← Terug

Wat is letselschade?

Letselschade

Wat is letselschade?

Heeft u een ongeval gehad waardoor u letselschade opgelopen heeft? Wij zijn er om u te helpen. Wij hebben jarenlange ervaring met het bijstaan van slachtoffers van letselschade. Meestal is dit voor u kosteloos. Dat komt omdat de veroorzaker van de schade ook uw advocaat moet betalen.

Wanneer u letselschade oploopt, komt er veel op u en uw naasten af. Vanzelfsprekend wilt u zich richten op herstel, maar de kosten kunnen snel oplopen. Het is meer dan terecht dat de aansprakelijke partij u compenseert. Wij regelen dit van a tot z voor u.

De letselschadeadvocaten van Berntsen Mulder Advocaten werken door heel Nederland en zijn aangesloten bij de Vereniging van Letselschadeadvocaten (LSA). De letselschadejuristen zijn ook gespecialiseerd. Zij zijn aangesloten bij het NIVRE, een organisatie die de kwaliteit van de aangesloten letselschadebehandelaars bewaakt. Daarnaast hebben wij al jaren het Nationaal Keurmerk Letselschade, waardoor u verzekerd bent van de best mogelijke kwaliteit. Hulp is altijd dichtbij. Ook voor u! Laat uzelf bijstaan door een letselschade advocaat of letselschade jurist.

Verder praten 0172 – 42 70 74

Wat is letselschade?

Wij helpen iedereen die te maken krijgt met letselschade. Letselschade is te omschrijven als schade die u oploopt door lichamelijke verwondingen of psychische problemen. Letselschade kan op verschillende manieren ontstaan. Denk hierbij aan een bedrijfsongeval, verkeersongeval of een medische behandeling die misgaat. Alle letselschadezaken zijn stuk voor stuk uniek. Zij vereisen een aanpak op maat. Hiervoor bent u bij ons aan het juiste adres.

Bent u, of kent u een letselschadeslachtoffer? Het staat u altijd vrij om gratis contact met ons op te nemen om de situatie door te spreken. Wij hebben al veel letselschadeslachtoffers met succes bijgestaan bij het ontvangen van een schadevergoeding. Bel direct naar: 0172 – 42 70 74.

Denkbare ongevallen

Dagelijks nemen mensen contact met ons op als zij te maken hebben gehad met een ongeval. Dit zijn uiteenlopende gevallen, waarbij er sprake kan zijn van licht letsel, zoals een schram of een kneuzing, of van ernstig letsel, zoals inwendig letsel, whiplash of gecompliceerde botbreuken, een dwarslaesie of zelfs overlijden. Een paar voorbeelden van situaties waarvoor een slachtoffer ons opbelt:

 1. Bedrijfsongeval: Wanneer iemand tijdens het uitoefenen van zijn of haar werk een ongeval krijgt, is er sprake van een bedrijfsongeval. Bijvoorbeeld als iemand gewond raakt bij het bedienen van een machine op de werkvloer. Over het algemeen moet de werkgever de schade vergoeden omdat hij een zorgplicht heeft ten aanzien van de medewerker.
 2. Verkeersongeval: Een ongeluk zit in een klein hoekje, zo ook op de weg. Jaarlijks raken honderdduizenden mensen betrokken bij een auto-ongeluk of een ander verkeersongeval. Voor letselschade bij verkeersdeelnemers gelden er verschillende wettelijke regels wat betreft de aansprakelijkheid. Men kijkt hierbij onder andere naar het soort voertuig en de leeftijd van de betrokkenen.
 3. Ongeval door een dier: Bent u gebeten door een hond? Of van het paard van een ander af gevallen? Dat kunt u uw schade waarschijnlijk verhalen. Wij helpen u graag verder.
 4. Ongeval door een gebouw of opstal: Ook in dit geval kunt u uw schade verhalen.
 5. Ongeval veroorzaakt door een kind: Hiervoor gelden speciale regels. Wij kunnen u helpen om de kwestie te beoordelen en uw schade te verhalen waar mogelijk.
 6. Medische fout: Door een medische behandeling kan letselschade ontstaan. Een schrijnend voorbeeld is dat van een arts die in plaats van het rechterbeen, het linkerbeen van de patiënt amputeert. De aansprakelijkheid bij medische fouten is veelal lastig vast te stellen. Er moet allereerst worden vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake is van een medische fout en niet van een complicatie. Bij een complicatie kan de aansprakelijkheid meestal niet worden vastgesteld omdat complicaties nu eenmaal bij medische behandelingen kunnen optreden.
 7. Ongeval door een gevaarlijk product
 8. Ongeval in het OV
 9. Overige: Staat uw situatie er niet bij? Geen zorgen. U kunt door een breed scala aan ongevallen letselschade oplopen, zowel lichamelijk als geestelijk letsel. Omdat iedere letselschadezaak uniek is, bieden wij altijd een vrijblijvende kennismaking om uw zaak door te spreken. In nagenoeg alle situaties is er iets aan te doen door één van onze letselschadeadvocaten. Neem dus vandaag nog contact met ons op voor een intakegesprek.

