← Terug

Letselschade bij kinderen

Letselschade

Letselschade bij kinderen

Voor ouders is het de grootste nachtmerrie: letselschade bij kinderen. Je kind krijgt een ongeluk en loopt letsel op. Meestal valt het letsel gelukkig mee en zijn de klachten alleen van tijdelijke aard. Maar soms loopt een kind ernstig en blijvend letsel op en zal het voor de rest van zijn of haar leven te maken hebben met de gevolgen daarvan.

Verder praten 0172 – 42 70 74

Letselschade kind anders dan bij volwassene

De behandeling van een letselschadezaak van een kind verloopt anders dan bij een volwassene. Niet alleen emotioneel is het anders, maar ook schade technisch zijn er andere aandachtspunten. Bij een volwassene vergelijk je de situatie voor het ongeval met de situatie na het ongeval. Maar hoe doe je dat bij een kind, dat ten tijde van het ongeval nog volop in ontwikkeling was? Wat ga je vergelijken en hoe ga je dat doen?

Goed afwikkelen kost tijd

Het afwikkelen van ernstige letselschadezaken bij kinderen duurt jaren. Dat komt omdat we de ontwikkeling van het kind dan goed willen volgen. Je moet eerst weten op welk niveau het kind na het ongeval zal functioneren. Welke opleiding zal hij/zij nog volgen? Welk werk (met welk salaris) zal hij/zij nog doen? Hoe jonger het kind, hoe moeilijker het is zijn/haar toekomstige schade goed in te schatten. Hoe kun je bijvoorbeeld van een 3-jarig kind inschatten hoe zijn/haar carrière er uit gezien zou hebben? Vaak zoeken we dan aansluiting bij het opleidingsniveau van ouders of broers of zussen.

Verpleging en verzorging

Meestal zullen de ouders de zorg- en verpleegtaken op zich nemen, al dan niet met hulp van professionals. Op grond van het Johanna Kruidhof-arrest (HR 28 mei 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2912) kunnen we een vergoeding claimen voor de tijd die de ouders besteden aan deze zorgtaken. Dit kan tot maximaal de kosten die men had moeten maken als een professional was ingeschakeld. Maar de situatie is weer anders als het inschakelen van professionele hulp voor de desbetreffende taken niet normaal en gebruikelijk is (HR 6 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF589 erven/Wilton Feijenoord). Misschien moet het huis van de ouders worden aangepast of is het zelfs nodig om naar een duurdere woning te verhuizen. Ook deze aspecten moeten in de zaak worden betrokken.

Toekomstige zorgschade

In het begin van de zaak zal het kind nog thuis bij zijn ouders wonen.  Op een gegeven moment zal het kind de ouderlijke woning moeten verlaten. Misschien kan het kind dan op zichzelf wonen, al dan niet in een aangepaste woning en al dan niet onder begeleiding. Dan wordt de situatie weer helemaal anders. Het is het beste om dit pas tegen die tijd te beoordelen en in kaart te brengen.

Kantonrechter

De ouders treden op als wettelijk vertegenwoordiger van hun minderjarige kind. Soms kunnen we een zaak wel snel regelen voor een minderjarig kind. Dan moeten de ouders toestemming aan de kantonrechter vragen. Pas als de ouders en de kantonrechter akkoord zijn, kunnen we de zaak dan regelen. Het vragen van deze toestemming, regelen wij ook voor u.

Schadevergoeding

De schadevergoeding voor het kind moet op een speciale bankrekening worden gestort. De rekening moet op naam van het kind staan en een ‘BEM-clausule’ bevatten. BEM staat voor Bescherming Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Het geld op deze rekening staat vast totdat het kind meerderjarig is geworden. Als het kind of diens ouders eerder geld van de rekening wil halen, mag dit pas na toestemming van de kantonrechter.

U kunt nog meer lezen via deze link.

Vragen?

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel: 0172 – 42 70 74. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.

 
    Laat onze specialisten u helpen