← Terug

Affectieschade

Letselschade

Wat is affectieschade?

Affectieschade is schade door verdriet als gevolg van het overlijden of het ernstig gewond raken van een dierbare. Een schadevergoeding daarvoor kan niet het verdriet wegnemen, maar het kan wel erkenning en genoegdoening bieden. De schade moet door een ander veroorzaakt zijn. Die ander moet aansprakelijk zijn voor het ongeval.

Verder praten 0172 – 42 70 74

Erkenning in Nederland

Nederland is het laatste land in Europa dat de affectieschade nog niet had geregeld. De wetgeving over affectieschade is in Nederland pas op 1 januari 2019 in werking getreden.

Wie kan affectieschade claimen?

De affectieschade kan worden geclaimd door de naasten van degene die (ernstig) letsel heeft opgelopen of is overleden. Deze naasten bestaan in ieder geval uit:

  • de echtgenoot, partner of levensgezel van het slachtoffer;
  • de ouders;
  • de kinderen;
  • degene met wie het slachtoffer in gezinsverband woonde en waarvoor het slachtoffer de zorg had;
  • andere naasten met een nauwe relatie tot het slachtoffer (bijvoorbeeld broers en zussen).

Hoogte schadevergoeding

In Nederland zijn vaste (lage) bedragen vastgesteld van tussen de € 12.500 en € 20.000.  De hoogte van de bedragen is afhankelijk van allerlei omstandigheden. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de toedracht van het voorval (is er bijvoorbeeld sprake van een ongeval of misdrijf).

Affectieschade is geen shockschade

Affectieschade is overigens niet hetzelfde als shockschade. U kunt hier meer lezen over shockschade.

Schadevergoeding

Wij kunnen u adviseren over affectieschade en beoordelen of wij de schade vooruitlopend op de wetgeving kunnen verhalen voor u.

U kunt nog meer lezen via deze link.

Meer weten? Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel: 0172 – 42 70 74. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
    Laat onze specialisten u helpen