Verschillende schadeposten

Er kunnen meerdere schadeposten in beeld komen na een ongeval met letselschade. Niet alleen de verwondingen, maar ook bijvoorbeeld gemiste inkomsten kunnen wij voor u claimen. U heeft bij letselschade recht op meer dan u denkt. Het is verstandig om uw best te doen om alle facturen naar aanleiding van het ongeval zorgvuldig te bewaren. Deze bepalen namelijk in grote mate hoeveel schadevergoeding u zou kunnen krijgen. U moet de schadeposten aan kunnen tonen om hiervoor een vergoeding te ontvangen.

Er bestaat een algemeen onderscheid tussen zogenoemde materiële schade en immateriële schade.

Materiele schade

Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Het is relatief gemakkelijk om aan deze soort schade een ‘prijskaartje’ te hangen. Men kan hierbij denken aan:

 • Medische kosten: De kosten voor behandelingen, vervoer naar en verblijf in het ziekenhuis;
 • Verlies van inkomsten;
 • Kosten voor de noodzakelijke aanpassing van uw woning;
 • Kosten voor noodzakelijke huishoudelijke hulp.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die niet direct in geld uit te drukken is. De schade kan niet meteen met het blote oog te zien zijn, maar is wel degelijk een reële schadepost. Hierbij kunt u denken aan:

 • Psychische schade, emotionele schade;
 • Verminderde levensvreugde;
 • Schaamte door bijvoorbeeld littekens;
 • Het leed als gevolg van verminderde mogelijkheden.

U kunt voor immateriële schade smartengeld eisen. Ook als u een naaste bent van een letselschadeslachtoffer, kunt u in ernstige zaken smartengeld vragen voor affectieschade. Als u getuige bent geweest van een gruwelijk ongeval, of direct erna werd geconfronteerd met de ernstige gevolgen ervan, kunt u aanspraak maken op smartengeld voor schokschade.

Wie is aansprakelijk?

Als u letselschade oploopt door toedoen van een andere partij, dan kunt u over het algemeen van die partij een schadevergoeding krijgen. Het kan echter voorkomen dat het niet zo gemakkelijk te bepalen is wie de aansprakelijke partij is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een auto-ongeluk tussen twee auto’s. In dit soort gevallen is het een kwestie van uitzoekwerk. Verder gelden er voor afzonderlijke gevallen ook afzonderlijke wettelijke regels wat betreft de aansprakelijke partij en recht op een schadevergoeding. Er volgen hier een aantal voorbeelden:

Aansprakelijkheid voor dieren

Het kan voorkomen dat er letsel ontstaat naar aanleiding van een ongeval met een dier. Een voorbeeld hiervan is een hondenbeet. Honden kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen en iemand bijten. Hierdoor kan het slachtoffer (ernstig) letsel oplopen. Over het algemeen is de bezitter van het dier aansprakelijk voor schade die is ontstaan naar aanleiding van het gedrag van het dier. Hier zitten echter ook weer juridische haken en ogen aan.

