon namelijk betoogd worden dat mevrouw Dribbel ‘eigen schuld’ had aan het ontstaan van het bijtincident. Na een uitgebreide discussie vergoedde de verzekeraar uiteindelijk 50% van de schade.

Praktische tips

Uit de praktijk blijkt dat er nog steeds veel werkgevers zijn die niets met loonschade doen. Vaak weten zij niet wat de mogelijkheden zijn. Ook de werkgever van mevrouw Dribbel zal waarschijnlijk niet meteen aan loonschadeverhaal hebben gedacht. Hierdoor blijft er geld liggen. Dat is natuurlijk zonde!

Om dit te voorkomen, volgen hieronder 4 praktische tips om dit ‘loonschade-lek’ binnen uw organisatie te voorkomen. Want voor loonschade geldt, net als voor voetbal: ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’.

 1. Goede verzuimnotering
  Zorg ervoor dat verzuimgevallen zo nauwkeurig mogelijk worden genoteerd en vergeet daarbij niet de reden van verzuim te vermelden. Is uw werknemer arbeidsongeschikt door toedoen van een derde? Denk dan aan loonschade.
 2. Overleg met uw bedrijfsarts
  Uw bedrijfsarts zal vaak eerder of beter op de hoogte zijn van de oorzaak van het verzuim. Hoewel hij, vanwege zijn beroepsgeheim, hierover niet in detail kan treden, mag hij u wel attenderen op de mogelijkheid van loonschadeverhaal.
 3. Oude verzuimgevallen doornemen
  Loonschade kan tot 5 jaar na de eerste verzuimdag worden verhaald. Het kan dus de moeite waard zijn uw verzuimadministratie eens na te gaan. Wellicht dat daar nog verhaalbare loonschadegevallen tussen zitten.
 4. Bel even
  U kunt altijd gratis en vrijblijvend contact opnemen via www.loonschade.nl of via nummer 0172-427075 om een bepaalde ziekmelding te bespreken. Vaak kunnen wij aan de hand van enkele gegevens direct aangeven of loonschadeverhaal tot de mogelijkheden behoort. Dat kost u niets.

Gerelateerde blogs

Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

25 augustus 2022

Werkgever moet werknemer wijzen op premievrijstelling pensioen

Uw werknemer wordt aangereden. Hij/zij raakt blijvend arbeidsongeschikt. De HR-deskundige ziet een berg werk op […]


Lees meer ›
Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

19 april 2022

Medewerker zorginstelling mishandeld: werkgeversaansprakelijkheid en loonregres?

Mevrouw Jansen is dement. Zij valt in het verzorgingshuis een verpleegkundige aan. De verpleegkundige loopt […]


Lees meer ›
Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

10 februari 2022

Twee ongevallen na elkaar: wat dan?

Dit is het verhaal van een vrouw die een verkeersongeval kreeg én kort daarna van […]


Lees meer ›