← Terug

Treinongeval

Letselschade

Treinongeval

Er zijn verschillende redenen waarom iemand letsel kan oplopen in of door een trein: treinen rijden tegen elkaar, tegen andere voertuigen, tegen voorwerpen op het spoor of tegen een spoorloper aan, een passagier struikelt over bagage of komt ten val door een noodstop. Vaak is iemand anders schuldig, en wordt er gekeken naar wie aansprakelijk is voor het ongeval.

De vervoerder is aansprakelijk

In de meeste gevallen betaalt de vervoerder (zoals NS of Arriva) de schade die passagiers oplopen bij een ongeval waarbij een trein is betrokken. Het is namelijk vrij lastig aan te tonen wie er precies aansprakelijk is voor het ongeval zelf.

De vervoerder betaalt in de meeste gevallen schade die passagiers oplopen bij een ongeval met een trein. Dit komt onder meer omdat er tussen de vervoerder en de passagier een (vervoerders)overeenkomst is aangegaan op het moment dat de passagier een kaartje kocht voor de trein. De vervoerder is daardoor verplicht de passagier van de ene plaats naar de andere plaats te vervoeren.

Mocht het tijdens de reis misgaan, is de vervoerder (of haar verzekeraar) in beginsel aansprakelijk voor de schade die de passagier oploopt. Dit vloeit voort uit artikel 8:105 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Daarin wordt bepaald dat een vervoerder, zoals bij een treinongeval, aansprakelijk is als haar passagiers letselschade hebben opgelopen. Dit is overigens ook zo bij ongevallen met een tram, bus of boot.

Passagier moet aantonen dat hij in de trein zat

De passagier moet aantonen dat hij daadwerkelijk een kaartje had gekocht en in de trein zat. Partijen zoals de NS of Arriva houden namelijk geen passagierslijsten bij. Tegenwoordig is dat vrij simpel aannemelijk te maken, doordat je jouw reis kan uitlezen van de ov-chipkaart. Ook moet de passagier aantonen dat er sprake is van letsel. Het advies is dan ook zo snel mogelijk na het ongeval naar de huisarts te gaan.

Overmacht

Het is voor een vervoerder zoals de NS of Arriva mogelijk om onder de aansprakelijkheid uit te komen. Zij moeten dan aantonen dat er sprake is van overmacht. Een overmachtssituatie wordt in de praktijk niet snel aangenomen. Er is in ieder geval geen sprake van overmacht op het moment dat het ongeval te wijten is aan het slecht functioneren van het vervoermiddel (zoals een trein) of het materiaal (zoals het spoor). Ook ontsnappen zij niet aan aansprakelijkheid als er een tekortkoming is van de bestuurder (zoals een fout van de machinist). In de meeste gevallen wordt de schade dus gewoon betaald.

Eigen schuld

Het is mogelijk dat er sprake is van eigen schuld van een passagier (zie artikel 8:83 BW). De vervoerder moet bewijzen, dat schuld of nalatigheid van de passagier schade heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen. In dat geval hoeft de vervoerder niets of maar een gedeelte van de schade te betalen.

Maximale schadevergoeding

Kanttekening van de aansprakelijkheid is dat de wetgever heeft gezorgd voor een beperking van de maximale schadevergoeding. Deze beperking vloeit voort uit artikel 8:110 BW en wordt vastgesteld door een algemene maatregel van bestuur. Dit wordt gedaan om de vervoerder niet met te hoge kosten op te zadelen. Helaas betekent dat wel dat sommige slachtoffers met een gedeelte van de schade blijven zitten. Mocht het ongeval zijn veroorzaakt als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van een medewerker van de vervoerder is er geen beperking op de maximale schade (zo bepaalt artikel 8:111 BW).

Let op: de verjaring en meldplicht van het ongeval zijn kort

Normaal gesproken verjaart een vordering tot schadevergoeding na vijf jaar. Bij verkeersongevallen (waarbij een auto is betrokken) is dat drie jaar. Bij schade die voortvloeit door een ongeval in het openbaar vervoer is dat niet anders. De vordering verjaart na drie jaar (art. 8:1751 BW lid 2). Daarnaast, en dat is belangrijk, moet de vervoerder binnen drie maanden na het ongeval in kennis zijn gebracht (art. 8:1753 BW).

U kunt nog meer lezen via deze link.

Meer weten? Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel: 0172 – 42 70 74. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
    Laat onze specialisten u helpen