← Terug

Wat is rekenrente?

Letselschade

BELANGRIJK NIEUWS (25 juni 2021): meer schadevergoeding voor slachtoffers door nieuwe richtlijn rekenrente! Lees er alles over in dit artikel.

Rekenrente is het verschil tussen rente en inflatie. Het is een percentage dat nodig is in de berekening van wat geld in de toekomst waard is.

In een letselschadezaak vergoedt de verzekeraar uw lopende schade. Als die schadeposten goed in beeld zijn gebracht, kunnen partijen er ook voor kiezen de zaak af te wikkelen. Dan moet ook de toekomstige schade worden vergoed. Het bedrag wordt in één keer overgemaakt. U bent zelf verantwoordelijk dat bedrag dan voor bijvoorbeeld 20 jaar te gebruiken.

Toekomstige waarde berekenen

Bij het berekenen van die toekomstige schade houden partijen er ook rekening mee wat er in de tussentijd met uw geld gebeurt.

Dus als u bijvoorbeeld € 10.000 per jaar schade heeft, zou dat over een periode van 20 jaar € 200.000 schade zijn. Maar wat gebeurt er nu met die € 200.000 die u nu op de bank zet?
Daar gebeuren een aantal dingen mee:

  1. U neemt elk jaar € 10.000 op van dit bedrag. Dat is uw jaarlijkse schade die u moet kunnen betalen vanuit de schadevergoeding.
  2. U krijgt rente over uw spaargeld. Hoeveel? Laten we in dit voorbeeld even uitgaan van 6% rente. Ik kom daar zo op terug.
  3. Uw geld wordt minder waard, door inflatie.
  4. En u moet belasting betalen, vermogensrendementsheffing.

Rente

Nu denkt u natuurlijk: “Vertel mij maar waar ik 6% rente kan krijgen!”

Dat is ook precies waar de discussie bij de rekenrente over gaat. Vele jaren kenden we in Nederland hoge rentestanden. Maar de laatst jaren, zo weten we allemaal, is de rente gekelderd en zelfs 0% geworden bij een aantal banken.
Verzekeraars gaven als argument dat we naar een langjarige gemiddelde moeten kijken en dat de rente vanzelf weer gaat stijgen. De vraag is of dat zo is en zo ja, naar welk percentage de rente dan gaat stijgen.
Belangrijk daarbij is ook dat de ‘pot met geld’ in de beginjaren het grootst is. Dus de lage rente is van grote invloed op de totale looptijd. U maakt namelijk elk jaar € 10.000 op. Dus als de rente in de eerste jaren laag is (grote pot geld), dan moet de rente in latere jaren extra hoog zijn omdat de pot met geld dan kleiner is.

Inflatie

Uw geld wordt elk jaar een beetje minder waard. Geldontwaarding, heet dat. Ook daar moet rekening mee gehouden worden.
Uw schade is € 10.000 in dit jaar. Maar bij een inflatie van 2% heeft u volgend jaar om uw schade te kunnen betalen € 200,- extra nodig. Dan is uw schade dus € 10.200. Het jaar daarna is uw schade € 10.404 en zo gaat het verder… € 10.612, € 10.824, € 11.040. En dan zitten we opeens op € 11.000 schade na een paar jaar.
Ook daar moeten we rekening mee houden in een berekening.

Belasting betalen

Tot slot moet u ook belasting betalen over uw spaargeld. Dus als u van uw schadevergoeding van € 10.000 een stukje kwijt bent aan de Belastingdienst, dan heeft u te weinig geld om uw feitelijke schade vergoed te krijgen.
Op dit moment wordt bekeken of de belasting op spaargeld aangepast moet worden. Dat is dus een belangrijke ontwikkeling in letselschadezaken.

Discussie rekenrente

Het gaat maar om een paar procentjes, zult u denken. Maar zo is het niet. Op grote bedragen met een langere looptijd is een procentpuntje meer of minder veel geld. Het maakt dus veel uit welke percentages in deze berekening gebruikt worden.

Wie bepaalt de hoogte van de rekenrente?

Er is niet één landelijke autoriteit die jaarlijks de hoogte van de rekenrente bepaalt. Was het maar waar. Er zijn diverse instanties en bureaus die zich bezighouden met de hoogte van de rekenrente. Uiteindelijk is het onderdeel van de discussie tussen (de advocaat van) het slachtoffer en de verzekeraar.

Verzekeraars zeggen vaak dat de inflatie wel meevalt, de rente weer omhoog zal gaan en dat de belasting op spaargeld binnenkort verlaagd zal worden.

Uw advocaat zal betogen dat de inflatie stabiel blijft, de rente 0% of zelfs negatief wordt en dat over de stelselwijziging t.a.v. de vermogensrendementsheffing nog niet besloten is.

Rechters nemen sinds 2019 (eindelijk) aan dat het voor een slachtoffer niet haalbaar is om gemiddeld 6% rendement te krijgen op zijn of haar spaargeld. Dat vinden wij een goede ontwikkeling.
Maar hoe de percentages zich precies gaan ontwikkelen, dat horen we in de loop van 2020 waarschijnlijk.

U kunt nog meer lezen via deze link.

Meer weten? Vragen? Neem gerust contact op

Heeft u vragen over dit onderwerp, of hoe dit in uw persoonlijke situatie van toepassing is? Neem dan gerust contact met ons op. Bel ons via tel: 0172 – 42 70 74. Of vul het contactformulier hieronder in en wij nemen contact met u op.
    Laat onze specialisten u helpen