← Terug

Affectieschade

Affectieschade is schade door verdriet als gevolg van het overlijden of het ernstig gewond raken van een dierbare. Het kan natuurlijk niet het verdriet en leed van naasten wegnemen, maar het kan wel erkenning en genoegdoening bieden.


Erkenning in Nederland

Als laatste land in Europa was Nederland een land waarin deze schade niet werd erkend. Als een kind stierf na een auto-ongeval, kreeg de achterblijvende ouder in Italië tonnen aan schadevergoeding wegens deze ‘affectieschade’. In Nederland was dat € 0,-. Pas recent is besloten dat in Nederland affectieschade vanaf 1 januari 2019 wordt erkend.

Tot 31 december 2018 wordt dus nog geen rekening gehouden met het verdriet en leed dat naasten hebben geleden na een ernstig incident. De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen, waardoor vanaf 1 januari 2019 ook in Nederland affectieschade wordt vergoed.


Wie kan affectieschade claimen?

De affectieschade kan worden geclaimd door de naasten van degene die (ernstig) letsel heeft opgelopen of is overleden. Deze naasten bestaan in ieder geval uit:

 • de echtgenoot, partner of levensgezel van het slachtoffer;
 • de ouders;
 • de kinderen;
 • degene met wie het slachtoffer in gezinsverband woonde en waarvoor het slachtoffer de zorg had;
 • andere naasten met een nauwe relatie met het slachtoffer (bijvoorbeeld broers en zussen).

Hoogte schadevergoeding

In Nederland zijn vaste (lage) bedragen vastgesteld van tussen de € 12.500 en € 20.000. Ouders van een overleden kind krijgen bijvoorbeeld een hoger bedrag dan de uitwonende kinderen van een overleden ouder.

Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de toedracht van het voorval (is er bijvoorbeeld sprake van een ongeval of misdrijf).


Affectieschade is geen shockschade

Affectieschade is overigens niet hetzelfde als shockschade. U kunt hier meer lezen over shockschade.


Schadevergoeding

Wij kunnen u adviseren over affectieschade en beoordelen of wij de schade vooruitlopend op de wetgeving kunnen verhalen voor u.


Meer weten? Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel: 0172 – 42 41 72. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
  Laat onze expertise u helpen

  Wij bij Berntsen Mulder Advocaten zijn altijd geïnteresseerd in uw verhaal.We kijken samen hoe we u verder
  kunnen helpen en bespreken graag alle opties.