← Terug

Ontslagen worden

Arbeidsrecht Werknemer

Als werknemer ontslagen worden

Wordt u als werknemer ontslagen of heeft u het vermoeden dat uw werkgever u gaat ontslaan? Een werkgever kan u als werknemer niet zomaar ontslaan. Neem geen beslissingen waarvan u de gevolgen niet kent en onderteken niets zonder eerst advies in te winnen.

Lees hier meer over de situatie die bij u van toepassing is:

Verder praten 0172 – 42 71 94

Redenen voor ontslag

Het is van belang eerst goed te bedenken of uw werkgever een goede reden heeft om u te ontslaan. Daarnaast kan uw werkgever u niet ontslaan door dit simpelweg alleen aan u mede te delen. Afhankelijk van de reden van de werkgever zal hij toestemming moeten vragen aan het UWV, de kantonrechter of aan u. Een werkgever kan verschillende redenen hebben om een werknemer te ontslaan. In de wet zijn de volgende ontslaggronden opgenomen:

 1. Reorganisatie;
 2. Langdurige arbeidsongeschiktheid;
 3. Frequent ziekteverzuim;
 4. Disfunctioneren;
 5. Verwijtbaar gedrag werknemer;
 6. Werkweigering wegens ernstig gewetensbezwaar;
 7. Verstoorde arbeidsverhouding;
 8. Overige omstandigheden;
 9. Ontslag op staande voet.

Het is van belang eerst goed te bedenken of uw werkgever goede redenen heeft om u te ontslaan. Heeft uw baas u al eerder duidelijk gemaakt dat u niet functioneert? Is dat terecht? Heeft u voldoende mogelijkheden gekregen om uw werk beter of anders te doen?

Vaststellingsovereenkomst

In elk van bovengenoemde situaties kan uw werkgever u ook eerst een vaststellingsovereenkomst aanbieden. Dit is een manier om met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst te beëindigen zonder dat de werkgever hiervoor toestemming moet vragen aan het UWV of de kantonrechter. U kunt echter als werknemer niet verplicht worden om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst. Krijgt u van uw werkgever een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Klik dan voor meer informatie op onze pagina vaststellingsovereenkomst.

Ontslagprocedure UWV – ontslaggronden 1 en 2

Als uw werkgever u wil ontslaan omdat uw arbeidsplaats is komen te vervallen (reorganisatie) of u bent 104 weken ziek, dient hij toestemming te vragen aan het UWV om de arbeidsovereenkomst te mogen opzeggen. Hiervoor moet werkgever allerlei benodigde informatie aanleveren. U als werknemer ontvangt vervolgens een kopie van de ontslagaanvraag en wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. Het is uiteindelijk het UWV die beslist of uw werkgever uw arbeidsovereenkomst mag opzeggen.

Ontbindingsprocedure kantonrechter– ontslaggronden 3 t/m 8

Voor de andere ontbindingsgronden moet uw werkgever toestemming vragen aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te mogen ontbinden. De procedure bij de kantonrechter begint met het indienen door werkgever van een ontbindingsverzoekschrift. U als werknemer wordt in de gelegenheid gesteld om verweer te voeren. Werkgever zal de reden van ontbinding wel moeten kunnen onderbouwen, oftewel: uw werkgever moet wel een dossier hebben opgebouwd.

Ontslag op staande voet – ontslaggrond 9

De enige ontslaggrond waarvoor werkgever geen toestemming nodig heeft van u, het UWV of de kantonrechter is het ontslag op staande voet. Uw werkgever kan u op staande voet ontslaan als er een reden is waardoor werkgever geen vertrouwen meer in u heeft als werknemer. Hierbij kunt u denken aan diefstal, mishandeling of andere vormen van gedrag. Klik dan voor meer informatie op onze pagina ontslag op staande voet.

Meer weten?

Weten of het ontslag door uw werkgever terecht is, heeft u het gevoel dat er een ontslag aanstaande is, of heeft u andere vragen betreft het ontslagen worden?
Neem dan gerust contact op met onze sectie Arbeidsrecht via tel. 0172 – 42 71 94, vul het onderstaande contactformulier in of stuur ons een WhatsApp bericht.
  Laat onze specialisten u helpen