Aansprakelijkheid verkeersongeval

Bij de bepaling wie aansprakelijk is voor een verkeersongeval, wordt onder andere gekeken naar de vraag of iemand een zwakke of sterke verkeersdeelnemer is. Met andere woorden: verdient de persoon meer bescherming gezien de manier van vervoer? Bij een botsing tussen een gemotoriseerd voertuig (een sterke verkeersdeelnemer) en een fietser of voetganger (een zwakke verkeersdeelnemer) wordt over het algemeen aangenomen dat de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig altijd aansprakelijk is voor (minimaal 50% van) de schade van de fietser of voetganger. Wanneer de sterke verkeersdeelnemer kan aantonen dat er sprake is van overmacht, zou er een uitzondering kunnen gelden.

Daarnaast wordt er in het verkeer altijd rekening gehouden met de leeftijd van de verkeersdeelnemer. Zo dient er bij een ongeval met een fietser of voetganger beneden de 14 jaar oud, alles door de verzekeraar van de bestuurder van het gemotoriseerde voertuig te worden betaald. Dit uiteraard ook weer behoudens uitzondering.

Aansprakelijkheid bedrijfsongeval

Vaak is een werkgever aansprakelijk voor letsel dat tijdens werktijd ontstaat bij medewerkers. De werkgever heeft een zogenaamde zorgplicht. Deze houdt in dat de werkgever zich moet inspannen een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Deze zorgplicht ziet dus ook op het voorkomen van letselschade bij personeel. Ook hier zitten echter haken en ogen aan. Wanneer er sprake is geweest van schade door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf, dan is de werkgever niet aansprakelijk.

Eigen schuld

Het leerstuk van eigen schuld kan voorkomen bij iedere letselschadezaak. Als iemand letselschade opgelopen heeft, kan diegene daar zelf ook schuld aan hebben. Als er sprake is van eigen schuld aan de zijde van het letselschadeslachtoffer, dan heeft dit gevolgen voor hoeveel schadevergoeding het slachtoffer kan krijgen. Het is niet redelijk om de tegenpartij alle kosten te laten vergoeden, terwijl het slachtoffer hier zelf ook een rol in heeft gehad.
Een uitzondering hierop is als een werknemer een bedrijfsongeval is overkomen en de werkgever haar zorgplicht niet is nagekomen. Dan kan dit verweer niet gevoerd worden.

Wat is de hoogte van mijn schadevergoeding?

Heeft u letselschade opgelopen? De schadevergoeding is per geval verschillend. Schakel juridische hulp in voor een uitgebreide inschatting van uw schadevergoeding. Wij berekenen helder en overzichtelijk waar u recht op heeft! Bel naar 0172 – 42 70 74.

De hoogte van de schadeclaim is afhankelijk van een aantal factoren. Zo wordt iedere afzonderlijke schadepost hierin meegenomen. Deze moeten dan wel worden gemotiveerd en de kosten moeten enigszins noodzakelijk dan wel redelijk zijn geweest.

Voor bepaalde onderdelen van de schadevergoeding zijn er vaste bedragen vastgesteld door onder andere de Letselschade Raad. De zogenaamde Smartengeldgids bevat een leidraad wat betreft de bedragen aan smartengeld. De totale vergoedingen voor letselschade bedragen dus per situatie een ander bedrag.

Zonder uw verhaal te kennen, kunnen wij niet op voorhand zeggen welk deel van uw schade vergoed kan worden. Daarom nodigen wij iedereen van harte uit om gebruik te maken van een vrijblijvend intakegesprek. Hierbij bespreken wij op een rustige en toegankelijke manier de situatie. Onze specialisten kijken graag met u naar de mogelijkheden.

Waar kunnen wij u bij helpen?

Heeft u letselschade opgelopen? Wij voorzien u van juridische hulp vanaf het ongeval tot aan de uiteindelijke schadevergoeding. Bel direct naar: 0172 – 42 70 74.

Slachtoffers van een ongeval met letselschade hebben vaak recht op een schadevergoeding, als de tegenpartij aansprakelijk te houden is. Het kan echter lastig zijn om te bepalen waar u moet beginnen bij het verkrijgen van een schadevergoeding. Wij nemen uw zorgen hierover uit handen en helpen u vanaf begin tot eind. In grote lijnen:

Bespreken situatie en vergaren informatie

Wij beginnen met een vrijblijvende kennismaking en het bespreken van uw situatie. Dit kan zowel telefonisch als op kantoor, afhankelijk van uw voorkeur. Wij kijken onder andere naar uw schadeposten en welke tegenpartij aansprakelijk te houden is. Wij vragen uw medisch dossier op waarin medische informatie staat over uw letsel. Wanneer wij een helder beeld hebben van wat wij bij wie zouden kunnen claimen, kunnen we verder.

Aansprakelijk stellen

We vervolgen de procedure door het aansprakelijk stellen van de partij die u aansprakelijk houdt. Wij sturen deze partij een brief met aansprakelijkstelling en motivatie. Ook geven wij weer wat de schade (tot nu toe) is. Het is niet belangrijk of alle kostenposten reeds bekend zijn. Wanneer er sprake is van een medische eindsituatie, komen we pas tot een definitieve schadeclaim. Er is sprake van een medische eindsituatie als een medisch adviseur aangeeft dat u uitbehandeld bent.

Wij kunnen tijdens het aansprakelijk stellen een voorschot vanuit (de verzekeraar van) de tegenpartij vragen, zodat u financiële ruimte overhoudt.

Aansprakelijkheid erkend?

Wanneer de aansprakelijkheid door de tegenpartij wordt erkend, dan kan worden overgegaan tot het ontvangen van een schadevergoeding. De tegenpartij heeft over het algemeen een verzekering voor aansprakelijkheid. De verzekeraar vergoedt uw schade.

Aansprakelijkheid niet erkend?

Het kan voorkomen dat de tegenpartij het niet eens is over de gehele aansprakelijkstelling, of een gedeelte ervan. Er heerst bijvoorbeeld geen consensus over de hoogte van de schadeclaim. Als hiervan sprake is, dan is soms de enige mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de rechter. Deze komt met een rechterlijke uitspraak waar de tegenpartij aan te houden is. Voordat we hieraan toe komen, overwegen we samen met u de mogelijkheid van mediation.

Hoger beroep en cassatie

Wanneer de rechter een uitspraak doet waarmee u het niet eens bent, gaan wij met u in gesprek over een eventueel hoger beroep. Als het hoger beroep geen verandering in de zaak brengt en het de moeite waard is, kunnen wij met u in cassatie gaan bij de Hoge Raad.

Naast het bovenstaande komt er nog veel meer juridisch werk kijken bij een letselschadeclaim. Daarom is het belangrijk om snel juridische bijstand in te schakelen na een ongeval. Zo bent u er zeker van dat u niets mist. Bel vandaag nog naar: 0172 – 42 70 74 om uw situatie voor te leggen.

Ons advies bij letselschade

Of het nu gaat om een whiplash, schram of andere soorten letselschade, als u door een ongeval letselschade heeft opgelopen, zijn wij er voor juridische hulp. Wij zorgen voor optimale juridische bijstand zodat u verzekerd bent dat u uw kosten vergoed kan krijgen. Waar mogelijk gaan wij de schade altijd kosteloos verhalen op de tegenpartij. In andere gevallen betaalt u – indien u hiervoor in aanmerking komt – slechts een eenmalige eigen bijdrage. Eventueel kan ook deze bijdrage worden meegenomen in de uiteindelijke letselschadevergoeding die u ontvangt. Voor de kosten hoeft u het dus niet te laten. Lijd zelf geen onnodige financiële schade als gevolg van uw letsel en claim dit samen met één van onze advocaten bij degene die verantwoordelijk is.

U kunt nog meer lezen via deze link.

Heeft u een ongeval met letsel meegemaakt? Heeft u hierover een vraag, opmerking of zou u graag uw verhaal vertellen aan iemand die er dagelijks mee bezig is? Wij staan altijd voor u klaar. Bel vandaag nog voor een vrijblijvende intake met een lekkere kop koffie op kantoor. U kunt ons bereiken via 0172 – 42 70 74.

Of stuur ons een WhatsApp berichtje.

 
  Laat onze specialisten u helpen